Nyhedsbrev

3. marts 2023

Ny bekendtgørelse om elevfordeling, transporttid og optagelse

Ny bekendtgørelse om elevfordeling, transporttid og optagelse er udstedt og trådte i kraft den 1. marts.
BUVM oplyser, at ministeren har besluttet at ændre opgørelsen af transporttid for ansøgere, der søger om optagelse med MitID og kan slås op i Det Centrale Personregister, men som ikke har en dansk folkeregisteradresse på tidspunktet for indhentning af adresseoplysninger.
Det har ikke været muligt at nå at it-implementere en løsning forud for fordelingen i år, hvor ansøgers kommende danske adresse eller ansøgers forældres adresse indsættes manuelt i fordelingssystemet. I stedet fastsættes disse ansøgeres transporttid administrativt til 23 minutter, dvs. halvdelen af den maksimale transporttid på 45 minutter (afrundet til nærmeste hele minuttal), der gælder for ansøgere som fordeles til et gymnasium, de ikke selv har søgt.
BUVM oplyser også, at den præcise periode for indhentning af adresseoplysninger snarest forventes offentliggjort på ministeriets hjemmeside.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Resultaterne for trivselsmålingerne i 2022 er nu offentliggjort 

Du kan nu se resultaterne for målingerne af gymnasieelevernes trivsel i 2022 i BUVMs datavarehus. Her kan du bl.a. se elevernes trivsel på landsplan, institutioner og andre baggrundsvariabler såsom køn, alder og herkomst. Du kan også vælge at se elevernes trivsel fordelt på indikatorer eller svarfordeling på de forskellige spørgsmål.
Se tallene i ministeriets datavarehus, uddannelsesstatistik.dk.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Høringssvar om lovforslag om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser 

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar om lovforslag om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (tilføjelse af ”miljø, klima” til formålsparagraffen samt indførelse af obligatorisk seksualundervisning).
Kontakt: Jens Refslund Poulsen, tlf: 3318 8275 

Hjælp med at finde Danmarks bedste gymnasielærere

Nu og frem til den 21. marts klokken 23.59 er der åbent for, at alle kan indstille netop deres yndlingslærer til Politikens Undervisningspris.
Med Politikens Undervisningspris sætter VILLUM FONDEN og Politiken fokus på landets dygtige lærere. De to organisationer er enige om, at lærergerningen er yderst vigtig for samfundet, og derfor fortjener underviserne en pris. 
Sidste år modtog Politikens Undervisningspris over 1600 indstillinger i de tre kategorier: grundskole, gymnasie og erhvervsuddannelse. 
I gymnasiekategorien var det John Toldsted fra det Frie Gymnasium, der løb med sejren. Vinderne af hovedprisen modtager hver 75.000kr., mens hver kategori har to særpriser á 25.000kr. 
De i alt ni priser uddeles til prisfest i Pressen den 16. maj. Vinderne udvælges af prisens fagpanel, der består af eksperter, elever og tidligere vindere.
Kontakt: undervisningspris@pol.dk

Skolechat om fremtidens Norden

Den 23. marts 2023 kl. 12.00-13.00 arrangerer Foreningen NORDEN og Norden i Skolen sammen med Nordisk Råd, en skolechat for gymnasieklasser. 
Meningen med skolechatten er, at elever og Nordisk Råds parlamentarikere på tværs af Norden kan mødes i en samtale om fremtidens Norden.
70 år har det nordiske samarbejde eksisteret – hvilke spørgsmål har I til Nordisk Råds parlamentarikere? Det spørgsmål vil vi gerne have svar på ved, at så mange gymnasieklasser som muligt deltager i skolechatten. Klasserne kan frit stille spørgsmål til det, de er mest nysgerrige på. Til brug for dette er der samlet lidt inspiration i en minilærervejledning, som findes under ”læs mere” om eventen på skolechatsiden.
Det står chatdeltagerne frit for, hvilket sprog de vil tale – det være sig et af de nordiske sprog, eller engelsk. 

Materiale til workshop om almendannelse

Danske Gymnasier og foreningens tidligere arbejdsgruppe ’Pædagogisk Arbejdsgruppe’ har udarbejdet et materialesæt til afholdelse af en workshop om almendannelse for gymnasiernes lærer- og/eller ledelsesgrupper. Workshoppen lægger op til, at deltagerne diskuterer betydningen af almendannelse samt relevansen af det i gymnasiet. Det sker med udgangspunkt i tre idealtyper af dannelsesbegrebet, som har til formål at kick-starte debatten. Du kan tilgå materialet på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

KOMMENDE KURSER

NETVÆRKSMØDE/KURSUS OM ARBEJDSTID
– TILMELDINGSFRIST 23. MARTS 2023

Kurset afholdes den 28. april 2023 kl. 10-16 på Comwell Middelfart.
Formål med netværksmødet/kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21.
Kurset henvender sig til rektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261