Nyhedsbrev

27. februar 2023

Ny lovgivning og nye bekendtgørelser om elevfordeling

Lovforslag L 26 (Afstandszoner i skoleåret 2023/24 og afskaffelse af tilskudsloft for elever på private gymnasier) blev vedtaget den 7. februar og trådte i kraft onsdag den 15. februar.
På den baggrund er der fastsat ny ansøgningsfrist i ny procedurebekendtgørelse, som også trådte i kraft den 15. februar, og dermed er ansøgningsfristen for ansøgning til samtlige ungdomsuddannelser og 10. klasse i år rykket til den 13. marts. Optagelse.dk åbnede også for ansøgninger den 15. februar.
Derudover er bekendtgørelse om ansøgning til de gymnasiale uddannelser og forrang til visse ansøgere ligeledes trådt i kraft den 15. februar. 
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Høringssvar til bekendtgørelse om elevfordeling, transporttid og optagelse på de gymnasiale uddannelser

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om elevfordeling, transporttid og optagelse på de gymnasiale uddannelser, som udmønter en del af de nye regler om elevfordeling. 
Læs høringssvaret her.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Socioøkonomiske referencer for gymnasiale eksamensresultater og eksamenskarakterer 2022 er offentliggjort 

Beregningen af de socioøkonomiske referencer for 2022 er nu offentliggjort af Styrelsen for It og Læring. Resultaterne adskiller sig ikke væsentligt fra tidligere år.
De socioøkonomiske referencer er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som det pågældende uddannelsessteds elever har klaret prøverne. Ved at sammenholde med uddannelsesstedets faktiske karakterer, kan man få et billede af uddannelsesstedets ’løfteevne’.
Læs mere på ministeriets hjemmeside.
Se tallene i ministeriets datavarehus, uddannelsesstatistik.dk, her
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269 

Sådan laver du en bæredygtighedsstrategi

Danske Gymnasiers formand Henrik Nevers har opfordret alle gymnasier til at udarbejde en bæredygtighedsstrategi. Gymnasieskolernes Klimaalliance har derfor udarbejdet fire skabeloner til, hvordan sådan en kan se ud.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Få støtte til bæredygtige projekter

Fondene har i øjeblikket stort fokus på klima og bæredygtighed, og de kanaliserer mange støttekroner til det formål. Men hvilke fonde er de mest oplagte for ungdomsuddannelser at søge, og hvordan skriver man den helt rigtige ansøgning. Alt det kan du blive klogere på den 7. marts kl. 14, hvor Gymnasieskolernes Klimaalliance i samarbejde med Erhvervsskolernes Netværk for FN’s Verdensmål og VUC’s Verdensforum afholder webinar.
Vi har inviteret Ole Laursen, der er Programchef og fondsrådgiver for Børn, unge og science i Villumfonden til at fortælle om støttemuligheder og give tips og tricks til ansøgningerne. Efterfølgende er der separat møde i de tre netværk.
Se programmet og tilmeld dig hersenest den 6. marts.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264 eller Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

KOMMENDE KURSER

NETVÆRKSMØDE/KURSUS OM ARBEJDSTID
– TILMELDINGSFRIST 23. MARTS 2023

Kurset afholdes den 28. april 2023 fra kl. 10-16 på Comwell Middelfart.
Formål med netværksmødet/kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261