Nyhedsbrev

Rådgivning om håndtering af coronavirus

Der er naturligt mange spørgsmål til, hvordan man skal håndtere forskellige problemstillinger som følge af COVID-19 og lukning af skolerne, f.eks. om mulighederne for afspadsering. I sekretariatet samler vi de spørgsmål, I sender ind, og videreformidler dem til Børne- og Undervisningsministeriet, der løbende vil opdatere deres ofte stillede spørgsmål om coronavirus på uvm.dk/corona.

Ministeriet har også oprettet en hotline for skoler og institutioner, hvor I kan ringe ind med spørgsmål på tlf. 7080 6707. Hotlinen har åbent mandag til fredag klokken kl. 8-17.

Vejledning til lærere og skoleledelser om mulighederne for at fortsætte undervisningen, mens skolen er lukket, vil blive lagt på EMU. Her er der specifikke vejledninger til det gymnasiale område, og der er vejledninger til såvel undervisere som ledere.

En lang række forlag og leverandører af online-værktøjer har gjort deres virtuelle materiale gratis tilgængeligt for alle skoler, uanset om man er abonnent eller ej. På EMU er der vejledninger i, hvordan man tilgår de forskellige digitale produkter.

SRP og eksperimentelt arbejde

Corona-lukningen af skolerne er mange steder ramt lige ned i SRP-opgaverne, og specielt opgaver, hvor  der skal gennemføres eksperimenter, er blevet et problem.

Ministeriets svar på problemet kan læses i deres FAQ.

Her skriver de følgende om SRP: ”Vi har et stort fokus på at sikre muligheder for, at de gymnasiale prøver kan afholdes som planlagt. Vi er opmærksomme på, at der allerede nu specielt i forhold til de større skriftlige opgaver (SRP/SOP) kan være problemer med gennemførelse af eksperimentelt arbejde og elevernes mulighed for at fremskaffe materiale i den periode, hvor bibliotekerne er lukket. Vi vil forlænge perioden, så skolerne, hvor det giver bedst mening, kan udskyde arbejdet.”

Det indebærer konkret, at deadline for afvikling af SRP forlænges til medio maj. Hvis man som skole ønske at benytte denne mulighed, skal man altså sætte SRP på pause og vente med at udlevere opgaverne til senere, hvor man måske vil kunne gennemføre eksperimenter, besøge biblioteker mv. Det handler altså om at købe sig tid. STUK er vidende om de nye problemer, en sådan beslutning vil medføre, som f.eks. etablering af undervisning for de elever, som ellers skulle have skrevet SRP.

Der er pt. ikke noget svar til skoler, der allerede har udleveret opgaverne. STUK er i færd med at se på dispensationsmulighederne for at justere på de faglige krav til opgaverne, men meldingen er, at det er et komplekst arbejde. Der er dog fuld forståelse for, at situationen er ekstraordinær og ikke skal komme eleverne til skade.

Kontakt: Peter Bech Sørensen, 3318 8267

Optagelsesprøver og skabeloner til optagelsesbreve

I år afholdes fire optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser:

  • Den 29. april er kun for ansøgere, der ikke vil opnå retskrav på optagelse. Fx ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere, der ikke følger undervisning i 2. fremmedsprog, og ansøgere, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse (og som ikke har retskrav på optagelse på baggrund af reglen om det forlængede retskrav). Hvis ikke fordelingsprocessen og processen for reservation af foreløbige pladser er afsluttet senest 8 dage før den 29. april, er det den højst prioriterede institution, der har ansvaret for at indkalde ansøgeren til optagelsesprøve. Herefter vil det være den institution, som ansøgeren har fået foreløbig plads på.
  • Den 12. juni er fortrinsvis et tilbud til de ansøgere, der primo juni er vurderet ikke-uddannelsesparate. Prøven vil også kunne benyttes til de ansøgere, der kunne have aflagt prøven den 29. april.
  • Den 29. juni er fortrinsvis for de ansøgere, der efter prøveaflæggelsen i 9. og 10. klasse ikke opfylder betingelserne for at opnå retskrav på optagelse. Prøven vil dog også kunne benyttes af ansøgere, der kunne have aflagt prøven den 29. april og 12. juni.
  • Den 4. august er fortrinsvis en sygeprøve.

Ansøgerne kan højst aflægge optagelsesprøven to gange i samme optagelsesår.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en række brevskabeloner, som kan anvendes i forbindelse med, at ansøgere til de gymnasiale uddannelser skal have besked om, at de har fået en foreløbig plads på institutionen og i forbindelse med indkaldelse til optagelsesprøve.

Brevskabelonerne er ikke en udtømmende liste, og I må derfor i visse tilfælde selv justere skabelonerne. Skabelonerne omfatter ikke informationer om lokale forhold, behandling af persondata, eller andet, som I måtte finde hensigtsmæssigt at informere ansøgerne om i forbindelse med reservation af foreløbige pladser og indkaldelse til optagelsesprøve. Det er således op til den enkelte institution at supplere eller ændre i skabelonernes indhold i det omfang, at det skønnes relevant eller nødvendigt. I forbindelse med at indkalde ansøgere til optagelsesprøve er det vigtigt, at ansøgeren oplyses om årsagen til indkaldelsen.

Skabelonerne kan findes på styrelsens hjemmeside.

Kontakt: Specialkonsulent i STUK, Camilla Abel Trier, eller Camilla Huniche i Danske Gymnasiers sekretariat, 6022 7622

Podcastserie om computationelle metoder i forskning og uddannelse

It-vest, som er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, har taget initiativ til en podcast-serie om computationelle metoder i forskning og uddannelse for gymnasielærere og -elever.

Første sæson indeholder syv episoder: En introducerende episode og seks fagspecifikke inden for samfundsfag, fysik, religionsvidenskab, litteraturvidenskab, sundhedsvidenskab og antropologi.

It-vest planlægger en anden sæson med fokus på computationelle metoder i uddannelse, især ungdomsuddannelserne. Anden sæson forventes at udkomme i maj-juni.

Kontakt: Michael E. Caspersen, direktør for it-vest, 2338 2067