Nyhedsbrev

4. november 2022

Sidste chance – Gå hjem-møder for kommunikationsmedarbejdere i Jylland og på Fyn 

Danske Gymnasier afholder i november to gå hjem-møder for kommunikationsmedarbejdere på medlemsskoler i Jylland og på Fyn. Det foregår hhv. mandag den 14. november på Viborg Gymnasium og tirsdag den 15. november på Kolding Gymnasium, begge dage kl. 14-16.30. Formålet med gå hjem-møderne er faglig inspiration, erfaringsudveksling og networking.  
På møderne vil Louise Bülow og Birgitte Vestermark, hhv. vicedirektør og kommunikationskonsulent i Danske Gymnasier, fortælle om foreningens arbejde med ekstern kommunikation og lægge op til drøftelser af muligheder og udfordringer ved gymnasiernes kommunikationsarbejde. Derudover vil Astrid Hylager Lund, som er ansvarlig for sociale medier på Aurehøj Gymnasium, holde en workshop om, hvordan man på gymnasierne kan lave gode SoMe-opslag med elever som medskabere og få sociale medier, der skaber sammenhold indadtil og tiltrækker interesse fra forældre og nye elever. På workshoppen kan man både lytte til nye input og dele erfaringer med arbejdsfæller. Den henvender sig både til kommunikationsmedarbejdere fra gymnasier, der overvejer at satse mere på deres sociale medier, og til gymnasier, der er godt i gang. 
Tilmelding til møderne til Birgitte Vestermark, senest den 7. november. 

Skal jeres elever med til Nordisk Talefest?

Organisationen Danske Taler, der arkiverer og offentliggør taler, der er holdt i offentligheden, afvikler den 12. maj 2023 Nordisk Talefest, hvor unge fra de nordiske lande holder taler for hinanden.
I den forbindelse inviterer Danske Taler inviterer gymnasiernes dansk- og retorikklasser til at skrive taler og deltage. Læs mere og tilmeld jeres gymnasier.
 Projektet styrker demokratisk medborgerskab, demokratisk dannelse, de unges selvtillid samt kultur- og sprogforståelse på tværs af norden. 
 Forløbet indeholder 

  • Et undervisningsmateriale i taleskrivning på 8 moduler á 1,5 t. Forløbet kan tilpasses dansk-eller retorikundervisningen. 
  • Et efteruddannelseskursus i retorik for lærerne på 3 timer. 
  • En workshop for udvalgte elever, hvor de arbejder i dybden med deres talepapir, stemmebrug, taleteknik, gestik og mimik (ca. 80 elever på landsplan).
  • Deltagelse i en regional talefest, for både udvalgte talere og for klasser, der har deltaget i forløbet. 
  • En workshop for udvalgte talere, der inviteres til at deltage i Nordisk Talefest (ca. 15 på landsplan).
  • En åben invitation til at deltage i Nordisk Talefest for alle klasser, der har deltaget i forløbet. 

 Kontakt: Danske Taler, Johanne Tellerup Berner tlf: 3074 0055  


Kommende kurser

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2023
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2022

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar 
den 26. og 27. januar 2023 på Sinatur Hotel i Nyborg. 
Sammen sætter vi fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af nogle væsentlige tendenser i tiden. Vi ser bl.a. på relationen mellem gymnasiernes studiemiljø og lærerne og ledernes arbejdsmiljø samt de udfordringer, som mistrivsel, overbudsadfærd og perfekthedskultur kan repræsentere i den sammenhæng.


KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 2. JANUAR 2023

Kurset afholdes 31. januar – 2. februar 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261