Nyhedsbrev

11. november 2021

Tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2021

Husk at tilmelde dig Danske Gymnasiers årsmøde den 1.-3. december 2021 på Hotel Nyborg Strands hjemmeside senest 19. november. Program for årsmødet og materiale til den ordinære generalforsamling finder du bag login
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Oversigt over forberedelser og skabeloner til etablering af whistleblowerordninger

Alle selvejende uddannelsesinstitutioner med mere end 50 personer ansat skal etablere en whistleblowerordning senest den 17. december 2021. Dette følger af lovgivningen vedrørende whistleblowerordninger. Private skoler med mellem 50 og 249 ansatte skal først have etableret ordningen i 2023. Danske Gymnasier vil følge op med materiale målrettet de private skoler snarest. 
Sideløbende har Børne- og Undervisningsministeriet sendt en opfordring til alle gymnasiale uddannelser om at etablere en tilsvarende ordning for skolens elever. En sådan ordning for elever vil ikke være omfattet af lovens beskyttelse.
Danske Gymnasier har i samarbejde med Gymnasiefælleskabet, Lønsamarbejdet- Stenhus Gymnasium og IT-Center Fyn udarbejdet nødvendige skabeloner til skolens etablering af en whistleblowerordning. Skabelonerne vil skulle tilrettes alt afhængig af skolens valg af indberetningsløsning og øvrige beslutninger om rammen for ordningen. Der er også udarbejdet en oversigt over de forberedelser, som skolerne skal have på plads ved etablering af en whistleblowerordning. 
Oversigten og tilhørende skabeloner tager udgangspunkt i den lovpligtige ordning for ansatte og kan findes bag login under skabeloner og vejledninger/whistleblowerordninger på foreningens hjemmeside. Skabelonerne er følgende: 

  • Whistleblowerpolitik
  • Procedure for indberetning
  • Retningslinjer for sagsgangen ved indberetning

Danske Gymnasier og de administrative fællesskaber har fået præsenteret nogle tekniske løsninger, som vil kunne leve op til skolernes behov. Sekretariatet oplyser nærmere om dette til rektorerne.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 og Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til ledelsestræf 2022

Foråret er tætpakket med møder på mange gymnasier og flere medlemmer har allerede henvendt sig for at spørge, hvornår Danske Gymnasiers Ledelsestræf finder sted. Det gør det den 3.-4. marts 2022, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Der er stadig ledige pladser på konference om balancen mellem tillid og kontrol

Over 400 topchefer i staten har i en stor undersøgelse svaret på, hvordan de oplever ministeriernes styring. Undersøgelsen viser, at lederne i styrelser, statsinstitutioner og særligt på de selvejende uddannelsesinstitutioner deler et ønske om mere tillid i styringsrelationerne. Det handler ikke så meget om mere autonomi, men om øget samarbejde, styrket dialog og større anerkendelse.
Men hvad ligger der heri? Og hvordan er det lige man finder balancen mellem tillid og kontrol? 
Det spørgsmål er temaet for en konference den 12. november kl. 13-16 på Københavns Universitet.
Arrangementet er gratis for FORUMs medlemmer og sponsorer samt for ledere fra statslige og selvejende institutioner. Andre betaler 450 kr + moms.
Læs rapporterne og tilmeld dig.


Nu skal flere børn og unge have mulighed for at opleve levende scenekunst!

Kulturministeriet har fra 2021 og de næste fire år åbnet en forsøgsordning, der giver flere børn og unge lettere og billigere mulighed for at opleve levende scenekunst på skoler, institutioner og ungdomsuddannelser.
Med teaterrefusion kan ikke-kommunale institutioner, skoler og ungdomsuddannelser nu også få op til 50% refusion ved køb af professionelle teaterforestillinger for børn og unge. Ordningen digitaliseres med ansøgningsplatformen teaterrefusion.dk
Læs mere i informationsarket – og tilmeld jer ordningens nyhedsbrev, og få information om ordningen samt inspiration til teateroplevelser. Læs evt. også mere i vejledningen til bekendtgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen her.
Kontakt: Projektkonsulent Tabitha Skovby Burke, tlf:  2248 0019