Nyhedsbrev

11. november 2022

HUSK tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2022

Husk at tilmeldingsfristen til Danske Gymnasiers årsmøde den 30. november-2. december 2022 er senest den 18. november. Tilmeldingen foregår på Hotel Nyborg Strands hjemmeside.
Materiale til den ordinære generalforsamling er udsendt til alle rektorer torsdag den 10. november. 
Du finder endvidere program for årsmødet samt dagsorden og bilag til den ordinære generalforsamling bag login
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Ny fra app fra Nota, Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder 

Nota har lanceret en ny app med adgang til e-bøger, optimeret visuelt design, øget tilgængelighed, udvidet søgning og meget mere.
En af de helt store nyheder er tilføjelsen af e-bøger samt aviser og blade, hvilket betyder at brugerne med den nye app får adgang til hele Notas bibliotek. Derfor har appen også fået tilføjet udvidet søgning, samt mange nye muligheder for at afgrænse sin søgning, så det nu er nemmere at finde præcis det, man ønsker.
Da mange skole- og studiebøger findes som e-bøger i Notas bibliotek, er der tale om en funktion som rigtig mange skoleelever og studerende brugere hos Nota vil blive glade for. For de brugere der måtte ønske det, kan man få e-bøgerne læst op med syntetisk tale.
Læs mere om appen og hvor den kan hentes.

Rapport om skadevirkningerne af børn og unges brug af nikotin 

Vidensråd for Forebyggelse har i denne uge udgivet en rapport om skadevirkningerne af børn og unges brug af nikotin
De har ligeledes fået lavet en lille explainerfilm, som kan bruges til at informere lærere og skoleledere om skadevirkningerne, og formentlig også danne grundlag for en snak med eleverne. 
Rapportens viser bl.a. at:

  • antallet af nikotinprodukter på markedet vokser. Nogle er lovlige, men der er også ulovlige produkter som fx e-cigaretten Puff Bars, der finder vej til markedet.
  • en stigende andel af børn og helt unge benytter disse produkter.
  • det er bekymrende, fordi børn og unges hjerner kan tage varig skade af nikotinbrug.

Når en ikke færdigudviklet hjerne påvirkes af nikotin, kan det: 

  • medføre varig afhængighed, både af nikotin og andre rusmidler.
  • øge risikoen for at udvikle angst, depression og stress
  • påvirke koncentrationsevnen negativt, og påvirke ens selvkontrol og impulskontrol.

Rapporten påpeger, at der er behov for reguleringer, der omhandler alle produkter indeholdende nikotin, da udviklingen går så stærkt, at der når at komme nye produkter på markedet, inden man når at regulere de eksisterende.

Vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet om fratrædelsesaftaler 

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt vejledning til alle institutioner om, hvornår der kan indgås fratrædelsesaftaler med medarbejderne. Der kan indgås aftale om frivillig fratræden og fratrædelsesaftaler (aftalt fratræden). Selvom begreberne minder meget om hinanden, dækker de over to forskellige former for fratrædelsesaftaler, som bruges i forskellige situationer.
Frivillig fratræden kan kun aftales, hvis institutionen står over for personalereduktioner, og derfor ønsker at fremme den frivillige fratræden. Reglerne for denne form for fratrædelsesaftale fremgår af cirkulære om aftale om frivillig fratræden.
Aftalt fratræden aftales i visse tilfælde, hvis såvel institutionen som medarbejderen finder det hensigtsmæssigt at indgå en aftale, der bringer ansættelsen til ophør. Udgangspunktet er dog, at ansættelsesforhold bringes til ophør efter de regler, der gælder om opsigelse og afskedigelse.
Læs nærmere om fratrædelsesaftaler i vejledningen, som kan findes på Skoledrift – Danske Gymnasier under løn- og personale.

Kommende kurser

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2023
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2022

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar den 26. og 27. januar 2023 på Sinatur Hotel i Nyborg. 
Sammen sætter vi fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af nogle væsentlige tendenser i tiden. Vi ser bl.a. på relationen mellem gymnasiernes studiemiljø og lærerne og ledernes arbejdsmiljø samt de udfordringer, som mistrivsel, overbudsadfærd og perfekthedskultur kan repræsentere i den sammenhæng.


KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 2. JANUAR 2023

Kurset afholdes 31. januar – 2. februar 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261