Nyhedsbrev

15. december 2023

Finanslov for 2024

Mandag den 27. november 2023 offentliggjorde SVM-regeringen sammen med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige en aftale for Finansloven 2024. Og mandag den 11. december blev takstkataloget for 2024 offentliggjort sammen med orienteringsbrevet.
Ligesom regeringens forslag til finanslov for 2024 indeholder ændringsforslaget til finansloven for 2024 historisk høje PL-reguleringer, der dog ikke helt modsvarer den inflation, Danmark har oplevet det sidste halvandet år. Derudover skal det bemærkes, at særtilskuddet på 22,5 mio. kr. i 2023, som blev indført i 2020 som et kvalitetsløft, ikke videreføres i 2024. Til gengæld forlænges den midlertidige forhøjelse af udkantstilskuddet på 0,5 mio. kr. pr. institution i perioden 2024-2027. Derudover er der nogle små justeringer på taksterne. 
Foreningens faktaark og regneark til budgetoverslag kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

Præcisering af orienteringsbrev fra STUK om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag

STUK har udsendt en præcisering af orienteringsbrevet om konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag. I præciseringen gør STUK opmærksom på, at udbetaling af løntillægget skal følge vejledningen i cirkulæret, i det omfang den ansatte er omfattet af en overenskomst, der er indgået af eller efter bemyndigelse fra finansministeren. Løntillægget, der følger af loven, skal således udbetales to gange årligt sammen med lønnen for maj og august.
Læs præciseringen på Danske Gymnasiers hjemmeside under Skoledrift/Løn og personale/Ansættelse/.
Kontakt: Christina Kirkegaard Thalund, tlf: 3318 8273
 

Stort indkøb af engelske faglitteratur til institutioner tilmeldt KB’s licensservice

Årets ”julegave” fra Det Kgl. Bibliotek (KB) er indkøb af +200 titler af engelsk faglitteratur, som stilles permanent og gratis til rådighed som e-bøger for alle ungdomsuddannelsesinstitutioner tilmeldt licensservicen. Titlerne er indkøbt inden for kategorierne ”historie, samfund, individ” baseret på en tidligere gennemført survey.  KB håber, at tilbuddet bl.a. kan bruges ifbm. elevers opgaveskrivning i foråret.
Hvis jeres skole ikke allerede er medlem af KB’s licensservice, kan du læse mere og tilmelde jer her.
Opret en supportsag i KB’s licensadministrative system eller skriv til ungli@kb.dk for spørgsmål til tilbuddet.

Retningslinjer for ansættelse af f.eks. elever m.v. på gymnasiet i mere end 3 timer om ugen

Den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår trådte i kraft den 1. juli 2023 (lov nr. 501 af 16. maj
2023). Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har i forlængelse heraf indgået en ny aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet.
Efter de nye regler, har medarbejdere med en arbejdstid på mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge i en referenceperiode på 4 på hinanden følgende uger krav på et ansættelsesbevis.
I rådgivningen får vi derfor for tiden mange henvendelser om ansættelsesbeviser i forbindelse med f.eks. ansættelsen af elever eller tidligere elever, der ansættes mere end 3 timer om ugen på gymnasiet til opgaver som f.eks. bogopsætning, bogoprydning, kantinemedhjælp, rengøring, lektiehjælp, pedelmedhjælp, medhjælp i café eller lignende. Såfremt disse opfylder beskæftigelseskravet, har de nu krav på et ansættelsesbevis.
Vi skal i den forbindelse erindre om, STUK’s hyrdebrev af 25. februar 2020 om ændrede retningslinjer for lektiehjælperes og bogopsætteres ansættelsesgrundlag. 
Læs mere i sekretariatets notat om rammer for ansættelsen af lektiehjælpere, bogopsættere m.v., som du finder under fanen Skoledrift/Løn og personale/Ansættelse på foreningens hjemmeside.
Kontakt: Christina Kirkelund Thalund,
 

Video og slides fra webinar om generativ AI 

Nu kan du på hjemmesiden finde slides og optagelse af webinaret om generativ AI og konsekvenser for gymnasiesektoren, som foreningen afholdt for medlemsskolerne 16. november.
Du finder materialet på hjemmesiden bag login.

DG i Mederne

KOMMENDE KURSER

NYT – STYRK DIN KLASSELEDELSE OG FÅ MERE FAGLIG TRIVSEL, KØBENHAVN
– TILMELDINGSFRIST 21. DECEMBER 2023

Kurset udbydes af GL-E i samarbejde med Danske Gymnasier. Det afholdes den 25. januar 2024 fra kl. 10-16 på MBK Kursuscenter. På kurset lærer du praksisnære pædagogiske, didaktiske og frem for alt konkrete værktøjer til at styrke din klasseledelse, så du i højere grad kan håndtere udfordringerne i klasserummet og dermed skabe bedre faglig trivsel og fællesskab. 
Kurset henvender sig til undervisere, teamlærere, kontaktlærere/klasselærere, studievejledere eller en hel skole.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2023

Kurset afholdes 31. januar-2. februar 2024 på Comwell Bygholm Park i Horsens.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
 

NYT – STYRK DIN KLASSELEDELSE OG FÅ MERE FAGLIG TRIVSEL, AARHUS
– TILMELDINGSFRIST 7. januar 2024

Kurset udbydes af GL-E i samarbejde med Danske Gymnasier. Det afholdes den 8. februar 2024 fra kl. 10-16 på Comwell Aarhus. På kurset lærer du praksisnære pædagogiske, didaktiske og frem for alt konkrete værktøjer til at styrke din klasseledelse, så du i højere grad kan håndtere udfordringerne i klasserummet og dermed skabe bedre faglig trivsel og fællesskab. 
Kurset henvender sig til undervisere, teamlærere, kontaktlærere/klasselærere, studievejledere eller en hel skole.   

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261