Nyhedsbrev

10. november 2023

Justeret proces for elevfordeling og kapacitetsstyring fra 2024 og frem

STUK har besluttet at justere processen for elevfordeling og kapacitetsstyring fra 2024 og frem. Det betyder blandt andet, at optagelse.dk åbner for ansøgere allerede den 15. januar, og at vurdering af forrang, den centrale algoritmefordeling af ansøgere og regionenernes fordeling af ufordelte ansøgere kommer til at ske tidligere i processen end i 2023. Det betyder også, at den endelige kapacitet bliver oplyst til institutionerne allerede den 24. april, og ikke først den 15. maj som hidtil, samt at ansøgere skal have besked om pladsreservation allerede den 8. maj, og ikke først den 1. juni som hidtil. 

Læs STUK’s beskrivelse af justeringerne her
Og få et samlet overblik over de ændrede datoer i tidsplanen her.

Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Lovforslag om obligatorisk tidsregistrering fremsat
– Lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. juli 2024

I august holdt Danske Gymnasier et webinar om lovforslaget angående obligatorisk tidsregistrering på alle danske arbejdspladser. Lovforslaget er en udvidelse af den eksisterende Lov om gennemførelse af Arbejdstidsdirektivet. Lovforslaget blev fremsat i Folketinget i onsdags og forventes behandlet i løbet af november og december måned. Lovforslaget foreslås at træde i kraft 1. juli 2024 i det endelige lovforslag. 

Danske Gymnasier planlægger et webinar i januar, hvor medlemmerne orienteres nærmere om loven og sektorens håndtering heraf. Indtil da er I velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis I har spørgsmål.

Læs det endelige lovforslag her:   

Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 33188274

Fristen for etablering af intern whistleblowerordning for private gymnasieskoler udløber snart

Efter Folketinget den 24. juni 2021 vedtog whistleblowerloven, som implementerer EU’s whistleblowerdirektiv, blev det lovpligtigt for private virksomheder, herunder også private gymnasieskoler, med flere end 249 ansatte at have etableret en intern whistleblowerordning. Disse virksomheder havde tidsfrist den 17. december 2021 til at oprette en whistleblowerordning efter forskrifterne beskrevet i whistleblowerloven. 

Den 17. december 2023 bliver det også lovpligtigt for private virksomheder med 50-249 ansatte at have etableret en intern whistleblowerordning. Denne frist gælder også for de private gymnasieskoler, der endnu ikke har etableret en ordning. Skolerne er velkomne til at kontakte sekretariatet med spørgsmål, der måtte opstå i arbejdet.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 33188266

Datosammenfald mellem Børne- og Undervisningsministeriets SIP-konference og det kommende BFA-webinar om stærke arbejdsfællesskaber den 5. december 2023

Sekretariatet er blevet gjort opmærksom på, at der er datosammenfald mellem Børne- og Undervisningsministeriets SIP-konference om digital og teknologisk dannelse, der afholdes den 5. december 2023 på Køge Gymnasium, og det kommende BFA-webinar om stærke arbejdsfællesskaber og psykologisk tryghed på gymnasiale uddannelser.
Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at BFA-webinaret samt PowerPoint-præsentationen bliver lagt på BFA’s hjemmeside indenfor et par dage af webinaret.

Man vil her samlet kunne finde alle 4 afholdte webinarer:

  • Webinar 1 Tema: Følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser
  • Webinar 2 Tema: Krænkende handlinger i arbejdet på gymnasiale uddannelser
  • Webinar 3 Tema: Forebyggelseskultur og stressværktøjer
  • Webinar 4 Tema: Stærke arbejdsfællesskaber og psykologisk tryghed

De 4 webinarer kan findes her.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 33188266

Webinar om anbefalingerne fra ChatGPT-ekspertgruppen

It-vest inviterer til webinaret ”Ekspertgruppen om ChatGPT og prøver: Foreløbige anbefalinger og det videre arbejde” tirsdag 21. november kl. 15:00-16:00

Formand for Ekspertgruppen Birgitte Vedersø vil i webinaret fremlægge gruppens nyligt udkomne anbefalinger og baggrunden herfor. Hun lægger desuden op til dialog med deltagerne om gruppens videre arbejde hen imod endelige anbefalinger til undervisningsministeren om brugen af generativ kunstig intelligens i skolen og konsekvenserne for både undervisning og eksamen.

Vigtige pointer fra ekspertgruppen:

  • Ekspertgruppen anbefaler, at arbejdet med generative sprogmodeller igangsættes lokalt i de faglige miljøer allerede nu.
  • Digital teknologiforståelse bør indføres i hele uddannelseskæden, og lærerne bør efteruddannes heri hurtigst muligt.

Webinaret er gratis og tilmelding foregår her.

Ny podcastserie varmer op til Europaparlamentsvalget i 2024

I det kommende år kan mange unge stemme for første gang til Europaparlamentsvalget den 9. juni 2024. En ny podcastserie giver unge en mulighed for at dykke ned i parlamentarikernes arbejde. Den hedder “Tag pulsen på Europa” og kan med tilhørende arbejdsspørgsmål bruges som undervisningsmateriale i gymnasierne i perioden frem mod valget. 

De i alt otte afsnit går i dybden med politikområder som klima, energi, bæredygtige flyrejser, mindsteløn, sikkerhed og forsvar, digitale rettigheder og flygtningepolitik. Kilderne er chefforhandlerne blandt medlemmer af Europaparlamentet, NGO’ere, professionelle lobbyister og tænketanksfolk samt EU-kommissær Margrethe Vestager, der giver sit perspektiv fra rollen som næstformand for EU-Kommissionen. Der er fokus på det politiske indhold og på, hvordan den politiske Bruxelles-gesjæft hænger sammen. Det er et journalistisk uafhængigt projekt, udført af journalist Lasse Soll Sunde. 

KOMMENDE KURSER

WEBINAR OM STÆRKE ARBEJDSFÆLLESSKABER OG PSYKOLOGISK TRYGHED PÅ GYMNASIALE UDDANNELSER 

– TILMELDINGSFRIST 5. DECEMBER 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til webinarer om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser. Der afholdes i løbet af efteråret 2023 fire webinarer. Fjerde og sidste webinar afholdes den 5. december 2023, kl. 15.00 – 16.15

På dette webinar sættes der fokus på arbejdsfællesskaber og deres betydning. Der præsenterer en model til forståelse af, hvad et stærkt arbejdsfællesskab består af og der præsenteres værktøjer til en dialog om arbejdsfællesskaber og til håndtering af konkrete udfordringer i samarbejdet.

Webinaret henvender sig til ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser, og du tilmelder dig her.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER

– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2023

Kurset afholdes 31. januar-2. februar 2024 på Comwell Bygholm Park i Horsens.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.

Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261