Nyhedsbrev

22. februar 2023

§ 14 b og binding til sjældne studieretninger sættes ikke i kraft for skoleåret 2023/24

Børne- og undervisningsministeren har besluttet ikke at sætte reglerne i lov om de gymnasiale uddannelser vedrørende binding til sjældne studieretninger i kraft for optaget til skoleåret 2023/24lov om de gymnasiale uddannelser. Det betyder, at en ansøger til den kommende optagelsesrunde, der får forrang til at blive optaget på en institution på grund af ønsket om en sjælden studieretning, ikke efterfølgende vil være bundet til den pågældende studieretning.
Børne- og undervisningsministeren har desuden besluttet ikke at sætte reglerne i lov om de gymnasiale uddannelser om at fjerne retten til og begrænse muligheden for at skifte institution inden for samme uddannelse vedrørende skift af institution (§ 14 b) i kraft til skoleåret 2023/24. Det bemærkes, at reglerne om, at institutionerne ikke må have ventelister, fortsat vil være gældende. 
Styrelsen vil udsende procesbeskrivelse vedr. håndtering af elever, der ønsker at skifte institution efter pladsreservation eller optagelse.
Det skal bemærkes, at institutionerne fortsat ikke kan optage elever ud over de udmeldte endelige kapaciteter, og at det alene vil være regionerne, der kan hæve kapaciteten i henhold til reglerne herom.
Kontakt: Ghita Jakobi Lauenborg, specialkonsulent i STUK, tlf: 3392 5495

Nye takster for mundtlig censur

I samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG), De Private Skoler og Danske HF&VUC har Danske Gymnasier lavet en opdatering af aftalen fra 2017 om fælles takst for mundtlig censur på tværs af uddannelserne udenfor censorbanken. 
Du kan se den opdaterede aftale på hjemmesiden under Skoledrift – Censur.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

Formålsregnskaber for 2021 offentliggøres

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggør formålsregnskaberne for 2021.  Offentliggørelsen af formålsregnskaberne sker som led i en ambition om at fremme korrekt og ensartet konteringspraksis blandt de statsfinansierede selvejende institutioner. Offentliggørelsen skal øge fokus på konteringspraksis, udgiftsstyring, og gøre det nemmere at sammenligne udgifter på tværs af institutionerne. 
Du finder formålsregnskaberne her.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

Alkoholforebyggelse på ungdomsuddannelser

Alkohol & Samfund har udgivet et nyt katalog med anbefalinger til ungdomsuddannelser om alkoholforebyggelse, fordi ungdomsuddannelser spiller en vigtig rolle i unges trivsel og sundhed. Ved tærsklen til ungdomsuddannelse har mange unge haft deres alkoholdebut. Mange unge oplever et drikkepres, og at det kan være svært at være en del af fællesskabet, hvis de ikke drikker alkohol. Derfor skal ungdomsuddannelserne forsætte det gode arbejde med festkulturen og inkluderende fællesskaber, hvor alkohol ikke er i centrum. 
I kataloget fra Alkohol & Samfund kan du finde inspiration til, hvordan I på ungdomsuddannelsen kan indgå i arbejdet med alkoholforebyggelse.
Du kan læse mere på om projektet på Alkohol & Samfunds hjemmeside.

Anmeld ulovlig markedsføring af alkohol

I Danmark er det forbudt at markedsføre alkohol over for børn og unge uanset medie, produkt eller markedsføringsbudskab. Det betyder bl.a., at diskoteker ikke må markedsføre alkohol på gymnasier eller målrette invitationer til eleverne. Alligevel oplever Alkoholreklamenævnet, at det sker igen og igen.
Ser du markedsføring af alkohol fra diskoteker og barer, som du mener går over grænsen, kan du klage til Alkoholreklamenævnet. Både privatpersoner, virksomheder og organisationer har mulighed for at klage, og klager fra privatpersoner behandles anonymt.
Klagen indgives skriftligt til Alkoholreklamenævnet, vedhæft billede eller link til markedsføringen. Du kan også udfyldelse en online klageformular her.

KOMMENDE KURSER

NETVÆRKSMØDE/KURSUS OM ARBEJDSTID
– TILMELDINGSFRIST 23. MARTS 2023

Kurset afholdes den 28. april 2023 fra kl. 10-16 på Comwell Middelfart.
Formål med netværksmødet/kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21. Kurset henvender sig til rektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261