Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 01/2018

Vejledning til den nye gymnasielov og – bekendtgørelse

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til den nye gymnasielov og – bekendtgørelse, henholdsvis § 71 og §§ 59-63 om institutionernes kvalitetssystem:
Vejledningen beskriver institutionernes kvalitetssystem, herunder kvalitetsudvikling og resultatvurdering, mål for kvalitetsudvikling, selvevaluering, opfølgningsplan, procedure for inddragelse af medarbejdere og elever, trivselsmålinger samt samspil med øvrige kvalitetsinitiativer.
Kontakt: Karl-Henrik Jørgensen, STUK, tlf: +45 61 88 47 18

Folder til gymnasiernes introaftner – lige til at printe

Som vedtaget af Bestyrelsen har Danske Gymnasier med inputs fra arbejdsgrupperne for Naturvidenskab og Sprog lavet to foldere, som medlemsskolerne kan bruge ved deres introarrangementer i januar for kommende 1.g elever. Folderne er i lavet så de kan printes i A5 format, og giver seks gode grunde til at vælge henholdsvis stx med naturvidenskab og med sprog.
De ligger som skabeloner i PDF på Danske Gymnasiers hjemmeside (bag login) under fanen ”Skabeloner til pjecer” – lige til at downloade og kopiere eller sende til tryk ude i byen. Skal de trykkes, skal I benytte ”Trykvenlig version” (som er forsynet med skæremærker). På bagsiden af folderne er der plads til, at de enkelte gymnasier selv kan tilføje egne kontaktoplysninger, logo etc.
Hvis der er interesse for det, vil vi fra Sekretariatets side også fremover lave lignende tiltag, så lad os endelig vide, hvis I oplever et behov for informationsmateriale, som I mener, flere gymnasier kunne have gavn af.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Etablering af databeskyttelsesarbejdsgruppe i Danske Gymnasier

Det er vigtigt for Danske Gymnasier, at medlemsskolerne aktivt inddrages i arbejdet omkring implementeringen af databeskyttelsesforordningen, herunder udarbejdelsen af relevante tiltag.
Bestyrelsen for Danske Gymnasier har derfor besluttet, at der etableres en arbejdsgruppe, som skal udarbejde materialer mv., der kan anvendes på alle medlemsskoler.
Der er lagt op til, at det respektive regionsvalgte PL-medlem samt bestyrelsesmedlem står for at udpege relevante ressourcer til arbejdsgruppen.
Første møde i arbejdsgruppen forventes afholdt i januar 2018.
Kontakt: Julie Sigh, telefon: 3318 8273

Nye datapakker på det gymnasiale område

Undervisningsministeriet gør det nu lettere at finde statistiske informationer på gymnasieområdet i deres datavarehus via såkaldte datapakker der er let tilgængelige og brugervenlige elektroniske dashboards/visninger. I får adgang til dem her, ved at anvende det brugernavn og adgangskode I tidligere har fået tilsendt på mail fra Danske Gymnasier.
Formålet med datapakkerne er at give alle en mulighed for at blive klogere på data for deres institution, uden at de skal være eksperter i hverken excel eller it.
Datapakkerne er fortsat i udviklingsfasen og vil løbende blive opdateret og forbedret, ligesom der formentlig vil komme flere til.
Hertil kommer, at der for særligt interesserede er rig mulighed for at arbejde videre ud fra datapakkerne blandt andet via en excel adgang.
Danske Gymnasiers sekretariat er behjælpelig med vejledning til, hvordan man benytter uddannelsesstastik og opsamler gerne tilbagemeldinger fra brugere med ris og ros, som vi kan gå videre med til Undervisaningsministeriet.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf: 3318 8269

Reminder tilmelding ildsjæledag

Der er fortsat ledige pladser på Danske Gymnasiers inspirationsdag for gymnasiernes digitale ildsjæle.
Det er 8. februar fra 9.30 til 16.00 på Frederecia Gymnasium.
Kom og hør om Fremtidens hybrid undervisning, om digitalisering i gymnasiereformen, digital dannelse og blended learning.
Det vil også være muligt at få indblik i praktiske erfaringer fra et konkret projekt, der skal forbedre den digitale trivsel på gymnasiet.
Dagen er dedikeret lærere, faglige koordinatorer og ledere, der arbejder med udvikling af undervisning og elevernes læring ved hjælp af it og digitale platforme.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding her.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

KOMMENDE KURSER

Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist den 12. januar 2018

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 2. februar 2018
2. undervisningsgang den 7. marts 2018
3. undervisningsgang den 5. april 2018
4. undervisningsgang den 8. maj 2018
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Arbejdsmiljøuddannelsen – tilmeldingsfrist den 9. februar 2018

Kurset afholdes den 13. – 15. marts 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 33 18 82 61