Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 20/2021

Fastlæggelse af strategi for finansiel risikostyring

Hver enkelt uddannelsesinstitutions bestyrelse skal inden den 1. november 2021 have udarbejdet en strategi for finansiel risikostyring. Det følger af § 5 i bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12/2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse, at institutionerne skal have fastlagt en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring, og herudover at strategien skal følge de retningslinjer, som STUK fastlægger.
Samtlige bestyrelser har for nylig via mail modtaget brev om finansiel strategi samt skabelon og vejledning. Som følge af den sene udsendelse af skabelon og vejledning har styrelsen besluttet at udsætte den oprindelige frist for, hvornår institutionen skal have fastlagt en strategi for finansiel risikostyring, til den 1. november 2021.
STUK vil løbende evaluere på retningslinjerne. Hvis institutionen eller bestyrelsen oplever, at der er forhold i strategien, som er udfordret af andre lovbestemmelser, vedtægtsbestemmelser mv., vil styrelsen gerne høre fra jer. 
Hvis I har spørgsmål til udfyldelsen af skabelonen, kan I ligeledes kontakte STUK
Kontakt: Chefkonsulent i STUK, Pia Nørskov Nielsen, tlf.nr. 3392 5554 

Ny skabelon på hjemmesiden – Samtykkeerklæringer for billeder og film af elever

Danske Gymnasier har udarbejdet en skabelon-tekst til samtykkeerklæringer for billeder og film af elever, som de, der arbejder med gymnasiernes medier kan benytte. Skabelonen kan bruges i de tilfælde, hvor gymnasiet ikke selv har en skabelon, eller hvis gymnasier har behov for at se, hvordan en skabelon kan se ud. Skabelonen ligger på danskegymnasier.dk bag login under menupunktet ”Skabeloner og vejledninger” og herefter ”Databeskyttelse”. Her ligger også sekretariatets GDPR-guide om offentliggørelse af billeder og videoer.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6014 1683 

Invitation til Ungdommens Nationale Klimafolkemøde

Middelfart Gymnasium & HF, Aurehøj Gymnasium, IBC-HHX Fredericia og
Alssundgymnasiet Sønderborg inviterer til Ungdommens
Nationale Klimafolkemøde
 torsdag og fredag den 2.-3. september 2021 kl. 8-16.
Ungdommens Nationale Klimafolkemøde byder på faglige oplæg, debat, workshops og
klimahandling med mere end 30 programindslag på 4 scener i Sønderborg,
Middelfart-Fredericia og København.
Det er gratis at deltage. 
Et detaljeret program kommer snart, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Næste netværksmøde om webtilgængelighed

Digitaliseringsstyrelsen afholder næste møde i netværket om webtilgængelighed onsdag den 23. juni 2021 klokken 13-15.  Til netværksmødet vil der blandt andet blive gjort status på igangværende monitorering- og tilsynsindsats ved Digitaliseringsstyrelsen. Derudover deler en myndighed erfaringer med at blive monitoreret af Digitaliseringsstyrelsen. Der vil også blive delt erfaringer fra en dybdegående brugertest af webtilgængeligheden af den kommende sundhedskort-app.
Hvis du er medlem af netværk om webtilgængelighed, kan du tilmelde dig netværksmødet her. Er du ikke medlem af netværket, kan du tilmelde dig netværket her.
Sekretariatet har også lavet en guide om webtilgængelighed, som kan findes på danskegymnasier.dk under menupunktet ”Skoledrift” under overskriften ”IT, forvaltning og persondata”.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6014 1683 

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19 

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 2. JULI 2021

Kurset afholdes den 30.-31. august 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser. 

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 6. AUGUST 2021

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. undervisningsgang den 2. september 2021
  2. undervisningsgang den 6. oktober 2021
  3. undervisningsgang den 4. november 2021
  4. undervisningsgang den 30. november 2021

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 28.-29. september 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 5.-7. oktober 2021 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. 

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 14.-15. oktober 2021
  • Den 9.-10. december 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261