Nyhedsbrev

22. februar 2023

Valg til udvalget for pædagogiske ledere 

Den 2. marts er der valg til Danske Gymnasiers udvalg for pædagogiske ledere, PL-udvalget. De pædagogiske ledere skal ved Ledelsestræf 2023 vælge nye medlemmer til udvalget. Udvalget består af to repræsentanter fra hver af de tre største regioner Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark, og én repræsentant fra hhv. Region Nordjylland og Region Sjælland. Udvalget består således af otte medlemmer. 

Der er valg til følgende poster:

  • Én repræsentant og én suppleant fra Region Hovedstaden
    Kasper Rolskov (Aurehøj Gymnasium), tidligere suppleant, stiller op som repræsentant. Der skal derfor også vælges en suppleant. I Hovedstaden er der valg i lige år, og dermed gælder valget for en 1-årig periode.
  • En repræsentant fra Region Nordjylland og én suppleant.
    Den nuværende repræsentant Thorbjørn Lind (Aalborghus Gymnasium) genopstiller. Der skal også vælges en suppleant. I Nordjylland er der valg i ulige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode.
  • To repræsentanter fra Region Midtjylland og én suppleant.
    Robert McCluskey (Th. Langs HF & VUC) genopstiller og Allan Bohnstedt (Risskov Gymnasium) genopstiller. Ydermere skal der vælges en suppleant. I Midtjylland er der valg i ulige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode.

Kandidater
Hvis man som pædagogisk leder er interesseret i at stille op til valget, kan man sende en mail til Jonas Benzarti. Det er også muligt at melde sit kandidatur på selve regionsmødet.

Om udvalget
Man kan få mere at vide om udvalgets arbejde ved at kontakte udvalgsformand Anne-Mette Krejberg på eller læse mere på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Jonas Benzarti, tlf: 2869 4849

Offentliggørelse af foreløbige kapaciteter

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de foreløbige kapaciteter for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2023/24
Læs om den tekniske metode bag fastsættelsen af kapaciteterne.
Få et overblik over, hvordan overkapaciteten fordeler sig regionsvis for hver af de fire gymnasiale uddannelser.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622 

Internationalt Uddannelsesforum 2023

Udlændinge- og Integrationsministeriet afholder tirsdag den 28. februar 2023 International Uddannelsesforum 2023 (IUF23). Det foregår på Københavns Universitet, Søndre Campus. Da der kun er plads til 100 deltagere ved den fysiske konference, må hver uddannelsesinstitution som udgangspunkt maksimalt tilmelde to personer. Hvis der er overskydende pladser, vil SIRI efter tilmeldingsfristen fordele disse til de uddannelsesinstitutioner, der ønsker at tilmelde flere end to personer.
Der er ingen antalsbegrænsning i forhold til virtuel deltagelse i formiddagsprogrammet, som livestreames.
Tilmeldingslinket gælder til både fysisk og virtuel deltagelse, og her kan I også finde programmet og den præcise lokation. Tilmelding skal ske senest den 7. februar 2023. 
Kontakt: Fuldmægtig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Clara Simonsen Tørsleff, tlf: 7214 2248