Nyhedsbrev

15. februar 2022

Danske Gymnasier søger ny økonomikonsulent

Vores dygtige økonomikonsulent er blevet valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation, og har derfor valgt at stoppe i Danske Gymnasier. Så er du en skarp, engageret og initiativrig konsulent med viden om uddannelse og økonomi og gerne med kendskab til sekretariatsbetjening og interessevaretagelse, er det måske dig, der skal være vores nye kollega.
Læs mere om stillingen her
Der er ansøgningsfrist: 17. februar 2022 kl. 1200.
Kontakt: Jenny Bøving Arendt, tlf: 2043 0107

Skoler og dagtilbud kan nu droppe ugentlige coronatest

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer fra den 21. februar ikke længere til ugentlige screeningstest af elever og lærere. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet fredag eftermiddag.
Myndighederne har indtil nu opfordret til, at elever og ansatte lod sig teste for corona to gange ugentligt, uanset om man havde symptomer eller ej, men den opfordring stopper for elever og medarbejdere i dagtilbud, på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.
Selv om der ikke længere opfordres til to ugentlige test for corona, vil det stadig være muligt for dagtilbud og skoler at uddele selvtest til elever og medarbejdere ved særlige tilfælde.
Det gælder for eksempel, når der er smitte i en skoleklasse, eller hvis elever og ansatte på anden måde er øvrige kontakter til en smittet.
Beslutningen om ikke længere at opfordre til de ugentlige test kommer på baggrund af rådgivning fra den faglige referencegruppe.

Whistleblowerordninger for elever

Regeringen har iværksat en række tiltag for at forebygge seksuel chikane og har på denne baggrund opfordret uddannelsesinstitutioner til at etablere whistleblowerordninger for deres elever.
Formålet med at etablere en whistleblowerordning for elever er at sikre, at elever, der oplever seksuel chikane enten mod sig selv eller andre, ved, hvor de skal henvende sig for at få rådgivning og eventuel yderligere hjælp. Dette gælder både når, det drejer sig om forhold mellem elever og mellem elever og medarbejdere.
Til de institutioner, som vælger at følge regeringens opfordring, har Danske Gymnasier lavet et notat, som beskriver en række opmærksomhedspunkter, der bør inddrages i arbejdet. Notatet ligger bag login under Skabeloner og vejledninger/whistleblowerordninger/ Opmærksomhedspunkter ved etablering af whistleblowerordninger for elever
Kontakt: Christina Dyhr tlf: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan tlf: 3318 8273

Nye regler om hjemmearbejde – skærmarbejde

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at reglerne om skærmarbejde ændres:
”I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte ‘skærmarbejdspladser’. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. De regler bliver nu lavet om. Det sker med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder.
Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.
Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav (f.eks. justerbar stol og adskilt skærm og tastatur) i vejledningen om skærmarbejde.
De nye regler forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april 2022.”
Læs mere om krav til indretning af hjemmearbejdspladsen og faste arbejdssteder hos Arbejdstilsynet og på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens temaside om hjemmearbejde.
Kontakt: Christina Dyhr tlf: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan tlf: 3318 8273

Materialer fra Dansk Center for Undervisningsmiljø om børn og unges digitale færden

DCUM har udviklet flere forskellige materialer, der har børn og unges digitale verden som fokus. Der er to materialesamlinger målrettet ungdomsuddannelserne med overskrifterne ”Forebyg og bekæmp deling af krænkende billeder” og ”Ta’ en snak om krænkende billeddeling”.
I materialet om forebyggelse findes fire cases med konkrete problemstillinger, regler og retningslinjer på området, anbefalinger til lærere og skoleledere og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan.
Materialet målrettet samtale om emnet er et værktøj, som består af en række samtalekort indeholdende cases, stikord og refleksionsspørgsmål.


KOMMENDE KURSER


NYT: KURSUS OM ARBEJDSTID FOR ERFARNE REKTORER
– TILMELDINGSFRIST 25. MARTS 2022

Kurset afholdes den 6. april 2022 fra kl. 10-15 hos BLOX i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21.
Kurset henvender sig til erfarne rektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. undervisningsgang den 13. september 2022
  2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
  3. undervisningsgang den 9. november 2022
  4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurser henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 11.-12. oktober 2022
  • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier https://danskegymnasier.dk/kurser/
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261