Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 11/2018

OK18

Undervisningsministeriet har tirsdag den 14. marts sendt orienteringsbreve til alle institutioner. Undervisningsministeriet har oprettet en hjemmeside med spm./svar vedr. konsekvenserne af en evt. konflikt og lockout. 
uvm.dk/ok18 vil løbende blive opdateret med nye spm./svar.
Der er desuden oprettet en hotline/call-center – tlf.: 33925211 – til spørgsmål om OK18. Spørgsmål kan også sendes på mail.
Sekretariatet har efterspurgt en oversigt over konfliktvarsler, så gymnasierne kan forberede sig på de individuelle orienteringer, der skal sendes til berørte medarbejdere. Der forhandles stadig i Forligsinstitutionen. Det er en god ide at holde sig orienteret på Undervisningsministeriets og Moderniseringsstyrelsens hjemmesider.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Nyt i sekretariatet

Juridisk konsulent Christina Dyhr har desværre fundet nye udfordringer, og har opsagt sin stilling med udgangen af marts måned. På grund af ferie har Christina sidste arbejdsdag fredag den 23. marts 2018. Det vil derfor i en periode ikke være muligt for sekretariatet at yde juridisk rådgivning som hidtil.

Netværkskonference om udskoling, overgange og uddannelsesvalg

CefU afholder netværkskonference. Konferencen fokuserer på de unges søgemønstre til ungdomsuddannelserne og regeringens ønske om at få flere til at vælge erhvervsuddannelser. Trods omfattende gymnasie- og erhvervsuddannelsesreformer i de seneste år er det ikke lykkedes at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne, der pt søges af færre end hver femte ung, som forlader folkeskolen. Næsten tre fjerdedele af de unge søger mod gymnasierne.
Konferencen afholdes i lokale 2.3.124 på 3. sal
Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Program og yderligere information om konferencen.
Danske Gymnasier er, som medlem af CefU, i besiddelse af 10 pladser på konferencen, som vi deler ud efter først-til-mølle-princippet. Man sikrer sig en plads ved at henvende sig til Karina Vittarp Gøling i sekretariatet

Gå-hjem-møde om offentlige og private arbejdsgiveres omplaceringsforpligtelser

Kammeradvokaten afholder gå-hjem-møder om rækkevidden af de offentlige og private arbejdsgiveres omplaceringsforpligtelser i en række forskellige situationer.
Baggrunden er, at udviklingen i ret- og voldgiftspraksis viser, at arbejdsgiverne i endnu højere grad bør være opmærksomme på mulighederne for omplaceringer af medarbejdere for blandt andet at undgå afskedigelser.
Arrangementet vil blive afsluttet med en omtale af ny retspraksis af særlig interesse, og undervejs vil der være mulighed for at drøfte og stille spørgsmål til oplæggene.
Mødet i København finder sted 12. april fra kl. 14-17, hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.
Efter oplægget byder Kammeradvokaten på en let anretning.
Det er gratis at deltage i arrangementet men tilmelding er nødvendig.
Et tilsvarende møde i Aarhus finder sted 1. maj. Yderligere information og tilmelding til dette møde er endnu ikke tilgængelig.

KOMMENDE KURSER

Temadag om databeskyttelse – tilmeldingsfrist 6. april 2018

Danske Gymnasier afholder temadag om databeskyttelse.
Temadagen afholdes onsdag den 11. april 2018 kl. 10.00-15.30 på Fredericia Gymnasium.
Pris for deltagelse er 400 kr., hvilket dækker forplejning på dagen.
Læs programmet og tilmeld dig her.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261