Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 10/2019 (2)


Den Digitale prøvevagt

Generalprøven af Den Digitale Prøvevagt, som er en del af Undervisningsministeriets Netprøver, gav  i denne uge anledning til meget debat om systemets tekniske formåen og datasikkerhed. 
Sekretariatet er nu i dialog med Undervisningsministeriet. Der er særligt fokus på de konkrete erfaringer, som institutionerne gjorde ved generalprøven og for at drøfte, de skridt ministeriet vil gøre for at sikre, at systemet er sikkert at anvende fremover og for at sikre, at institutioner, elever og forældre får tilstrækkelige informationer.
Ministeriet opdaterer løbende sit spørgsmål og svar for at give information om regler, tekniske rammer, opbevaring af data, databeskyttelse samt hvordan personoplysninger behandles i systemet.
Af særlig interesse for gymnasierne er det, at STIL oplyser, at når det gælder fordelingen af dataansvar mellem STIL og institutionerne, har institutionerne alene ansvar for at sikre sig, at de registrerede data er korrekte, at eleverne bliver oplyst om behandlingen af oplysninger og at de registreredes øvrige rettigheder overholdes. STIL er fortsat er ansvarlig for at sikre et tilstrækkeligt IT-sikkerhedsniveau i Den Digitale Prøvevagt. Sker der et databrud, som skyldes brister i IT-sikkerheden, vil det være STIL’s ansvar – ikke institutionens.
Der skal ikke indgås databehandleraftaler mellem institutionerne og STIL. Cirkulæreskrivelsen STIL’s opgaver som databehandler i visse administrative systemer på undervisningsområdet står i stedet for databehandleraftaler med institutionerne for så vidt angår Netprøver, herunder Den Digitale Prøvevagt. 
Sekretariatet vil holde institutionerne løbende ajour med forholdene omkring Den Digitale Prøvevagt.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Ny rammeaftale med Copydan

Danske Gymnasier har sammen med Danske HF&VUC og Danmarks Private Skoler nu indgået fælles rammeaftale med Copydan. Aftalen træder i kraft fra 2020. Der er tale om en videreførsel af de grundlæggende principper fra den eksisterende aftale, dog med nogle få justeringer. Det er lykkedes at få aftalt en reduktion i prisen for forlængede forløb på stx og hf (Team Danmark forløb mv.), så der set over hele uddannelsesforløbet ikke betales mere end for ordinære forløb. Aftalen indeholder en begrænset prisstigning i 2020, men vil derefter følge den almindelige pris- og lønudvikling. Copydan vil i nærmeste fremtid kontakte alle institutioner med anmodning om tilslutning til aftalen. 
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Inspirationshæfte til tilrettelæggelse og udvikling af grundforløbet

EVA har udarbejdet et inspirationshæfte til grundforløbet på de treårige gymnasiale uddannelser, der formidler resultaterne fra 3. delrapport i ministeriets følgeforskningsprogram til gymnasiereformen, som blev offentliggjort i november 2018. 
Hæftet viser resultater fra følgeforskningen og giver eksempler på, hvordan nogle gymnasier arbejder med grundforløbet. Formålet med inspirationshæftet er at give inspiration til ledere, lærere og evt. elevrådsrepræsentanter, der skal arbejde med tilrettelæggelse og udvikling af grundforløbet.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Reminder: Spørgeundersøgelse vedr. valgfag, trivsel og søgetal

Danske Gymnasier udsendte den 28. februar en undersøgelse til alle medlemsskoler. Undersøgelsen spørger til elevernes valg af valgfag, skolens arbejde med elevernes trivsel og skolens søgetal for det kommende skoleår. 
Der er svarfrist den 18. marts, og vi håber meget, at så mange skoler som muligt vil deltage. 
Resultaterne fra alle tre spørgeskemaer vil bidrage til, at foreningen kan få en endnu stærkere stemme, når vi taler medlemskolernes sag, påpeger udfordringer i forbindelse med gymnasiereformen og kommer med input til politikudvikling.
Spørgsmål til undersøgelsen, kan rettes til Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269 (vedr. søgetal) eller Camilla Huniche, tlf: 60227622 (vedr. valgfag og trivsel).

Konferernce om digital billeddeling

Københavns Universitet og Børns vilkår afholder til maj en konference om intim billeddeling og digitale sexkrænkelser blandt unge. Målet er at give mere præcis viden om, hvor det går galt, og hvordan det går galt med intim billeddeling mellem unge for på den måde at blive bedre til at forebygge problemet. 
Programmet byder på oplæg om internationale erfaringer og den nyeste forskning, om ‘sexting‘, online seksualitet og forebyggelse af ‘victim blaming’. Ligesom de unge også selv kommer på banen med fortællinger.
Se program og tilmelding her

Danmarks dygtigste gymnasielærer

For syvende år i træk hædrer Politiken i samarbejde med Lundbeckfonden nogle af landets bedste undervisere i folkeskolen, gymnasiet og på erhvervsskolerne.
Målet med prisen er at hylde de lærere, der med personligt engagement og faglig indsigt kan inspirere såvel elever som kolleger.
Vinderne af de tre hovedpriser får hver 75.000 kr. Derudover uddeles seks særpriser. Her er præmien 25.000 kr. Vinderne hyldes ved en prisoverrækkelse Politikens Hus 2. maj.
Der er allerede nu åben for indstilling af kandidater til Politikens Undervisningsning 2019.
Frem til den 4. april kan elever, forældre, rektorer, skoleledere, kolleger og alle andre kan indstille deres kandidat, som både kan være en enkeltperson eller et lærerteam.

Bestyrelseskursus for elevrepræsentanter

I samarbejde med bl.a. DGS, er Danske Studerendes Andelsselskab (DSA) snart klar med et nyt kursus for elevrepræsentanter i institutionsbestyrelser. Kurset vil blive afholdt den 1. april i København og er for alle elever, der sidder i bestyrelsen i deres institution. Deadline for tilmelding er 22. marts. 
Kurset er skræddersyet til elever, der sidder i bestyrelser, og vil give dem redskaber til at indgå konstruktivt i bestyrelsens arbejde på lige fod med den resterende bestyrelse. Over de seneste år har der været afholdt kurser for lidt over 100 elever. Alle deltagerne har været positive og bekræfter, at kurset har klædt dem bedre på til bestyrelsesarbejdet.
Kontakt: kursus@dsfnet.dk eller jens@dsfnet.dk ved spørgsmål eller tilmelding.