Nyhedsbrev

24. november 2023

Lovforslag om obligatorisk tidsregistrering

I Nyt fra Sekretariatet uge 45 har vi beklageligvis linket til det forkerte lovforslag. 
Det rigtige lovforslag kan ses her.
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

Lavere bemanding i den juridiske rådgivning i december

Sekretariatet har desværre lavere bemanding i den juridiske rådgivning fra 30. november og frem til juleferien. Vores nye jurist Christina Kirkegaard Thalund sidder alene med de juridiske henvendelser i december måned. Der må på den baggrund forventes længere sagsbehandlingstid, ligesom flere sager vil blive sendt til STUK. Vi håber meget på jeres forståelse. 
Gymnasiefællesskabet i Roskilde har tilbudt at stå til rådighed for sparring for nye Christina i perioden, hvilket vi naturligvis er meget taknemmelige for. Herudover har vi orienteret STUK om situationen.

Book en ph.d.-studerende

Igen i år er der mulighed for at booke et gratis besøg af en ph.d.-studerende fra DTU, og få aktuel og levende forskning og karrierelæring leveret direkte til klasselokalet.
DTU’s passionerede ph.d.-studerende forsker i alt fra Power-to-X til bæredygtige fødevarer, enzymer, immunforsvar og livet i havet. Oplæggene spænder bredt og passer fx til fagene biologi, bioteknologi, fysik, geovidenskab, kemi, matematik, naturgeografi, samfundsfag og teknologi, ligesom de ph.d.-studerende kan fungere som rollemodeller ved at fortælle om deres vej fra teenagetid til forskningsliv.
Læs mere og se udbuddet af oplæg fra ph.d.-studerende på DTU.
Kontakt: DTU, Taja Andersen Brenneche, tlf: 9137 0091

KOMMENDE KURSER


WEBINAR OM STÆRKE ARBEJDSFÆLLESSKABER OG PSYKOLOGISK TRYGHED PÅ GYMNASIALE UDDANNELSER 
– TILMELDINGSFRIST 5. DECEMBER 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til webinarer om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser. Der afholdes i løbet af efteråret 2023 fire webinarer. Fjerde og sidste webinar afholdes den 5. december 2023, kl. 15.00-16.15
På dette webinar sættes der fokus på arbejdsfællesskaber og deres betydning. Der præsenteres en model til forståelse af, hvad et stærkt arbejdsfællesskab består af, og der præsenteres værktøjer til en dialog om arbejdsfællesskaber og til håndtering af konkrete udfordringer i samarbejdet.
Webinaret henvender sig til ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2023

Kurset afholdes 31. januar-2. februar 2024 på Comwell Bygholm Park i Horsens.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261