Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 14/2019

 

Politisk flertal for at fjerne omprioriteringsbidraget.

På Landdistrikternes Fællesråds årsmøde i fredags breakede formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, en både overraskende og glædelig nyhed. Partiet går nu ind for at skrotte omprioriteringsbidraget på alle ungdomsuddannelser – allerede med Finanslov 2020. Dermed er der ikke længere politisk flertal for at opretholde sparekravet.
Danske Gymnasier har kvitteret for DF’s udmelding med ros og opmuntring på Twitter og vil fremadrettet arbejde for at sikre, at partiernes løfter om at afskaffe omprioriteringsbidraget ikke bliver glemt igen, så snart Folketingsvalget er overstået.

Ny analyse: Undervisningssektoren er langt med  implementeringen af GDPR

Styrelsen for It og Læring (STIL) fået udarbejdet en analyse af skolernes håndtering af personoplysninger. Den viser, at grundskolerne og de selvejende institutioner har et stærkt fokus på implementeringen af GDPR, og er langt med korrekt håndtering af personoplysninger, indgåelse af databehandleraftaler med videre. Den peger også på, at der lokalt kan være usikkerhed om, hvordan man udmønter hjørner af databeskyttelseslovgivningen for eksempel i forbindelse med brug af billeder af eleverne og at der er en potentiel udfordring med såkaldte ”gratis” digitale produkter.
STIL vil i 2019 sætte gang i en række indsatser sammen med sektoren. Blandt andet skal der laves forskellige informationsmaterialer. Læs mere om analysen og de fremtidige indsatser.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Gymnasierne kan søge midler til at bekæmpe eksamenssnyd digitalt

Undervisningsministeriet er klar med en forsøgsramme, så institutionerne kan søge finansiering til at købe monitoreringsløsninger, som kan hjælpe dem med at bekæmpe snyd. Forsøgsrammen kan søges af institutioner, der afholder prøver i sommerterminen 2019 på stx, hf, hhx, htx og på eux-studieåret, hvor der også er prøver i gymnasiale fag. Læs mere om baggrund og søgemuligheder på ministeriets hjemmeside:
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Udfordringer med Brevportalen

Sekretariatet har henvendt sig til STIL, med spørgsmål om, hvad styrelsen gør for at begrænse de mange udfordringer man oplever rundt om på institutionerne i forhold til Brevportalen. Styrelsen oplyser, at de arbejder på at mindske de gener, som institutionerne oplever som følge af, at den nye midlertidige Brevportal ikke tilbyder samme funktionalitet som den oprindelige. Blandt andet arbejder styrelsen på, at løse det problem, at pdf-tilskudsbrevene aktuelt ikke er tilgængelige. Det tilstræbes, at de bliver tilgængelige fra næste rundes tilskudsdokumentation, som lægges ud på Brevportalen ultimo april.
På den lidt længere bane har styrelsen påbegyndt planlægningen af en ny varig løsning, som leverer en god og hensigtsmæssig funktionalitet. Det er ikke muligt for styrelsen at udstede en garanti for, hvornår den forbedrede portal er klar, men det er forhåbningen, at den kan lanceres til oktober 2019.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

SkoleKom lukker pr. 31. december 2019

Styrelsen for It og Læring (STIL) har besluttet at lukke SkoleKom med udgangen af 2019. Baggrunden er, at antallet af brugere på SkoleKom de seneste år har været støt faldende, og at der i dag findes et marked for kommunikationsløsninger, som mange skoler allerede benytter sig af. Styrelsen vurderer på den baggrund, at det ikke længere er en naturlig del af styrelsens opgave at levere en kommunikationsløsning til skolerne. Desuden vil den kommende Aula-løsning opfylde nogle af de samme formål som SkoleKom. I forbindelse med lukningen af SkoleKom vil læringskonsulenternes vejledning om fag, test og prøver fortsætte på et nyt dialogforum, der vil blive koblet til www.emu.dk. En lukning af SkoleKom vil derfor samlet set reducere mængden af forskellige platforme, som lærerne skal holde sig orienteret i.
Du kan løbende holde dig informeret på skolekom’s hjemmeside.

Slides fra Ledelsestræffet

Så har vi samlet alle slides fra årets ledelsestræf. Du finder dem på danskegymnasier.dk bag login under  Årsmøde og Ledelsestræf/Ledelsestræf 2019 – slides
https://danskegymnasier.dk/login/
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

KOMMENDE KURSER

Efterårets kurser er nu lagt på kursusportalen, og du kan allerede nu tilmelde dig vores kurser. I 2019 udbyder vi følgende:
•    Ledelse af studieretninger, team og projekter – fra 5. september 2019 – 11. december 2019
•    NYT: Kursus i lokal interessevaretagelse – den 10. september 2019
•    Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse – den 1. – 3. oktober 2019
•    Økonomistyring på Gymnasierne – 24. – 25. september 2019
•    Sociale medier – den 3. – 4. oktober 2019
•    Ledelse af personalet – hvad siger juraen?  – den 8. – 9. oktober 2019
•    Klar til ledelse – den 29. – 30. oktober 2019 og 22. – 23. januar 2020
•    Når elever klager – den 5. november 2019
•    Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring – den 26. – 27. november 2019
Læs om kursernes indhold og tilmeld dig på danskegymnasier.dk 
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261