Nyhedsbrev

17. november 2023

Rammerne for elevers sygeundervisning på hospitalet

Sekretariatet har været i dialog med en gymnasieskole, der har en elev, som er indlagt på psykiatrisk afdeling. Rektor er i den forbindelse blevet kontaktet af lederen af hospitalsskolen, som tilbyder at overtage den samlede undervisningsforpligtelse for eleven. Hospitalets tilbud gælder til 1.g med.
Sekretariatet har været i dialog med STUK om sagen, som har henvist til, at der på de gymnasiale uddannelser gælder en række regler, som giver forskellige muligheder for elever med funktionsnedsættelse – herunder også af psykisk karakter – og for elever, der midlertidigt på grund af sygdom – herunder også psykisk sygdom – i længere tid ikke kan følge den almindelige undervisning. Det drejer sig bl.a. om at få forlænget sit gymnasiale uddannelsesforløb med et ekstra år, jf. § 61, stk. 2, og § 62, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser, og om at få tilbudt sygeundervisning, jf. § 62, stk. 1. Nærmere regler om sygeundervisning fremgår af kapitel 8 af bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.
Disse tilbud er kendetegnet ved, at ansvaret for undervisningen forbliver på den ungdomsuddannelsesinstitution, hvor eleven er indskrevet, og det er derfor væsentligt, at institutionerne har et beredskab til at kunne imødekomme sådanne behov. Dette ændrer imidlertid ikke på, at der meget muligt kan være dele af undervisningsopgaven og i bredere forstand af opgaven med at fastholde eleven i ungdomsuddannelse, som hospitalsskoler kan forestå eller bidrage til i et samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionernes lærere og ledere. 
Sygeundervisningen er og bliver således gymnasieskolens ansvar. Institutionen skal derfor sikre, at de har et beredskab til at imødekomme behovet for sygeundervisning. Dog kan dele af undervisningsopgaven, ifølge ministeriets ovenstående svar, efter omstændighederne forestås af hospitalsskolerne i et samarbejde med gymnasieskolen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Vær med i Danmarks Pantindsamling

I forbindelse med Danmarkindsamlingen er der lavet en særlig kampagne, som hedder Danmarks Pantindsamling, hvor gymnasierne kan tilmelde sig og dyste med hinanden om at samle pant ind til fordel for verdens sultende børn – og til gavn for miljøet. Undersøgelser viser nemlig, at unge er mere tilbøjelige end andre aldersgrupper til at smide panten i skraldespanden eller stille den tilfældigt på gaden.  
Der er også inspiration at hente til andre indsamlingsaktiviteter og undervisning, som gymnasierne kan kaste sig over.
Danmarks Pantindsamling går for alvor ud i medierne den 4. december, hvor de blandt andet får de to influenter, Max Münster og Laila Kilime – som er kampagnens frontfigurer  – til at udsende en opfordring på Max’ YouTube kanal.

Danske Gymnasier i medierne

KOMMENDE KURSER

WEBINAR OM STÆRKE ARBEJDSFÆLLESSKABER OG PSYKOLOGISK TRYGHED PÅ GYMNASIALE UDDANNELSER 
– TILMELDINGSFRIST 5. DECEMBER 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til webinarer om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser. Der afholdes i løbet af efteråret 2023 fire webinarer. Fjerde og sidste webinar afholdes den 5. december 2023, kl. 15.00-16.15
På dette webinar sættes der fokus på arbejdsfællesskaber og deres betydning. Der præsenteres en model til forståelse af, hvad et stærkt arbejdsfællesskab består af, og der præsenteres værktøjer til en dialog om arbejdsfællesskaber og til håndtering af konkrete udfordringer i samarbejdet.
Webinaret henvender sig til ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2023

Kurset afholdes 31. januar-2. februar 2024 på Comwell Bygholm Park i Horsens.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261