Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 21/2021

StopChikane – et rådgivningstilbud til unge over 18 år

På Danske Gymnasiers hjemmeside kan man finde information om digitale krænkelser blandt unge og gode råd til bl.a. at hjælpe ofre for digitale krænkelser eller undervisning om digitale krænkelser. I forlængelse af dette ønsker foreningen at gøre opmærksom på det specialiserede rådgivningstilbud ”StopChikane” til alle personer over 18 år, der netop har lanceret deres egen hjemmeside www.stopchikane.nu.
Rådgivningstilbuddet blev iværksat af Dansk Kvindesamfund i 2017, men med stigningen i antallet af digitale krænkelser har StopChikane ønsket, at rådgivningen bliver mere tilgængelig og mulighederne for rådgivning mere synlige, hvilket hjemmesiden skal bidrage til. 
På hjemmesiden kan man læse om rådgivningen, om andres oplevelser samt finde konkrete råd til, hvad man selv kan gøre, hvis man er udsat for digitale krænkelser. StopChikane er en parallelrådgivning til Red Barnets rådgivning ”SletDet”, som henvender sig til børn og unge under 18 år.
StopChikane tilbyder også at holde oplæg på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Læs mere her, hvor der også kan downloades materiale.
Kontakt: StopChikane rådgivningen, tlf: 2883 4070 

Eleverne får nu adgang til Zetland via mobilapp

Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser meddeler, at de efter et vellykket pilotprojekt i begyndelsen af året har indgået aftale med lyd- og e-avisen Zetland om adgang for ungdomsuddannelsesinstitutionerne baseret på mobilapp.
Appen gør det lettere for eleverne at tilgå nyheder og andet aktuelt journalistisk materiale
Institutioner kan tilmelde sig for 2. halvår af 2021 via det licensadministrative system
Fristen for tilmelding er 18. juni.

Materialer der kan hjælpe gymnasier og elever til at blive røgfri

Kræftens Bekæmpelse har samlet en stribe tips og materialer, som kan understøtte gymnasiernes ledelser i implementeringen af røgfri skoletid. Der er også gode råd til, hvordan de ansatte kan bakke op om røgfri skoletid.
I kan skabe opmærksomhed om de nye regler om røgfri skoletid på digitale platforme med infografikker, der sætter fokus på fordelene ved røgfri skoletid og den gode pause, eller med en GIF, der forklarer, hvad røgfri skoletid betyder. Alle materialer kan downloades fra danskegymnasier.dk, For Medlemmer, Skoledrift under fanebladet Offentlig forvaltning/Røgfri Skoletid 
De nye regler er måske en anledning til, at flere elever ønsker at hjælp til at stoppe med at bruge snus eller cigaretter. Henvis eleverne til Kræftens Bekæmpelses rygestop app XHALE, der støtter unge i at ændre ryge- og snusvaner. Postkort, skabeloner til plakater, floorsticker og roll-up, som I selv kan få trykt, er gratis og kan bestilles og downloades her
I finder Kræftens Bekæmpelses øvrige gratis materialer om røgfri skoletid her.
Skabelonerne til Stoplinjens plakater og roll-ups med fokus på at blive røg- eller snusfri kan hentes her.   

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19.

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 2. JULI 2021

Kurset afholdes den 30.-31. august 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser. 

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 6. AUGUST 2021

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. undervisningsgang den 2. september 2021
  2. undervisningsgang den 6. oktober 2021
  3. undervisningsgang den 4. november 2021
  4. undervisningsgang den 30. november 2021

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium. 

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser. 

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 28.-29. september 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring. 

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 5.-7. oktober 2021 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. 

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 14.-15. oktober 2021
  • Den 9.-10. december 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261