Nyhedsbrev

27. oktober 2023

Webinar om bæredygtige energiformer

Det har vist sig, at der var en fejl i opsætningen af tilmeldingsmodulet til Klimaalliancens webinar den 31. oktober om bæredygtige energiformer  Fejlen er nu rettet, men I er nødt til at melde jer til igen. Beklager ulejligheden.

National Klimahandledag 2024

Gymnasiernes Nationale Klimahandledag gentages næste år, og datoen bliver den 20. september 2024, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. På Klimaalliancens hjemmeside samler vi løbende de bedste workshops fra i år og anden inspiration til at komme i gang med planlægningen ude på gymnasierne. 
På baggrund af erfaringerne fra det kaotiske kick-off-arrangement på dette års Klimahandledag er det besluttet, at vi næste år filmer kick-off’en og sender den ud til skolerne, så I har den på forhånd og kan bruge den, når det passer ind i jeres lokale afvikling af eventet.

Ophævelse af instruks om energibesparelse

Regeringen har besluttet at ophæve instruksen om energibesparelse af 14. september 2022. Statsfinansierede selvejende institutioner er derfor ikke længere pålagt at efterleve følgende energibesparende tiltag: 

  • Opvarmning til 19 grader
  • Slukning af unødvendig belysning
  • Forkortelse af fyringssæsonen og reduceret driftstid for varme og ventilation
  • Medarbejderinformation om energibesparelse

De statslige selvejende institutioner er dog fortsat underlagt en række energibesparende initiativer, hvad angår den eksisterende indsats, jf. Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet opfordrer dog stadig til at fortsætte de energibesparende tiltag i håb om, at det i den kommende sæson ikke bliver nødvendigt med centrale indgreb. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274 

Danske Gymnasier i medierne