Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 31/2019

Brev om justerede kriterier for at bestå optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser

Børne- og undervisningsministeren har besluttet, at kriterierne for at bestå optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser skal justeres. Det gælder for den optagelsesprøve, der blev afholdt den 14. juni 2019, såvel som for de kommende optagelsesprøver.


Justeringen af bestå-kriterierne indebærer, at der ikke længere kræves et vist antal point i hvert af de fire fag, der indgår i optagelsesprøven, for at prøven er bestået. Det er således alene det samlede opnåede pointtal, der afgør, om prøven er bestået. Justeringen svarer til, at det er karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen, og ikke karakterer i enkelte fag, som er adgangsforudsætning for optagelse på en gymnasial uddannelse.


Uddannelsesinstitutionerne skal derfor hurtigst muligt gennemgå resultatet af optagelsesprøven for de ansøgere, der ikke bestod prøven efter de tidligere udmeldte kriterier. I de tilfælde, hvor eleverne opfylder optagelseskravene efter de nye kriterier skal de tilbydes optagelse, medmindre gymnasierne på baggrund af den allerede gennemførte samtale vurderer, at de pågældende ansøgere ikke kan optages ud fra en vurdering af deres personlige og/eller sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.
Børne- og undervisningsministeren har sendt brev ud til alle gymnasier med de ændrede kriterier for at bestå optagelsesprøverne. Brevet kan læses på danskegymnasier.dk/Skoledrift under fanebladet optagelse og elevfordeling.


Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269