Nyhedsbrev

25. november 2022

Museumsbaserede undervisningsforløb

Intrface er en national forening af godt 60 ungdomsuddannelser og museer, som samarbejder i partnerskaber om at udvikle og gennemføre museumsbaserede undervisningsforløb for eleverne. Der er mange fordele ved at være medlem: Eleverne siger, at det er sjovt og spændende at lære på et museum, hvor man kan arbejde med innovative, autentiske opgaver og interagere med mennesker med mange forskellige faglige baggrunde. Lærerne er glade for at udfordre egen pædagogiske og fagdidaktiske tilgange i samarbejdet med en vidensinstitution uden for skolen. 
Foreningen er åben for nye medlemmer, og et medlemskab koster 6.000 kr. pr. år pr. skole. 
Sekretariatet finder et partnermuseum og hjælper til samarbejdets opstart og udviklingen af det første undervisningsforløb. 
Kontakt sekretariatet: Sally Thorhauge eller Ole Puggaard.

Kommende kurser


ARBEJDSMILJØSEMINAR 2023
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2022

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar 
den 26. og 27. januar 2023 på Sinatur Hotel i Nyborg. 
Sammen sætter vi fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af nogle væsentlige tendenser i tiden. Vi ser bl.a. på relationen mellem gymnasiernes studiemiljø og lærerne og ledernes arbejdsmiljø samt de udfordringer, som mistrivsel, overbudsadfærd og perfekthedskultur kan repræsentere i den sammenhæng.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 2. JANUAR 2023

Kurset afholdes 31. januar-2. februar 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.


PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 22. marts 2023 fra kl. 09.30-16.30 hos IDA mødecenter i København
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds-og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasialinstitution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261