Nyhedsbrev

Midlertidig lovgivning på undervisningsområdet ifm. COVID-19

Folketinget har den 19. marts 2020 vedtaget Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.
Den 18. marts 2020 er bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af coronavirussen trådt i kraft.
19. marts 2020 er bekendtgørelse om nødlukning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning af  i forbindelse med COVID-19 trådt i kraft.

Q&A mv. i forbindelse med COVID-19

Sekretariatet har samlet de links til bl.a. spørgsmål og svar fra myndighederne i forbindelse med COVID-19, som er udsendt i Nyt fra Sekretariatet de seneste uger, på foreningens hjemmeside. Det ligger på danskegymnasier.dk Bag Login under menupunktet COVID-19.

Unge og coronavirus

Hvordan skal man som ung og som underviser på ungdomsuddannelserne forholde sig til coronavirus?
Det har DR Skole og Undervisning udarbejdet materiale om. Formålet med materialet er at give undervisere på de gymnasiale uddannelser værktøjer til at tale med deres elever om situationen omkring coronavirus. Materialet er lavet i samarbejde med Maja Vain Gilbert, der er autoriseret psykolog hos UngTerapi.

Anbefalinger vedr. rengøring for at mindske Corona-smitte

Myndighederne har udsendt følgende retningslinjer til skoler og uddannelsesinstitutioner vedrørende rengøring for at mindske smitte med corona-virus.

Rengøring af rum og arbejdspladser, hvor en formodet smitte har opholdt sig:

 • Rengøring af den øvrige arbejdsplads som sædvanligt med almindelige metoder og midler.
 • Rengør pladsen for den mistænkte sidst.
 • Fokus på kontaktpunkter ved rengøringen.
 • Desinfektion af kontaktpunkter, som den mistænkt syge har berørt (dørhåndtag, armlæn på stol, evt. skrankeoverflade og berøringsflader)
 • Desinfektion af kontaktpunkter og arbejdsstation, som den smittede har berørt eller kan have berørt. Fx skrivebord, skuffehåndtag, armlæn, tastaturer, touchskærme o.l.
 • Toilet(ter) sidst
 • Særligt fokus på rengøring af kontaktpunkter på toilet.
 • Desinfektion af kontaktpunkter.

Desinfektion:
Brug et middel som overfladen tåler. Sædvanligvis anbefale CEI ethanol 70-85 %, et klorprodukt kan også anvendes (1.000 ppm).
Til inventar og udstyr, som ikke tåler desinfektion med kemikalier eller er vanskelige at rengøre (fx polstring), hvor man også ønsker desinfektion, kan evt. anvendes damprengøring. CEI kender til udstyr, der kan være anvendeligt.

Rengøringspersonale generelt – værnemidler og adfærd:
Det er tilstrækkeligt med handsker og evt. beskyttelse af arbejdsdragten (hvis der under arbejdet er risiko for at den bliver forurenet). Der er ikke grund til at bruge maske.
Vigtigt med god håndhygiejne hos rengøringsmedarbejderen, inkl. ikke at føre hænderne til ansigtet under arbejdet (spisning, rygning, kosmetik o.l.) og at betjene telefonen med rene hænder, samt i øvrigt følge de generelle udmeldinger om god håndhygiejne (før spisning, efter toiletbesøg o.l.).

Høringssvar til revideret optagelsesbekendtgørelse

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til en revidering af optagelsesbekendtgørelsen på baggrund af den politiske aftale af 4. november om justeringen af optagelsesreglerne.
Ændringerne i bekendtgørelsen handler bl.a. om:

 • Tidspunkterne for afholdelse af optagelsesprøverne er blevet justeret, og der er i år fastsat fire datoer; den 29. april, den 12. juni, den 29. juni og den 4. august. På baggrund heraf vil styrelsen fremover kunne fastsætte, at bedømmelsen af en optagelsesprøve foregår lokalt på institutionen.
 • Hvis ikke fordelingsprocessen er afsluttet senest 8 dage før optagelsesprøven den 29. april, foretages optagelsesprøven af den 1. prioriterede institution – også selv om ansøgeren efterfølgende fordeles til et andet gymnasium.
 • Institutioner, der er overansøgte, sender alle ansøgninger til fordelingsudvalget senest den 20. marts.
 • Ansøgere til de treårige uddannelser vil fremover have fire forsøg til at gå til optagelsesprøve, dog maks. to per år.
 • Begrebet ”reserveret plads” ændres til ”foreløbig plads”, fordi ”reserveret plads” viste sig at skabe unødvendig forvirring blandt ansøgere og deres forældre.
 • For at sikre bedre tid til at træffe afgørelse om optagelse og afholdelse af optagelsessamtale i forlængelse af en optagelsesprøve, skal afgørelsen være truffet senest to uger efter, at resultatet af optagelsesprøven foreligger – og ikke to uger efter selve afholdelse, som det er nu.
 • Med henblik på at sikre, at ansøgerne ved, hvorfor de skal til optagelsesprøve og -samtale, står det nu præciseret i bekendtgørelsen, at ansøgerne skal oplyses herom i forbindelse med indkaldelse til optagelsesprøve og -samtale.
 • Endelig er der formuleret en ny § 16, der skelner mellem, om institutionen skal indkalde eller tilbyde en ansøger en optagelsesprøve. Denne skelnen finder foreningen uhensigtsmæssigt, da det kan skabe forvirring, ift. hvad der i praksis er forskellen, og om det gør en forskel for institutionens ansvar. Det er dog vigtigt at påpege, at uanset om ansøgeren indkaldes eller tilbydes en optagelsesprøve, skal ansøgeren tilmelde sig optagelsesprøven for at fastholde sin ansøgning, jf. § 17.

Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan 2020

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan 2020.
Foreningen forholder sig ikke til de konkrete buslinjer mv. i Movias dækningsområde, men bakker op om Movias indsats, der bl.a. handler om at sikre mobiliteten for unge til ungdomsuddannelser.
Foreningen bemærker, at unges mobilitet skal understøttes uanset hvilken ungdomsuddannelse, de ønsker at gennemføre, og at gymnasierne i Movias dækningsområde gerne går i dialog om konkrete mobilitetstiltag og behovet for busdrift til det enkelte gymnasium.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Webinar om Gymnasiejob.dk

Det er højsæson for stillingsopslag, og til trods for den nu opståede situation omkring Covid-19, gennemføres to planlagte webinarer “Kom godt i gang med Gymnasiejob.dk”.
Dermed får både erfarne og nye brugere af e-rekruttering og annoncering på Gymnasiejob.dk mulighed for at blive helt klar til årets ansættelser.
Webinarene er gratis og gennemføres d. 1. april kl. 13-14 og d. 16. april kl. 10.30-11.30.
Der er også sendt invitationer direkte til skolerne med mere detaljerede oplysninger om webinaret.
I tilmelder jer ved at sende en mail til kursus@gymnasiejob.dk med oplysninger om, hvilket webinar I ønsker at deltage på.
Kontakt: Gymnasiejob, tlf: 7670 4079