Nyhedsbrev

14. oktober 2022

Tilmeldingen til Danske Gymnasiers generalforsamling og årsmøde er nu åben

Indkaldelsen til Danske Gymnasiers generalforsamling, og invitation til årsmødet er udsendt på mail til alle medlemsskolers rektorer.
Generalforsamling afholdes den 30. november 2022 fra kl. 14.15 på Hotel Nyborg Strand. Den efterfølges af Danske Gymnasiers årsmøde 2022 den 1.-2- december samme sted. 
Tilmeldingen foregår på Nyborg Strands hjemmeside.
Der er tilmeldingsfrist den 18. november.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Anvendelse af software til monitorering af eksaminer

STIL oplyser i et brev, at de har været i dialog med ExamCookie og vurderer, at der ikke er noget til hinder for, at institutioner, som måtte ønske det, på eget ansvar kan gå i dialog med ExamCookie som leverandør, og herunder selv udarbejde holdbare risikovurderinger mv. jf. databeskyttelsesforordningen.
STIL anbefaler, at man som uddannelsesinstitution tager meget tydeligt stilling til, om monitorering af eksaminer ved hjælp af software til bekæmpelse af snyd er nødvendigt i forhold til den enkelte eksamen, og at det i den forbindelse overvejes, om der kan tages andre midler i brug.
Se hele brevet fra STIL på danskegymnasier.dk under ”Skoledrift” – ”IT, forvaltning og persondata.”
Kontakt: Kontor for IT-sikkerhed og Digitalisering, Styrelsen for It og Læring, Jonas Makram Benzarti, tlf. 2034 7590 

Året tilmeldingsrunde for 2023 er i gang for Det Kgl. Biblioteks licensservice

I kan nu tilmelde jeres institution til licenser for kalenderåret 2023 gennem Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser (UNGLI). Frist for tilmelding er den 20. november. Tilmelding foregår i det licensadministrative system. Her kan du også se det fulde overblik over priser og leverandører, som der kan tegnes licens til fx nyhedsmedier og mediearkiver, e-bøger, opslagsværker, informationsdatabaser og -værktøjer.
Desuden afholder licensservice servicewebinarer. Næste webinar er: FakeNewsLab – En digital platform til en digital tid – 25. okt., kl. 10:00-10:30.
Institutioner, der har spørgsmål eller interesse i gratis prøveadgang til tilbudte produkter, kan oprette en supportsag eller skrive til licensservicen

Sex og Samfund udgiver Inspirationskatalog til seksualundervisning

Sex og Samfund har med sparring fra bl.a. Danske Gymnasier udviklet et inspirationskatalog målrettet ledelserne på gymnasierne. Med kataloget tilbyder Sex & Samfund inspiration til, hvordan man som skoleledelse kan systematisere arbejdet med at integrere elevernes seksuelle sundhed og trivsel i det øvrige arbejde med elevernes dannelse, udvikling, trivsel og fællesskab. Håbet er, at man som ledelse kan få en fornemmelse af, at der er mange måder at lave seksualundervisning på, og at der er forskellige steder og måder at sætte ind. Kataloget har tre fokusområder: skolens struktur og handleplaner; selve undervisningen; og andre muligheder i skolens øvrige liv.

