Nyhedsbrev

9. december 2021

Oversigt over aftaler om ophavsret

Sekretariatet har udarbejdet et overblik over aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet materiale. Her kan I se, hvilke aftaler, der findes på de forskellige områder fx vedr. kopiering af tekst, brug af billeder, tv, film, musik, teater mv. Oversigten findes på danskegymnasier.dk under Skabeloner og vejledninger – Ophavsret bag login.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Vil I deltage i et udviklingsprojekt om teknologi og teknologiforståelse?

Med afsæt i Danske Gymnasiers ambition om at opprioritere teknologi på stx og hf, planlægger Danske Gymnasier sammen med Rambøll Management Consulting at ansøge Novo Nordisk Fonden om midler til et udviklingsprojekt, der skal styrke gymnasiernes arbejde med at inddrage teknologi og teknologiforståelse i de eksisterende fag. 
Vi vil gerne gennemføre projektet sammen med 5-10 gymnasier, som har lyst til at sætte ekstra fokus på teknologi i de kommende år og være med til at udvikle inspirationsmaterialer, som kan komme andre gymnasieskoler til gavn fremover. I får rig mulighed for at præge jeres deltagelse i projektet og selv blive dygtigere til at inddrage teknologi i undervisningen.  
Interesserede skoler bedes sende en forhåndstilkendegivelse, som vi kan bruge i ansøgningen, senest 1. februar 2022. 
I kan læse mere om projektet på danskegymnasier.dk under Skoledrift – Uddannelserne.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Danske Gymnasier har udgivet en bæredygtighedspolitik

Gymnasierne ser det som en naturlig del af deres almene dannelsesopgave, at eleverne forstår og agerer i den klimavirkelighed, de er en del af, og at bibringe eleverne handlekompetencer, så de er klædt på til at tage del i løsningen af et af tidens største og vigtigste problemer.
Ved at sætte bæredygtighed på dagsordenen både i undervisningen (gennem fx læreplaner, didaktik og projektforløb) og i de mange aktiviteter, der foregår uden for undervisningen (fra bl.a. miljøråd over sociale og frivillige aktiviteter til kantinens madudbud) har gymnasierne mulighed for at påvirke eleverne til at foretage personlige valg, der er mere klimavenlige. Desuden råder gymnasierne over bygninger og udearealer og kan gennem renoveringer reducere belastningen af miljø og klima ved fx at nedbringe varmespild eller bidrage til en grønnere elproduktion.
Derfor har Danske Gymnasier formuleret en bæredygtighedspolitik, der hviler på to søjler nemlig tiltag inden for uddannelse og tiltag i forhold til institutionsdriften.

GL-overenskomsten er blevet revideret efter OK21

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udsendt et cirkulære med den reviderede GL-overenskomst, hvor resultatet fra OK21 er indarbejdet:
Aftalen om underviserarbejdstid er indarbejdet som et nyt bilag 10. Den nye aftale om seniorbonus for alle ansatte i staten, der træder i kraft den 1. april 2022, er endnu ikke udsendt, men vil blive indarbejdet særskilt i et nyt cirkulære om aftale om seniorordninger.
Danske Gymnasier har lavet et samlet overblik over resultatet fra OK21 i forhold til gymnasielærere.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 17. DECEMBER 2021

Kurset afholdes 1.-3. februar 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261