Nyhedsbrev

3. november 2023

HUSK tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2023

Husk at tilmeldingsfristen til Danske Gymnasiers årsmøde den 22. – 24. november 2023 er på onsdag den 8. november. Tilmeldingen foregår på Hotel Nyborg Strands hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261


Podcast om perfekthedskultur

Eleverne på Gammel Hellerup Gymnasium har produceret en podcast om perfekthedskultur. Den tager hul på et vigtigt emne, som kan være tabu blandt unge. Ud over elevernes egne erfaringer indeholder den også ekspertråd fra Anna Bjerre, der er psykolog og direktør for foreningen girltalk.dk.
Episoden kan lyttes her på Spotify eller på andre streamingtjenester. 


Webinar om stærke arbejdsfællesskaber og psykologisk tryghed på gymnasiale uddannelser

Mange uddannelsesinstitutioner sætter i disse år fokus på det gode samarbejde og arbejdsfællesskaber. Det er en god idé, fordi forskningen viser, at en god social kapital på arbejdspladsen øger trivslen.

Mange oplever også en øget kompleksitet i opgaveløsningen, og på nogle arbejdspladser kan arbejdsfællesskaberne være udfordrede fx af hyppige forandringer eller højt arbejdspres. Det gør os mere afhængige af hinanden for at lykkes, og derfor er det vigtigt at have fokus på at opbygge en god psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Stærke arbejdsfællesskaber og et godt samarbejde kan både medvirke til et bedre arbejdsmiljø og trivsel, og give øget kvalitet i opgaveløsningen omkring læring og dannelse for elever, kursister og studerende.

Stærke arbejdsfællesskaber forudsætter blandt andet, at der er en fælles forståelse af kerneopgaven — selve formålet med at drive en uddannelsesinstitution, en velkoordineret opgaveløsning i det daglige, fælles faglige refleksioner og følelsen af et socialt tilhørsforhold og psykologisk tryghed. Det kan f.eks. være i et team, en afdeling, eller en projektgruppe.

Dette webinar sætter fokus på arbejdsfællesskaber og deres betydning. Vi præsenterer en model til forståelse af, hvad et stærkt arbejdsfællesskab består af og præsenterer værktøjer til en dialog om arbejdsfællesskaber og til håndtering af konkrete udfordringer i samarbejdet.
Webinaret afholdes: 5. december kl. 15:00 – 16:15.

På webinaret får I følgende:
•    Viden om arbejdsmiljømæssige aspekter af samarbejde i forskellige arbejdsfællesskaber.
•    Inspiration til fælles strategier til at styrke samarbejde og arbejdsfællesskaber på jeres arbejdsplads.
•    Introduktion til konkrete BFA-værktøjer I kan bruge eller lade jer inspirere af i arbejdsmiljøarbejdet hos jer.

Tilmeld dig webinaret her
Dette er det sidste af fire webinarer målrettet ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.

Webinarerne er tilrettelagt af BFA Velfærd og Offentlig administration i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier.


Censorbanken – Indberetning af skriftlig censur

Gymnasiefællesskabet har informeret Danske Gymnasier om, at de i år har modtaget udtrækket fra STUK/STIL meget sent, og udtrækket har vist sig ikke at være fyldestgørende. Derfor anmoder de om, at skolerne indberetter den skriftlige ind- og udgående censur for afregningsperioden 2022/23 samt indberetter antallet af udgående skriftlige optagelsesprøver. 
Gymnasiefællesskabet beklager det ekstraarbejde, som skolerne får ved at skulle udfylde og indsende et skema mere. Skolerne er informeret på mail, hvor der er vedhæftet et indberetningsskema. Den mail er sendt til skolens kontaktperson samt til skolens Hovedpostkasse. Hvis din skole ikke har modtaget denne mail, eller du har opfølgende spørgsmål, så bedes du sende en mail til Censorbanken@gfadm.dk.
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf. 28 69 48 49


Telefonisk kontakt til prøvekontoret i STUK

Styrelsen har ændret den måde, man kan kontakte prøvekontoret på. Det er altid muligt at sende dem en mail på gympet@stukuvm.dk. Derudover er det muligt at ringe til deres kontaktcenter i Kontor for Prøver, Eksamen og Test på tlf. 33 92 55 00 på følgende tidspunkter:

Uge 45-48: tirsdag, torsdag og fredag: klokken 09.00 – 12.00

Informationen kan også findes på styrelsens hjemmeside: Prøver, eksamen og test – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf. 28 69 48 49


KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER

– Tilmeldingsfrist 22. december 2023

Kurset afholdes 31. januar – 2. februar 2024 på Comwell Bygholm Park i Horsens.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261