Nyhedsbrev

Orientering om COVID-19 på baggrund af møde i Børne- og Undervisningsministeriet

Danske Gymnasiers sekretariat har i eftermiddag været til møde i BUVM og fået seneste information om håndtering og inddæmning af coronasmitte på skolerne. På baggrund af mødet udsendes et ekstraordinært Nyt fra Sekretariatet med de nyeste oplysninger.

Ministeriet oplyste, at:

  • Spørgsmål vedrørende smitterisiko, blandt andet spørgsmål om aflysning af større gallafester og lignende, skal rettes til den myndighedsfælles hotline (+45 70 20 02 33). Information kan findes på www.coronasmitte.dk.
  • Spørgsmål om rejsevejledning ift. studieture skal også rettes til den myndighedsfælles hotline (+45 70 20 02 33). Læs mere her.
  • Spørgsmål om eventuel aflysning af undervisning og drift af institutioner mv. kan rettes til BUVM’s hotline på +45 33 92 51 21.

Call-center og FAQ
Fra mandag den 9. marts opretter BUVM et call-center, hvortil skolerne kan ringe og få rådgivning. Telefonnummeret hertil er endnu ikke offentliggjort.

BUVM laver herudover en FAQ med svar på ofte stillede spørgsmål fra undervisningsområdet.

Ved overvejelser om aflysning af studieture
Ministeriet fastslog, at der ikke er hjemmel til at afholde elevens udgifter i tilfælde af aflysning af en studietur, hvor tabet ikke dækkes af elevens private forsikring.

Spørgsmålet om en tilbagebetalingspligt for skolen, skal derfor afgøres civilretligt og efter de almindelige formue- og aftaleretlige regler herom. Det vil sige, at skolen i sidste ende kan ifaldes et erstatningsansvar ved dom.

Ministeriet oplyste, at rejsevejledninger kan ændres med få timers varsel, så hold øje!

Vi henviser i øvrigt til den orientering om nye tiltag mod coronavirus, BUVM har udsendt til alle skoler fredag eftermiddag.