Nyhedsbrev

Midler til fagligt løft og trivsel

Ministeriet har nu foretaget en beregning af, hvor mange midler hver gymnasial institution vil modtage som følge af Aftale om styrkelse af faglighed og trivsel af 18. februar 2021.
I alt fordeles 122 mio. kr. til gymnasiale uddannelser til fagligt løft, og derudover modtager hvert elevråd et mindre beløb (3.900 kr.) til trivselsindsatser.
Ministeriet påpeger, at udbetalingen af tilskuddet er betinget af tilslutning fra Folketingets Finansudvalg senere på ugen. I den foreløbige orientering om udmøntningen fremgår de beløb, hver institution kan forvente at modtage, samt de betingelser der er gældende ift. anvendelsesperiode og evt. tilbagebetaling af uforbrugte midler mv.
Orienteringen om udmøntningen kan læses på danskegymnasier.dk under fanebladet COVID-19, sektionen Børne og Undervisningsministeriet Bag login
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 5194 0221