Nyhedsbrev

17. november 2021

Justering af vilkårene for prøveafholdelse ved vintereksamen 21/22 og sommereksamen 22

Med hjemmel i nødloven på Børne- og Undervisningsministeriets område har Børne- og Undervisningsministeren udstedt to bekendtgørelser, som vedrører de næste to eksamensterminer.
Bekendtgørelserne beskriver overgangsregler fra nødloven til en ordinær situation, og giver mulighed for på fleksibel vis at afvikle eksamen, så der tages hensyn til de særlige forhold, undervisningen har måttet gennemføres under i Covid-19-perioden.
Det er vigtigt særligt at være opmærksom på, at bekendtgørelsen giver mulighed for, at elever i vinterterminen ved skriftlige prøver kan ønske at aflægge en ny prøve efter første forsøg. Denne regel gælder kun vinterterminen, og er således ikke mulig i sommerterminen 2022.
Udover de muligheder, der er beskrevet i bekendtgørelserne, vil eksamenerne blive afviklet efter de ordinære regler, så der er ingen begrænsninger af eksamensbegivenheder, aflysning af prøver eller ekstraordinær mulighed for intern censur. 
Bekendtgørelserne kan læses her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1983
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2030
Kontakt: Enhedslder i STUK,Rune Kjærsgaard Jørgensen, tlf: 3392 5355

Ministerbrev om stop for brug af ventelister

Børne- og undervisningsministeren udsendte den 11. november et brev til institutioner med almengymnasiale uddannelser, hvori hun orienterer om, at muligheden for at oprette ventelister afskaffes, jf. aftalen om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser af den 10. juni 2021, og det forventes at ske ved udgangen af 2021.
Forligskredsen bag aftalen opfordrer desuden institutionerne til allerede nu at stoppe oprettelsen og anvendelsen af ventelister til brug for optaget til skoleåret 2021/22, dog under iagttagelse af gældende ret for elever til at skifte institution i gymnasielovens § 14. 
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Tilmeldingsrunden for 2022 er i gang for Det Kgl. Biblioteks licensservice

I kan nu tilmelde jeres institution til licenser for kalenderåret 2022 gennem Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser (Ungli). Frist for tilmelding er den 21. november. Tilmelding foregår som altid i det licensadministrative system. Her kan du også se det fulde overblik over priser og leverandører, som der kan tegnes licens til fx nyhedsmedier og mediearkiver, e-bøger, opslagsværker, informationsdatabaser og -værktøjer.
Institutioner, der ønsker at høre mere om aftalen, kan skrive til ungli@kb.dk 
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269