Nyhedsbrev

Studievalg Danmark tilbyder at vejlede studenter på sabbat

Studievalg Danmark oplever, at corona-situationen betyder, at de unge har endnu mere brug for vejledning om deres tvivl, overvejelser og muligheder. Studievalg Danmark tilbyder derfor årets afgangselever en ekstra opsøgende vejledningsindsats i deres sabbatår. Eleverne bliver tilbudt at få direkte beskeder om lokale og nationale vejledningstilbud, information om åbent hus-arrangementer og vigtige frister m.v. Eleverne skal give samtykke for, at Studievalg Danmark må kontakte dem, men vejlederne er udfordret af, at de langt fra møder alle elever i klasseværelserne inden sommerferien. Alle rektorer i landet hører derfor fra jeres lokale Studievalgscenter i løbet af den næste måned, og de vil sætte stor pris på jeres opbakning, hvis I fx kan sende mailen med samtykke-spørgeskemaet, og sætte tid af i en time, eller hvad der nu er muligt hos jer.
Kontakt: Studievalg Danmarks direktør, Mathilde Tronegård, tlf: 3333 2001

Påmindelse: Webinar for kommunikationsfolk på gymnasierne

Danske Gymnasier inviterer endnu engang til webinar for gymnasiernes kommunikationsmedarbejdere. Denne gang vil Kommunikationsbureauet Advice fortælle om målgrupper og kanaler og om, hvordan fortællingen i Danske Gymnasiers Alt er muligt-kampagne kan bidrage til jeres kommunikationsarbejde. Der vil blive præsenteret helt konkrete eksempler til inspiration for jeres daglige arbejde.
Webinaret finder sted den 12. april kl. 13.30-16.00. I løbet af webinaret vil der være break-out-sessions, hvor I får mulighed for at netværke og erfaringsudveksle i mindre grupper.
Mødet foregår på Teams på dette link.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 9395 9864

Fire gratis webinarer om valg af og overgang til ungdomsuddannelser

Er du interesseret i unges valg af og overgange til ungdomsuddannelse, så deltag i et eller flere af BUVM’s fire webinarer og få den nyeste viden på feltet. Webinarerne formidler nyeste forskning om faktorer, der på hver deres måde kan være med til at forme det grundlag, unge vælger ungdomsuddannelse ud fra. På hvert webinar præsenteres også kommunale praksiseksempler.
Webinarerne er følgende:

 • 12. april 2021, kl. 15-16: Fra pres og automatvalg til nysgerrighed og energi på fremtiden v/ Rie Thomsen, professor i uddannelsesvejledning
 • 21. april 2021, kl. 15-16: Er det boglige fokus den mest lige vej til de afsluttende eksamener? v/ Lise Tingleff Nielsen, områdechef hos EVA
 • 11. maj 2021, kl. 15-16: Forældre som ressourcer i overgang til ungdomsuddannelser v/ Bo Klindt Poulsen, lektor VIA University College
 • 3. juni 2021, kl. 15-16: Unges søgen efter attraktive uddannelsesmiljøer v/ Noemi Katznelson, professor i ungdomsforskning.

Tilmeld dig her.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Fyraftensarrangementer for pædagogiske ledere

I kølvandet på fællesmødet for pædagogiske ledere den 5. marts, afholder ministeriet en række virtuelle workshops, som oprindeligt skulle have været afviklet på Ledelsestræf 2021.
Der inviteres til i alt seks workshops i perioden fra 10. marts til 28. april. Workshopsene afvikles som fyraftensarrangementer i TEAMS, og vil have et maksimalt deltagerantal på 100 deltagere pr. workshop.
De tre resterende arrangementer er:

 • Dato: 8. april kl. 15.00-16.00: Faglig kompetencevurdering v. Hanne Woller, Kontor for Gymnasier
  Tilmeldingsfrist den 26. marts 2021
  På workshoppen gennemgås regelgrundlaget for vurdering af nye læreres faglige kompetencer. Lovgivning, faglige mindstekrav og vejledning i vurdering af faglig kompetence vil danne udgangspunkt for oplægget.
 • Dato: 15. april kl. 15.00-17.00: Workshop om ændringer i grundforløbet på STX: nye lærerplaner for AP og samfundsfag C v. fagkonsulent i samfundsfag Ditte Nørtoft Nielsen, fagkonsulent i AP Allan Uhre og fagkonsulent i AP Tine Brandt
  Tilmeldingsfrist den 8. april 2021
  På workshoppen bliver der indledningsvist præsenteret et overblik over de ændringer, der er indeholdt i de nye læreplaner for Almen Sprogforståelse og samfundsfag c og i forlængelse heraf en drøftelse af opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementering. Fokus for workshoppen er, hvordan I som ledere kan understøtte jeres lærere i deres planlægning samt sikre implementering af læreplansændringerne i skoleåret 21/22.
 • Dato: 28. april kl. 15.00-17.00: Workshop om justering af læreplanerne i matematik på stx og hf v. fagkonsulent Kim Bertelsen
  Tilmeldingsfrist den 21. april 2021
  Læreplanerne bliver justeret i matematik på stx og hf, så de kan blive taget i brug fra skoleåret 21/22. På workshoppen vil de væsentligste ændringer blive fremlagt, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Regn med deltageraktivitet og en begrænset forberedelse til alle workshops.
Se beskrivelse af de enkelte workshops og tilmeld dig på danskegymnasier.dk 
Bemærk at der er forskellige tilmeldingsfrister for de forskellige workshops.

KOMMENDE KURSER

 

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 3. APRIL 2021

Kurset afholdes den 3.-4. maj 2021 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Redaktionen ønsker alle en skøn påske.