Nyhedsbrev

25. november 2021

SIDSTE FRIST – Tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2021

Husk tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde den 1.-3. december 2021 på Hotel Nyborg Strands hjemmeside senest i dag den 19. november. Program for årsmødet og materiale til den ordinære generalforsamling finder du bag login
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Nødloven er blevet forlænget og BUVM’s vejledninger er opdateret    

Folketinget har forlænget lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19. Den forlængede lov trådte i kraft d. 16. november. Loven gør det muligt for Børne- og Undervisningsministeren at fastsætte overgangsordninger, som det fx er sket med eksamensbekendtgørelsen for sommereksamensterminen 2022.
Samtidig har BUVM opdateret uvm.dk/corona om hotlines og vejledning, så det fremgår, hvem man kan kontakte med hvilke spørgsmål til håndtering af COVID-19, afhængig af om man er leder eller medarbejder på en uddannelsesinstitution, eller om man er elev, forældre eller pårørende.
Den forlængede lov kan findes her: Love og bekendtgørelser | Børne– og Undervisningsministeriet 

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19.

Hjælp til vurdering af datasikkerheden hos gratis applikationer og tjenester

Hvilke konsekvenser for elevernes datasikkerhed har det at anvende gratis applikationer og hjemmesider i undervisningen? Det hjælper en ny analyse fra STIL med at give svar på. Analysen er et opslagsværk, som understøtter skolers lokale vurdering af sikkerheden for elevernes data hos gratis digitale produkter.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Husk at indberette elever for at modtage henvisningstaxameter

Sekretariatet gør opmærksom på, at henvisningstaxameter ikke udbetales automatisk, men derimod udbetales på baggrund af gymnasiernes egne indberetninger. Taxameteret udløses per elev, der henvises fra en offentlig stx, htx, hhx eller hf til en erhvervsuddannelse.
Taxameteret afgrænses til kun at omfatte omvalg, der finder sted i løbet af første år på den gymnasiale uddannelse, og det forudsættes kun udløst til den afgivende institution, hvis eleven er indskrevet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter. Ministeriet opdaterer snart AGV-instruksen med information om indberetningen, og gymnasierne kan indtil da kontakte sekretariatet, som har modtaget en beskrivelse af, hvordan indberetningen foretages.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 17. DECEMBER 2021

Kurset afholdes 1.-3. februar 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261