Nyhedsbrev

10. december 2021

Nyt cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Skatteministeriet og centralorganisationerne har den 29. november 2021 indgået aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. Du finder aftalen her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 33188266

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10, Centralorganisationen af 2010, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation har indgået aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. Du finder aftalen her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 33188266

Cirkulære om protokollat om medarbejderinddragelse i grøn omstilling på statslige arbejdspladser

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10, Centralorganisationen af 2010, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation har indgået aftale om Protokollat om grøn omstilling i staten. Du finder aftalen her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 33188266

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 17. DECEMBER 2021

Kurset afholdes 1.-3. februar 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261