Nyhedsbrev

8. december 2023

Udbetaling af løntillæg i forbindelse med afskaffelse af store bededag

Fra 1. januar 2024 afskaffes store bededag. Det betyder, at alle lønmodtagere, der indtil da har haft ret til at holde fri med løn på store bededag, skal kompenseres med et løntillæg fra 1. januar 2024, hvis de skal arbejde en dag mere årligt som følge af afskaffelsen af store bededag. 
Løntillægget udgør 0,45 pct. af den samlede årsløn inkl. arbejdsgiverbetalt pension og faste tillæg. Tillægget kan udbetales enten månedligt med lønnen, eller to gange årligt i maj og august sammen med ferietillægget. Vær dog opmærksom på, at beregningsgrundlaget er anderledes end for ferietillægget.
Det forventes, at løntillægget og afskaffelsen af store bededag bliver absorberet af den næstkommende overenskomstforhandling, og der er derfor formodentlig kun tale om udbetaling af løntillægget i de første tre måneder af 2024. Dog skal man være opmærksom på, at løntillægget, ligesom pension også skal udbetales under ulønnet barselsorlov. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

Opsætning af ladestandere på gymnasiernes parkeringspladser

I Bekendtgørelsen om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger står der under Bestående bygninger følgende; 
§ 3. Bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025.
Dette er en minimumsimplementering ifølge Social- og Boligstyrelsen, som gymnasierne også skal leve op til inden udgangen af 2024. 
Læs mere om bekendtgørelsen.  
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

Nyt kursus om klasseledelse og faglig trivsel 

– Tilmeldingsfrist hhv. 21. december 2023 (København) og 7. januar 2024 (Aarhus)

Kurset henvender sig til undervisere, teamlærere, kontaktlærere/klasselærere, studievejledere eller en hel skole.   
På kurset lærer du praksisnære pædagogiske, didaktiske og frem for alt konkrete værktøjer til at styrke din klasseledelse, så du i højere grad kan håndtere udfordringerne i klasserummet og dermed skabe bedre faglig trivsel og fællesskab. 
Måske har du oplevet, at din klasseledelse ikke slog til i dårligt fungerende klasser eller føltes utilstrækkelig i mødet med elever, der mistrivedes. Den aktuelle forskning angiver mange grunde til, at klasser og elever trives dårligt, bl.a. mangel på basale studiekompetencer, såsom koncentration, vedholdenhed, fælles opmærksomhed og mundtlig deltagelse. Kurset fokuserer derfor på metoder til at rammesætte samtalen i klassen og til at støtte op om individuel fordybelse og faglig hukommelse.
Læs mere om tilmelding på Danske Gymnasiers hjemmeside

Gratis seminar om holocaust og andre folkedrab

Bliv opdateret på den nyeste forskning i Holocaust og folkedrab – og få ideer til gode forløb og relevante materialer med hjem. 
Seminaret finder sted den 29. februar kl. 9.30-16 på Via University College i Aarhus. Det henvender sig til lærere på ungdomsuddannelserne og handler om, hvordan man kan undervise i emner med særligt fokus på Holocaust og andre folkedrab.
På seminaret er der keynotes-oplæg fra bl.a. Solvej Berlau, Morten Severin og Tea Sindbæk Andersen. Undervejs vil der være workshops med fokus på, hvordan man konkret kan inddrage Holocaust og andre folkedrab i sin historieundervisning. 
Seminaret arrangeres af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Danske Universiteter og Danske Professionshøjskoler.
Det er gratis at deltage.
Læs mere og tilmeld dig.

Netværk og sparring om arbejdsmiljø

BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA), afvikler en række gratis events som er relevante for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på det statslige undervisningsområde. 

 • Træningsnetværk
  Netværket giver inspiration og mulighed for at træne metoder, fif og konkrete værktøjer, der kan hjælpe i det daglige arbejde med arbejdsmiljøet. Netværket er målrettet lokale ledere og tillidsvalgte på tværs af brancher. Deltagerne arbejder med egne arbejdsmiljøproblematikker som falder indenfor enten krænkende handlinger i det interne såvel som det eksterne samarbejde (vold og trusler), ubalance mellem krav og muligheder for indflydelse og udvikling og udfordringer i det ergonomiske arbejdsmiljø. Der er netværk med base i både København og Horsens. Læs mere om BFA’s træningsnetværk,
 • Tilbud til eksisterende netværk
  BFA har ligeledes tilbud om inspiration og støtte til allerede eksisterende netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner/matrikler. Læs mere om BFA’s tilbud til eksisterende netværk,
 • Gratis sparring
  I samarbejde med Konsulenthuset Organisation tilbyder BFA i en begrænset periode desuden en gratis sparringssession med en erhvervspsykolog til arbejdet med at forebygge uklare krav og modstridende krav i arbejdet. Tilbuddet er rettet mod lokale arbejdsmiljøgrupper el. lignende. Sparringen udgør én session af 5 kvartes varighed og foregår online. Tilbuddet løber fra nu og frem til 31. januar 2024. Læs mere om tilbuddet om sparring,
 • Webinarer om psykisk arbejdsmiljø
  I samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier har BFA siden april afholdt en række webinarer om psykisk arbejdsmiljø. Webinarerne er relevante på tværs af uddannelsesområder og dermed ikke kun forbeholdt de gymnasiale uddannelser. Alle webinarer er blevet optaget og kan ses online. Læs mere om webinarerne og se dem her.
 • Særligt tilrettelagte forløb
  Endelig tilbyder BFA’s besøgsteam særligt tilrettelagte forløb for en eller flere undervisningsinstitutioner med tilsammen mere end 200 ansatte. I disse forløb kan I få hjælp til at sætte system i forebyggelse og håndtering af fælles udfordringer i arbejdsmiljøet indenfor krænkende handlinger, vold og trusler og ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder. Læs mere om muligheden for at få et samarbejde om et fælles forløb med BFA’s besøgsteam.

