Nyhedsbrev

22. december 2023

Varsling af risiko for forsinkelse på tilskudsudbetalinger i december 2023

Den 20. december skulle alle gymnasier have modtaget et brev fra STUK med følgende varsling.
Statens Administration har oplyst over for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), at der er tekniske problemer med overførsel af tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet i december 2023.
Statens Administration kan ikke garantere, at alle tilskudsbetalinger kan gennemføres til tiden i december måned. Som konsekvens vurderer styrelsen, at der er en risiko for, at tilskudsudbetalingen i december bliver forsinket. Styrelsen opfordrer på den baggrund alle selvejende institutioner og private udbydere om straks at træffe aftale med deres banker om eventuelle kreditbehov, hvis tilskudsudbetalingen forsinkes til efter lønkørsel mv.
Gymnasierne skal være opmærksomme på at Staten stiller garanti for udbetalingen overfor banken, men at gymnasiet selv afholder udgifter til renter. 
Kontakt: Tore Dyrberg-Jessen, Teamleder Tilskudsområdet, tlf: 3392 5121.

Hybridseminarer om UNGES mentale sundhed

Vi ved allerede ret meget om, hvad der skal til for at skabe rammerne for det gode ungeliv. Og vi ved også, at vi gør det bedst lokalt, helt tæt på, hvor de unge lever og bor. Men hvordan…? Det kan du og dine kollegaer blive meget klogere på ved at deltage i et gratis hybridseminar, som Sund By Netværket står bag i samarbejde med Vidensråd for Forebyggelse og Social Talks. Hybridseminaret zoomer ind på unges mentale sundhed og byder på viden og inspiration set fra både et forsknings- og praksisperspektiv. Hybridseminaret er tilrettelagt så det understøtter en fælles dialog og refleksion i lokale, fysiske arbejdsfællesskaber (hjemme i din kommune, på din skole eller i din lokale praksis – hvorend du sidder) omkring de elementer, som forskning og praksis peger på, som de mest centrale for en styrket indsats for den mentale sundhed blandt unge.
Hybridseminaret afvikles fire gange i løbet af vinteren på følgende tidspunkter (du skal kun deltage én gang, optimal set i et arbejdsfællesskab):

  • 16/01 2024 kl. 09:00 – 11:45
  • 25/01 2024 kl. 13:00 – 15:45
  • 07/02 2024 kl. 09:00 – 11:45
  • 29/02 2024 kl. 09:00 – 11:45

Formen på hybridseminaret er en vekselvirkning mellem læring og refleksion i det fysiske rum, hvor I sidder i arbejdsfællesskabet lokalt, og gennemføres med virtuelle input, dialog og refleksion.
Læs mere og tilmeld dig via Social Talks hjemmeside.
Kontakt: Charlotte Iisager Petersen, sekretariatschef i Sund By Netværket, tlf: 2480 4503


Håndbog til eksamensplanlægning

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har opdateret ”Håndbog til eksamensplanlægning”.
På side 6, i håndbogen, findes der en oversigt over ændringerne. 
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 8267

DG i Mederne

Nyt fra Sekretariatet går på juleferie

Du sidder med årets sidste nummer af Nyt fra Sekretariatet. Vi går på juleferie fra i dag og er tilbage på kontoret igen i starten af det nye år. I ønskes alle en dejlig jul og et lykkebringende nytår.