Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 12/2018

STILs it-systemer – hvordan rammes de af en eventuel konflikt?

Skulle en konflikt blive en realitet fra den 4. april 2018, vil STIL være nødsaget til at påbegynde en kontrolleret nedlukning af styrelsens it-systemer fra den 3. april 2018.
En lukning af systemerne betyder, at det ikke vil være muligt for brugerne at få adgang til it-systemerne i konfliktperioden. De brugere, som forsøger at tilgå et it-system, vil blive omdirigeret til en tekst på stil.dk/ok-18, hvor det fremgår, at it-systemerne er nedlukket under konflikten.
Der vil derudover være lukket for support og vejledning hos STIL i en eventuel konfliktperiode.
Efter afslutningen af en eventuel konflikt vil STIL genåbne it-systemerne hurtigst muligt. Det må dog forventes, at der vil gå nogle dage, inden alle it-systemer kører igen.
STIL vil løbende orientere om status for it-systemerne før, under og efter en eventuel konflikt på stil.dk/ok-18. Siden opdateres, så snart der er ny information.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf: 3318 8269

Gymnasierne får lidt færre ansøgninger i år

Gymansierne fortsætter med at miste elever, mens erhvervsuddannelserne for første gang i mange år kan fremvise en stigning i søgetallet på 0,9 pct. og lander på 19,4 pct af det samlede antal ansøgnigner.
Det viser undervisningsministeriets søgetal  for 2018.
Også hf kan vise en voksende tilslutning. ni pct. af de unge, der forlader folkeskolen i år fortsætter på hf. og det er en stigning på 0,9 procentpoint sammenlignet med sidste år.
Stx er trods et fald på 1,7 procentpoint i ansøgerandelen fortsat klart den mest populære af alle ungdomsuddannelserne – søgt af 59,7 pct af de unge.
Htx er blevet søgt af 11 pct og hhx af 19 pct.
Tallene dækker over store geografiske forskelle.
Danske Gymnasier kommenterede tidligere på måneden på søgetallene på baggrund af en stikprøveundersøgelse foretaget blandt medlemsskolerne. Artiklen kan læses her.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf:3318 8264

Databeskyttelse – skabelon til persondatapolitik

Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for databeskyttelse er, som tidligere meldt ud, i gang med at udarbejde en materialesamling, der kan anvendes i forbindelse med implementeringen af databeskyttelsesforordningen.
I den forbindelse er der nu udarbejdet en persondatapolitik-skabelon.
Materialesamlingen kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login under ”skabeloner og vejledninger, databeskyttelse”.
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Skabelon til partshøring i elevsager

Sekretariatet har opdateret skabelonen til partshøringer i elevsager (studie- og orden), som findes under skabeloner og vejledninger på hjemmesiden bag login.

Vejledning om konsekvensanalyser (databeskyttelsesforordningen)

Datatilsynet har udsendt en vejledning om konsekvensanalyser i henhold til databeskyttelsesforordningen.
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Vejledning om de registreredes rettigheder (databeskyttelsesforordningen)

Datatilsynet har udsendt en vejledning om de registreredes rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen.
Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for databeskyttelse er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde en retningslinje omkring de registreredes rettigheder med afsæt i ovenstående vejledning fra Datatilsynet.
Den forventes at blive lagt på Danske Gymnasiers hjemmeside i slutningen af april.
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Nye værktøjer til sikre it-vaner

I forlængelse af kampagnen Vi holder hackerne ude, har medierådet for Børn & Unge i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Centralbibliotekerne og Biblioteksforbundet udarbejdet et undervisningsmateriale, der skal give unge danskere bedre og mere it-sikre vaner.
Undersøgelser har vist, at størstedelen af danskerne har problemer med helt grundlæggende områder inden for it-sikkerhed; såsom korte kodeord og sårbare logins, usikre beskeder, manglende backup og opdateringer, svindel med onlinehandel og usikker opbevaring af NemID-nøglekort
Undervisningsmaterialet, der er målrettet børn og unge i alderen 15-25 år, gør kampagnens konkrete råd endnu mere håndgribelige og handlingsorienterede,

God påske
Næste nummer af Nyt fra Sekretariatet kommer 6.4.2018

 

KOMMENDE KURSER

Temadag om databeskyttelse – tilmeldingsfrist den 6. april 2018

Danske Gymnasier afholder temadag om databeskyttelse.
Temadagen afholdes onsdag den 11. april 2018 kl. 10.00-15.30 på Fredericia Gymnasium.
Pris for deltagelse er 400 kr., som dækker forplejning på dagen.
Læs programmet her.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261