Kontakt: Teamleder – BFA’s besøgsteam, Nete Veje, Tlf: 5191 5222

Studietur om bæredygtighed

Den 11. -14. marts 2024 inviterer det tyske kontor for Erasmus+ lærere og ledere på studiebesøg på tyske skoler, der alle er særligt dedikerede til emnet ”bæredygtighed”.
Studiebesøgene vil give indblik i skolepraksis hos tre tyske skoler i området omkring Bonn, der alle har gjort særlig brug af Erasmus+-mobilitetsprojekter til en bæredygtig udvikling af skolen.
I løbet af seminaret er der bl.a. mulighed for at:

 • Høre eksempler på best-pratice inden for området
 • Udveksle erfaringer og opbygge netværk
 • Blive præsenteret for eTwinning og European School Education Platform som samarbejdsplatforme

Foruden de tre studiebesøg vil der også være oplæg, workshop og netværksaktiviteter.
Som deltager er det forventet, at du deltager aktivt i diskussionerne og er villig til at dele eventuelle erfaringer med emnet ”bæredygtighed” i Erasmus+-projekter.
Seminaret henvender sig til lærere eller ledere, som er interesseret i at starte et Erasmus+-mobilitetsprojekt inden for emnet ”bæredygtighed”. Udgifter til rejse og ophold dækkes af Erasmus+-programmet. Læs mere og ansøg inden 8. januar 2024.
Kontakt: Fuldmægtig Rikke Rowek Kier, Tlf: 7231 8874

Ny bog: AI i gymnasiet

Sine Zambach, adjunkt på CBS, har udgivet bogen AI i gymnasiet, som handler om kunstig intelligens. Den er tænkt som en platform, der dels dykker ned i den kunstige intelligens’ historie og tekniske detaljer og dels diskuterer filosofiske og samfundsmæssige påvirkninger med det mål at give et holistisk billede af, hvad kunstig intelligens kan og ikke kan. Den henvender sig både til læsere, der bare gerne vil forstå de overordnede linjer bag teknologien, og dem, der gerne vil grave et par spadestik dybere.
Bogen indeholder desuden et væld af praktiske tips og tricks indsamlet blandt gymnasielærere og eksperter. Blandt andre professorerne Vincent F. Hendriks, Ane Qvortrup og Ole Winther, samt strategidirektør for Altinget og Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, og en række gymnasielærere – herunder Brian Holm Sørensen, fra Mariagerfjord Gymnasium.
Bogen er gratis indtil 1. januar og kan læses her.

Få hjælp til at søge om Nordplus-midler 

Den 15. januar 2024 fra 14:00 til 15:30 afholder Uddannelses- og Forskningsministeriet online-skriveseminar, hvor man kan få tips og vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i Nordplus, forud for ansøgningsfristen 1. februar 2024.
Skriveseminaret henvender sig til ansøgere til Nordplus Junior, der dækker dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser, inklusive STU og FGU
På seminaret gennemgås ansøgningsskemaet trin for trin og der give gode råd til, hvad der er vigtigt at lægge vægt på i ansøgningen. Læs mere og tilmeld dig senest onsdag den 10. januar
Kontakt: Specialkonsulent, Malene Birgitte Sejberg Rickmann, tlf: 7231 8927

KOMMENDE KURSER


NYT – STYRK DIN KLASSELEDELSE OG FÅ MERE FAGLLIG TRIVSEL; KØBENAHVN
– TILMELDINGSFRIST 21. DECEMBER 2023

Kurset Udbydes af GL-E samarbejde med Danske Gymnasier. Det afholdes den 25. januar 2024 fra kl. 10-16 på MBK Kursuscenter. På kurset lærer du praksisnære pædagogiske, didaktiske og frem for alt konkrete værktøjer til at styrke din klasseledelse, så du i højere grad kan håndtere udfordringerne i klasserummet og dermed skabe bedre faglig trivsel og fællesskab. 
Kurset henvender sig til undervisere, teamlærere, kontaktlærere/klasselærere, studievejledere eller en hel skole.   

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2023

Kurset afholdes 31. januar-2. februar 2024 på Comwell Bygholm Park i Horsens.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

NYT – STYRK DIN KLASSELEDELSE OG FÅ MERE FAGLIG TRIVSEL, AARHUS
– TILMELDINGSFRIST 7. januar 2024

Kurset Udbydes af GL-E samarbejde med Danske Gymnasier. Det afholdes den 8. februar 2024 fra kl. 10-16 på Comwell Aarhus. På kurset lærer du praksisnære pædagogiske, didaktiske og frem for alt konkrete værktøjer til at styrke din klasseledelse, så du i højere grad kan håndtere udfordringerne i klasserummet og dermed skabe bedre faglig trivsel og fællesskab.
Kurset henvender sig til undervisere, teamlærere, kontaktlærere/klasselærere, studievejledere eller en hel skole.   

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261