Nyhedsbrev

2. januar 2023

Se eller gense slides fra Danske Gymnasiers årsmøde

Hvis du har lyst til at genbesøge slides fra oplæg eller workshop på Danske Gymnasiers netop overstående årsmøde i Nyborg. Kan du finde dem på DG’s hjemmeside bag login.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

PL-regulering og aftalte lønstigninger for lærerne

Sekretariatet har modtaget flere henvendelser vedrørende budgetlægningen for 2023 og hvorledes PL-reguleringen af taksterne i finansloven stemmer overens med de lønstigninger, der er aftalt i lærernes overenskomst. 
Det er sådan, at pris- og lønreguleringen af gymnasiernes taxametre i finansloven består af to elementer: 

  1. En niveaukorrektion for så vidt angår nye skøn over udviklingen fra 2021 til 2022.
  2. Et skøn over udviklingen fra 2022 til 2023

PL-reguleringen for taksterne ligger på 3,9 pct. i 2023 bortset fra bygningstaksten som reguleres med 7,8 pct. i 2023. For 2023 skønnes der med en regulering af lærerlønnen på 2,9 pct. svarende til den aftalte stigning på 2,7 pct. plus en niveaukorrektion på 0,2 pct. Forklaringen på, at de 2,9 pct. er lavere end de 3,9 pct., når nu lønnen til lærere udgør 70-80 pct. af budgetterne er, at de øvrige prisindekser har en meget høj niveaukorrektion, da den generelle inflation har været meget højere i 2022, end man forventede tilbage i efteråret 2021. 
Generelt for PL-reguleringen gælder det, at hvis forventningerne til priserne har været for lave året før, så justeres PL-reguleringen op året efter, og hvis der modsat har været for høje forventninger til priserne året før, så vil PL-reguleringen justeres ned året efter.  
Du kan læse mere om PL-reguleringen her.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

Kom til webinar om nudging af elever til mere bæredygtig opførsel

Gymnasieskolernes klimaalliance, VUC Verdensmålsforum og Erhvervsskolenetværk for FN’s Verdensmål inviterer endnu en gang til webinar. Det er tirsdag den 13.12. kl.13-15 på Teams og denne gang handler det om nudging. For hvad nytter det at opstille ni forskellige skraldespande til affaldssortering, hvis eleverne ikke bruger dem?  Hvordan får vi motiveret flere elever og lærere til at cykle eller til at køre flere i samme bil, og hvordan hjælper vi dem til at træffe de bæredygtige valg, når de står i kantinen?
På webinaret vil adfærdsforsker og nudgingekspert, Pelle Guldborg Hansen, fra Roskilde Universitetscenter øse af sin viden og sine erfaringer, og bagefter er er mulighed for at drøfte oplægget, erfaringsudveksle og netværke med de øvrige deltagere i de tre netværk.
Se program og tilmeld dig her.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

‘Vild’ biograftur den 20. januar – skal du med?

Gymnasieskolernes Klimaalliance inviterer til fællesvisning af Phie Ambos nyeste film ’Organiseret Vildskab’ – for elever, lærere og ledere i Gymnasieskolernes Klimaalliance. Mads Strarup, initiativtager til Gymnasieskolernes Klimaalliance og vicerektor på Herlev Gymnasium, vil præsentere filmen og sætte et par ord om biodiversitetsdimensionen ind i en læringssammenhæng. Det er fredag den 20. januar kl. 11 i Empire Bio i København. Link til tilmelding følger i næste uge, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Kontakt: eller Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274


Kommende kurser


ARBEJDSMILJØSEMINAR 2023
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2022

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar 
den 26. og 27. januar 2023 på Sinatur Hotel i Nyborg. 
Sammen sætter vi fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af nogle væsentlige tendenser i tiden. Vi ser bl.a. på relationen mellem gymnasiernes studiemiljø og lærerne og ledernes arbejdsmiljø samt de udfordringer, som mistrivsel, overbudsadfærd og perfekthedskultur kan repræsentere i den sammenhæng.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 2. JANUAR 2023

Kurset afholdes 31. januar-2. februar 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.


PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 22. marts 2023 fra kl. 09.30-16.30 hos IDA mødecenter i København
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds-og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasialinstitution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261