Nyhedsbrev

13. oktober 2023

HUSK tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2023

Danske Gymnasier afholder generalforsamling og årsmøde den 22.-24. november 2023 og invitationerne er udsendt. Tilmeldingsfristen er senest den 8. november 2023 og foregår via Hotel Nyborg Strands hjemmeside. Danske Gymnasiers Årsmøde 2023.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Fejl i regneark til budgetoverslag

Grundet en fejl i regnearket til budgetoverslag i beregningen af undervisningstaxameteret i 2025 og frem, er regnearket blevet opdateret under Skoledrift – Finanslov og taxameter – Gældende takster
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

Justeringer i hjælpemiddelsoversigten til de skriftlige prøver

STUK har i denne uge informeret skolerne om, at der er lavet ændringer i hjælpemiddelsoversigten til de skriftlige prøver frem mod vinterterminen. Det drejer sig om følgende fag:

  • Biologi A stx: Her fremgik det, at et alignment-program var en forudsætning for prøven. Det er ikke tilfældet, da alignment-programmer blot er et tilladt hjælpemiddel og ikke en forudsætning.
  • Dansk A stx: Her fremgik det, at AppWriter og TxtAnalyser måtte tilgås i deres offline versioner. Det er ikke tilladt for eksaminander, der ikke aflægger prøver på særlige vilkår, at benytte AppWriter og IntoWords, mens TxtAnalyser under ingen omstændigheder må benyttes.

Fremadrettet vil mindre justeringer i hjælpemiddelsoversigten blive opdateret i februar hvert år. Ved større ændringer informerer STUK særskilt.  
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 8267

Nyt system til administration af specialpædagogisk støtte (SPSA)

Mandag den 23. oktober lancerer STUK det nye system ”SPSA”, og det gamle system SPS2005 lukker ned. Formålet er, at en række sagsgange vil blive forenklet og kommer til at foregå lidt anderledes i det nye system. Fra mandag den 23. oktober kan skolerne få teknisk support fra STIL, ligesom man kan stille spørgsmål om specialpædagogiske støtte til STUK i SPS-kontoret. 
Ring på telefon 3587 8586 for support fra STIL og SPS-kontoret. 
Lær mere om SPSA i de vejledninger og videovejledninger, som du inden længe kan finde på spsu.dk.

Digitaliseringsdage 2023

STIL har åbnet for tilmeldingen til den årlige gratis virtuelle konference 8. og 9. november 2023 og samtidig offentliggjort det fulde program.
STIL opfordrer til at skolerne deler invitationen medarbejderne imellem, og at man deltager fysisk sammen.
Digitaliseringsdage er Børne- og Undervisningsministeriets årlige gratis virtuelle konference målrettet alle som alle, som arbejder med børn, unge og voksnes læring. 
I år vil der bl.a. være oplæg om:

  • digital dannelse og teknologiforståelse 
  • trivsel, inklusion og den digitale og analoge balance 
  • kunstig intelligens
  • tips og tricks til anvendelse af teknologi i undervisningen
  • datasikkerhed og studieadministration mv.

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig på www.digidage.dk 

Webinar om praktiske råd til GDPR-compliance

DEG afholder mandag den 13. november kl. 14:30-15:45 et webinar om praktiske råd til GDPR-compliance. De har rakt ud til Danske Gymnasier og informeret os om, at DG medlemmer gerne må deltage. Webinaret afholdes ved advokat Mikkel Friis Rossa og advokat Kasper Bilde Nielsen fra Bech-Bruun.
Programmet for webinaret omfatter:

  1. ”GDPR-anno 2023” – hvad er der sket siden 2018? I en travl hverdag kan det være svært at følge med i den omfattende praksis og de mange vejledninger, som er kommet til, siden GDPR fik virkning i maj 2023. Vi giver en ”brush-up” på de vigtigste, når man er et gymnasium/en erhvervsskole.
  2. Hvordan kan I som erhvervsskole/gymnasium med fordel prioritere jeres arbejde med GDPR? Vi gennemgår erfaringerne med Datatilsynets løbende tilsyn og kommer med konkrete råd til, hvilke dele man som gymnasium/erhvervsskole særligt bør prioritere, hvorfor og hvordan, fx ”GDPR årshjul”, løbende ajourføring af website, mv. 
  3. Cybertruslen – hvilke compliance-overvejelser giver det ændrede trusselsbillede anledning til? Sikkerhedsbrud og datalæk er en del af virkeligheden for mange organisationer, også gymnasier og erhvervsskoler. Vi giver et indblik i, hvorfor og hvordan et løbende fokus på GDPR er en fordel, hvis/når man som skole bliver udsat for et hackerangreb.

Deltagelse i webinaret er gratis, men kræver tilmelding.
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 8267

Temamøde for selvejende uddannelsesinstitutioner om bæredygtigt indkøb

Bæredygtighed fylder på dagsordenen i mange institutioner, og der bliver lagt kræfter i at implementere forskellige tiltag. Et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig institution er at tage et nærmere kig på indkøb.
Derfor afholder SKI en temadag om bæredygtige indkøb den 4. december 2023 i Odense på Syddansk Erhvervsskole. 
I kan se invitation til og program for temadagen, hvori der indgår link til tilmelding her.
Kontakt: SKI – Jens Hedegaard Madsen, tlf: 4055 3863

Danmark holder vejret – gør I?

Søndag den 29. oktober kl. 12.00 afvikler Danmarks Naturfredningsforening sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Sportsdykker Forbund, Friluftsrådet og Dansk Sejlunion en landsdækkende manifestation mod iltsvind under navnet ”Danmark holder vejret”.
 Den landsdækkende manifestation skal udgøres af lokale events, demonstrationer og opråb, der alle har det tilfælles, at man kl. 12.00 holder vejret i 30 sekunder (eller så længe man nu kan) – Tanken er, at man holder vejret i sympati med det gispende hav, og for at sende et tydeligt signal til politikerne om, at man kræver akut handling. Man opretter sit lokale event ved at klikke her. Arrangørerne opfordrer deltagerne til at tage billeder/selfies, hvor de holder vejret, til SoMe med hashtagget #danmarkholdervejret, så de lokale manifestationer og opråb når længere ud. 
Hvis man ikke har mulighed for at deltage i et lokalt event, kan man være med digitalt.
 Det er tanken, at alle skal have mulighed for at være med og for at oprette lokale arrangementer og opråb. Både store og små arrangementer er velkomne. Om man samles med familien eller nabolaget, eller har lyst til at lave et større offentligt arrangement med taler eller andet, styrer man helt selv. Eneste “krav” er, at man kl. 12.00 holder vejret sammen med resten af Danmark for at sende et tydeligt signal til politikerne.

Danske Gymnasier i medierne

KOMMENDE KURSER


Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261