Nyhedsbrev

2. januar 2023

Orientering om forpligtelse over for frafaldstruede elever

Danske Gymnasier arbejder jf. foreningens 2025-strategi løbende på at afsøge, hvordan gymnasieskolerne kan bidrage til at skabe bedre overgange fra grundskolen til gymnasiet samt fra gymnasiet til videregående uddannelser. I den forbindelse ønsker foreningen at orientere medlemsskolerne om deres forpligtelse over for frafaldstruede elever.
Ifølge § 12 c i Lov om kommunal indsats for unge under 25 år er ungdomsuddannelserne forpligtet til at underrette kommunen, hvis der er en overhængende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforløb: ”Når en ung under 25 år, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, optages på, afbryder eller gennemfører et skole- eller uddannelsesforløb, skal uddannelsesinstitutionen underrette kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret. Underretning gives tillige, hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforløb.”
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622


Opfordring fra STUK til lærerne: ”Meld dig som censor”

STUK har den 13. december 2022 sendt et brev til alle gymnasiale institutioner med en opfordring til alle kvalificerede lærere om at melde sig som censor ved de skriftlige prøver. Brevet indeholder – ud over opfordringen – en beskrivelse af den procedure, som gælder for indberetningen af censorer, herunder kvalifikationskravene til at være censor. STUK beder institutionen om at videreformidle brevet til alle institutionens lærere.
Kontakt: Jens Refslund Poulsen, tlf: 3318 8275


‘Vild’ biograftur den 20. januar – skal du med?

Gymnasieskolernes Klimaalliance inviterer til fællesvisning af Phie Ambos nyeste film ’Organiseret Vildskab’ – for elever, lærere og ledere i Gymnasieskolernes Klimaalliance. Mads Strarup, initiativtager til Gymnasieskolernes Klimaalliance og vicerektor på Herlev Gymnasium, vil præsentere filmen og sætte et par ord om biodiversitetsdimensionen ind i en læringssammenhæng. Det er fredag den 20. januar kl. 11 i Empire Bio i København. Tilmeld dig her.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

Glædelig jul og godt nytår

Nyt fra Sekretariatet ønsker alle en glædelig jul og et skønt nytår.
Vi er tilbage med nyheder fra uddannelsesverdenen fredag den 6. januar.

Kommende kurser


ARBEJDSMILJØSEMINAR 2023
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2022

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar 
den 26. og 27. januar 2023 på Sinatur Hotel i Nyborg. 
Sammen sætter vi fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af nogle væsentlige tendenser i tiden. Vi ser bl.a. på relationen mellem gymnasiernes studiemiljø og lærerne og ledernes arbejdsmiljø samt de udfordringer, som mistrivsel, overbudsadfærd og perfekthedskultur kan repræsentere i den sammenhæng.


KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 2. JANUAR 2023

Kurset afholdes 31. januar-2. februar 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.


PSYKISK ARBEJDSMILJØ – DEN RETLIGE REGULERING OG HÅNDTERING AF KONKRETE SAGER
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 28. februar 2023 fra kl. 09.30 – 1400 på Tivoli Hotel i København.
På kurset sætter vi fokus på den retlige ramme og konkretiserer problemstillingerne ved inddragelse af sager, hvor domstolene har taget stilling til arbejdsgiveres erstatningsansvar, afskedigelsessager mv. begrundet i mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere. Det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.


UDSOLGT – PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 22. marts 2023 fra kl. 09.30-16.30 hos IDA mødecenter i København
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds-og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasialinstitution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.
Kurset er pt. udsolgt. For at komme på venteliste kan man sende men mail til mail@danskegymnasier.dk

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261