Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 11/2019

Overgangen til ny ferielov for gymnasierne

For gymnasierne er der to primære problemstillinger forbundet med overgangen til den nye ferielov. For det første vil der kun være 16 feriedage til rådighed for sommerferien 2020 (feriepenge opsparet 1. januar 2019 til 31. august 2019), mens de fleste skoler har behov for at afholde 25 feriedage. Der mangler således 9 feriedage. Danske Gymnasier er i dialog med Moderniseringsstyrelsen og GL om problemstillingen, ligesom der er bestilt et notat hos Deloitte, der skal beskrive problemstillingen og angive mulige løsninger. Sekretariatet arbejder på snarest muligt at kunne udsende vejledende materiale til alle medlemmer, med konkrete råd til håndteringen af overgangsperioden og særligt problemstillingen omkring sommerferien 2020. 
I tillæg hertil skal gymnasierne, ligesom alle øvrige arbejdspladser, indefryse de feriepenge, der opspares i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Midlerne skal efterfølgende indbetales til en ny fond i 2021. Det bliver formentlig også en mulighed, at institutioner med svag likviditet, eller som af andre årsager ønsker at beholde midlerne i en periode, kan gøre det, mod selv at forrente beløbet. Deloitte har tidligere for Roskildefællesskabet udarbejdet en præsentation, der beskriver problemstillingen, og herunder den regnskabsmæssige håndtering. Præsentationen ligger på danskegymansier.dk under Skabeloner og vejledninger Bag login.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273,  Christina Dyhr, tlf: 3318 8266, eller Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269 

LIKE: Nyt forskningsbaseret undervisningsmateriale til digital dannelse

Det kan være svært at begå sig i det digitale liv og på sociale medier, når man skal navigere i alt fra fake news og clickbait, til digital mobning, gruppepres, billeddeling og de mange andre udfordringer, som sociale medier skaber.
Derfor har Camilla Mehlsen, medie- og uddannelsesrådgiver, og Vincent F. Hendricks, professor fra Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet, taget initiativ til grundbogen LIKE. Bogen er et nyt forskningsbaseret undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser og de gymnasiale uddannelser og skal være med til at uddanne børn og unge til et liv med digital påvirkning af identitet og sociale normer.
Undervisningsmaterialet er udviklet og testet i samarbejde med lærere og elever i gymnasiet og i folkeskolens ældste klasser, der har arbejdet med bogens forskellige emner – for eksempel deling af intime billeder, digitale forstyrrelser, opmærksomhedsøkonomi, clickbaits og polarisering.
Projektet er finansieret af TrygFonden, og LIKE er gratis for skoler og uddannelsesinstitutioner. Download eller bestil bogen i fysisk form. 
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Slides fra ledelsestræffet er lagt på hjemmesiden

Slides fra præsentationer og workshops på Ledelsestræffet kan nu ses eller genses på danskegymnasier.dk. Du finder under Årsmøde og Ledelsestræf/ /Ledelsestræf 2019 Slides Bag login
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261