Nyt fra Sekretariatet 43/2022

Information om indberetning til Optagelse.dk for skoleåret 2023/24

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt information om indberetning til Optagelse.dk for skoleåret 2023/24 (https://danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/Information-om-indberetning-til-Optagelse.dk-for-skoleaaret-2023-24.pdf). STUK bemærker, at der som følge af Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser er betydelige ændringer i dette års indberetning for de gymnasiale uddannelser, der er omfattet af den centrale elevfordeling (stx, hf, hhx, htx og pre- IB). Det vedrører blandt andet indberetning af udbud, forrang, sjældne studieretninger, studieretning- og fagpakkeudbud mv.
Spørgsmål til oprettelse af udbud på Optagelse.dk kan rettes til elevfordeling@stukuvm.dk
For øvrigt teknisk hjælp kan I kontakte Supporten for Optagelse.dk. I finder kontaktinformation nederst på forsiden af Optagelse.dk.

Webinar om demokratisk selvtillid hos gymnasieelever den 9. november

EVA afholder den 9. november kl. 15-16 et webinar om demokratisk selvtillid hos gymnasieelever. Hør blandt andet om en ny undersøgelse fra EVA, få input fra Jonas Lieberkind, der forsker i unge og medborgerskab, og mød to gymnasier, som deler ud af deres erfaringer med arbejdet med elevernes demokratiske selvtillid. 
Læs mere og tilmeld dig her: https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/webinar-om-demokratisk-selvtillid-hos-gymnasieelever
Kontakt: Konsulent i EVA, Kristian Quistgaard Steensen, krs@eva.dk, 35 25 47 33

Gå hjem-møder for kommunikationsmedarbejdere i Jylland og på Fyn

Danske Gymnasier afholder i november to gå hjem-møder for kommunikationsmedarbejdere på medlemsskoler i Jylland og på Fyn. Det foregår hhv. mandag den 14. november på Viborg Gymnasium og tirsdag den 15. november på Kolding Gymnasium, begge dage kl. 14-16.30. Formålet med gå hjem-møderne er faglig inspiration, erfaringsudveksling og networking. 
På møderne vil Louise Bülow og Birgitte Vestermark, hhv. vicedirektør og kommunikationskonsulent i Danske Gymnasier, fortælle om foreningens arbejde med ekstern kommunikation og lægge op til drøftelser af muligheder og udfordringer ved gymnasiernes kommunikationsarbejde. Derudover vil Astrid Hylager Lund, som er ansvarlig for sociale medier på Aurehøj Gymnasium, holde en workshop om, hvordan man på gymnasierne kan lave gode SoMe-opslag med elever som medskabere og få sociale medier, der skaber sammenhold indadtil og tiltrækker interesse fra forældre og nye elever. På workshoppen kan man både lytte til nye input og dele erfaringer med arbejdsfæller. Den henvender sig både til kommunikationsmedarbejdere fra gymnasier, der overvejer at satse mere på deres sociale medier, og til gymnasier, der er godt i gang.
Tilmelding til møderne til Birgitte Vestermark, biv@danskegymnasier.dk, senest den 7. november.

Gælder der en ret til at udskyde overført forælderorlov fra den anden forældre?

Sekretariatet har været i dialog med STUK om, hvorvidt en medarbejder har ret til at udskyde ikke-øremærket forældreorlovsuger, som er overført fra den anden forældre.
STUK har vendt spørgsmålet med beskæftigelsesministeriet som har oplyst, at de nye regler om retsbaseret udskydelse af orlov efter barselslovens § 11 betyder, at hver forælder har en individuel ret til udskyde op til 5 ugers orlov med barselsdagpenge til senere afholdelse. Ændringen skyldes individualiseringen af retten til barselsdagpenge. Der er ikke tiltænkt en overførselsadgang i § 11 for retten til at udskyde orlov.
 Yderligere udskydelse af orlov kræver derfor en aftale med arbejdsgiver herom, jf. § 12. Er der aftalt udskudt orlov, og får lønmodtageren nyt job, så skal der indgås en ny aftale med den nye arbejdsgiver.
Kontakt: Christina Dyhr, e-mail: cdy@danskegymnasier.dk

Kommende kurser

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2023
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2022

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar
den 26. og 27. januar 2023 på Sinatur Hotel i Nyborg. 
Sammen sætter vi fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af nogle væsentlige tendenser i tiden. Vi ser bl.a. på relationen mellem gymnasiernes studiemiljø og lærerne og ledernes arbejdsmiljø samt de udfordringer, som mistrivsel, overbudsadfærd og perfekthedskultur kan repræsentere i den sammenhæng.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 2. JANUAR 2023

Kurset afholdes 31. januar – 2. februar 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier https://danskegymnasier.dk/kurser/
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261