Gå hjem-møder for kommunikationsmedarbejdere i Jylland og på Fyn 

Danske Gymnasier afholder i november to gå hjem-møder for kommunikationsmedarbejdere på medlemsskoler i Jylland og på Fyn. Det foregår hhv. mandag den 14. november på Viborg Gymnasium og tirsdag den 15. november på Kolding Gymnasium, begge dage kl. 14-16.30. Formålet med gå hjem-møderne er faglig inspiration, erfaringsudveksling og networking.  
På møderne vil Louise Bülow og Birgitte Vestermark, hhv. vicedirektør og kommunikationskonsulent i Danske Gymnasier, fortælle om foreningens arbejde med ekstern kommunikation og lægge op til drøftelser af muligheder og udfordringer ved gymnasiernes kommunikationsarbejde. Derudover vil Astrid Hylager Lund, som er ansvarlig for sociale medier på Aurehøj Gymnasium, holde en workshop om, hvordan man på gymnasierne kan lave gode SoMe-opslag med elever som medskabere og få sociale medier, der skaber sammenhold indadtil og tiltrækker interesse fra forældre og nye elever. På workshoppen kan man både lytte til nye input og dele erfaringer med arbejdsfæller. Den henvender sig både til kommunikationsmedarbejdere fra gymnasier, der overvejer at satse mere på deres sociale medier, og til gymnasier, der allerede er godt i gang. 
Tilmelding til møderne til Birgitte Vestermark, senest den 7. november. 

Har jeres gymnasium den bedste naturvidenskabelige lærer?

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt seks naturvidenskabelige priser til hhv. dygtige lærere i grundskoler og gymnasier, innovative pædagoger samt excellente undervisere på hhv. læreruddannelsen og pædagoguddannelsen.
Priserne uddeles for at anerkende ekstraordinære indsatser med at skabe læring, interesse og motivation for naturvidenskab blandt børn og unge – fra de helt tidlige erfaringer med natur og tal i vuggestuer og børnehaver til de teoretiske og eksperimentelle udfordringer på ungdomsuddannelserne samt læreruddannelsen og pædagoguddannelsen.
Fonden har netop åbnet for indstillinger af kandidater til priserne i 2023.
Der uddeles samlet 2,3 mio. kr. fordelt på de seks priser, opdelt i personlige hæderspriser samt et beløb til institution eller skole.
Læs mere om priserne og indstil din kandidat.

LabSTEM-Nord konference: Problembaseret STEM-undervisning  

LabSTEM-Nord afholder en gratis konference for undervisere i både grundskolen og ungdomsuddannelserne, hvor undervisere fra grundskolen, gymnasier og erhvervsskoler vil præsentere deres praksiserfaringer med at udvikle problembaserede STEM-undervisningsforløb. Derudover vil der være en række faglige og didaktiske inspirationsindspark. Alle sessioner vil tage udgangspunkt i en undersøgelsesbaseret- og problembaseret tilgang, og det vil derfor være muligt at få konkret inspiration til egen STEM-undervisning.
Konferencen er en del af et regionalt forsknings- og udviklingsprojekt, LabSTEM-Nord, forankret på Aalborg Universitet og UCN i Aalborg. Projektet er finansieret af Teknologipagten under Region Nordjylland.
Projektet har til formål at implementere en integreret STEM didaktik med udgangspunkt i problem-baseret læring på tværs af hele uddannelseskæden (grundskole-erhvervsskole-professionshøjskole-universitet).
Konferencen finder sted torsdag den 17. november, 2022, kl. 9.00 – 15.00, på Aalborg Universitet, AAU INNOVATE, Thomas Manns Vej 25, 9220 Aalborg Øst
Læs mere om inspirationskonferencen og Tilmeld dig via dette link senest den 4. november:

Nyt fra Sekretariatet ønsker alle en skøn efterårsferie

Vi ønsker jer alle en skøn og solrig efterårsferie. Nyhedsbrevet er tilbage med flere nyheder, skabeloner
og kurser mv. i uge 43

Kommende kurser


REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2023
– TILMELDINGSFRIST 22. DECEMBER 2022

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar 
den 26.-27. januar 2023 på Sinatur Hotel i Nyborg. 
Sammen sætter vi fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af nogle væsentlige tendenser i tiden. Vi ser bl.a. på relationen mellem gymnasiernes studiemiljø og lærerne og ledernes arbejdsmiljø samt de udfordringer, som mistrivsel, overbudsadfærd og perfekthedskultur kan repræsentere i den sammenhæng.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261