Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 22/2021

Mulighed for oprettelse af selvstændige klasser for elever med forlængede uddannelsesforløb

Torsdag blev lovændringen af lov om de gymnasiale uddannelser (L 201), der giver mulighed for at oprette selvstændige klasser for elever med forlængede uddannelsesforløb 3. behandlet og vedtaget af et enigt folketing. Loven træder i kraft 1. august 2021, og forslaget som vedtaget kan læses her
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Nye vejledninger om sammenstykning af enkeltfagseksamen

BUVM har udarbejdet to nye vejledninger, som beskriver de områder, der er væsentlige at have øje for, hvis en studentereksamen skal sammenstykkes af enkeltfag. 
Der er en kort vejledning, Sammenstykning af studentereksamen (stx, hhx, htx) af enkeltfag – vejledning 2021, som beskriver de treårige uddannelser stx, hhx og htx. Den er relevant, hvis en elev har et så fremskredent uddannelsesforløb på en af de treårige uddannelser, at det vil være uforholdsmæssigt vanskeligt at sammenstykke, det eleven har gennemført, til en hf-eksamen.
En lidt længere vejledning, Højere forberedelseseksamen – vejledning 2021 beskriver sammenstykningen af en fuld hf-eksamen gennem enkeltfag.
Begge vejledninger ligger på uvm.dk.
Linket til BUVM’s side med vejledninger kan også findes på danskegymnasier.dk under menu punktet For medlemmer/Skoledrift/Uddannelserne.
Kontakt: BUVM Anders Broholm Andersen, tlf: 5172 9832

Guides om forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser målrettet henholdsvis elev- og personaleområdet

Danske Gymnasier har lavet to guides til brug for gymnasieskolernes arbejde med at håndtere og forebygge seksuelle krænkelser. Den ene guide er målrettet arbejdet på elevområdet og den anden guide er målrettet arbejdet på personaleområdet.
Guiden for elevområdet findes på danskegymnasier.dk. under Skoledrift/Elevforhold.
Mens guiden for personaleområdet kan ses på danskegymnasier.dk under Skoledrift/Løn og Personale/.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Informationsmøder om vaccination mod covid-19 på urdu, arabisk, tyrkisk og somalisk

Sundhedsstyrelsen tilbyder nu informationsmøder om vaccination mod covid-19 på en række sprog. Det er også muligt at stille spørgsmål til bivirkninger eller hvordan man booker en tid til vaccination. Det er muligt at få information fra en læge fra Sundhedsstyrelsen og en læge, der taler enten arabisk, tyrkisk urdu eller somalisk. 
Sundhedsstyrelsen afholder møder om vaccination på urdu, arabisk, tyrkisk og somalisk. 
Tidspunkterne er: 
Urdu: Fredag den 4. juni kl. 13.00-14.00 
Arabisk: Mandag den 7. juni kl. 14.30-15.30 
Tyrkisk: Mandag den 7. juni kl. 16.30-17.30 
Somalisk: Tirsdag den 8. juni kl. 14.00-15.00 
Man kan se møderne online på sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der også er zoom link til møderne. 
Teksterne med mødeinvitationer findes også på arabisk, somalisk, tyrkisk og urdu.

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19  

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 2. JULI 2021

Kurset afholdes den 30.-31. august 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 6. AUGUST 2021

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. undervisningsgang den 2. september 2021
  2. undervisningsgang den 6. oktober 2021
  3. undervisningsgang den 4. november 2021
  4. undervisningsgang den 30. november 2021

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 28.-29. september 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 5.-7. oktober 2021 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 14.-15. oktober 2021
  • Den 9.-10. december 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261