Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 11/2017

Implementering af gymnasiereform

Undervisningsministeriet har udsendt nyt orienteringsbrev om gymnasiereformen.
I Orienteringsbrevet præciseres blandt andet, at gymnasiebekendtgørelsen udmønter lovens bestemmelser, der er nærmere forklaret i lovbemærkningerne. Link til gymnasieloven kan findes på uvm.dk
Bekendtgørelsen gentager således ikke  – som tidligere -, alt hvad der er beskrevet i lov og bemærkninger. Det er således vigtigt at læse lovbemærkningerne grundigt.

Det forventes, at ministeriet efter høringsperioden udsteder den endelige gymnasie-bekendtgørelse i maj måned, således at bekendtgørelsen kan træde i kraft den 1. august 2017.
Kontakt: Louise Westmark tlf.:33188267 

Pensionstabeller pr. 1. april 2017

Moderniseringsstyrelsens pensionstabeller pr. 1. april – 30. november 2017 er udkommet. Find dem her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8288

Opmærksomhedspunkter ved behandling af anmodninger om aktindsigt

Danske Gymnasier får løbende henvendelser vedrørende aktindsigt. Sekretariatet har i forlængelse heraf udarbejdet et kort notat, som beskriver, hvad skolerne overordnet skal være opmærksomme på, når de modtager og behandler en anmodning om aktindsigt. Notatet har til hensigt at lette skolernes sagsbehandling.

Vær opmærksom på at reglerne ikke gælder for de private gymnasier, der ikke har pligt til at meddele aktindsigt i sine sager.

Du finder opmærksomhedspunkterne på Skoledrift under Offentlig forvaltning på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8288

Hvor går grænsen for offentligt ansattes ytringsfrihed på de sociale medier?

Læs Kammeradvokatens gennemgang af regler og nyeste ombudsmands praksis her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8288

KOMMENDE KURSER

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring – tilmeldingsfrist den 20. marts 2017

Kurset ” Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring”” afholdes
den 19. – 20. april 2017 på Comwell Kellers Park. Kurset giver viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive feedback. Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation – tilmeldingsfrist den 6. april 2017

Kurset ” Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation” afholdes den 19. april 2017 kl. 11.00 – 15.00 på Kalundborg Gymnasium.
Kurset er udviklet af Kalundborg Gymnasium, som vil dele ud af erfaringerne med at bruge CLARA til at sætte spotlight på, hvad læring er, og hvordan personlige læringskompetencer kan forbedres. På kurset introduceres deltagerne til Crick Learning for Resilient Agency (CLARA) som et redskab til at styrke elevers læringskompetencer, feedback og motivation. Kurset kan bruges som afsæt til at udvikle egne læringsprojekter, hvor fokus er på at udvikle og måle læringsprocesser fremfor læringsprodukter. Kurset henvender sig til lærere og ledelse som søger et redskab til at arbejde med læring og feedback. Det kan være en mindre gruppe bestående af et lærerteam eller en større gruppe som for eksempel pædagogisk udvalg.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.: 3318 8261