Nyhedsbrev

18. oktober 2021

Invitation til virtuelt dialogmøde om whistleblower-ordninger og psykisk undervisningsmiljø 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har inviteret til virtuelt dialogmøde om whistleblower-ordninger og psykisk undervisningsmiljø på gymnasiale institutioner og VUC’er d. 1. november 2021 kl. 15-17
Baggrunden for mødet er regeringens 14 initiativer til forebyggelse af seksuel chikane fra november 2020, hvoraf Initiativ 8 udgør en opfordring til, at uddannelsesinstitutioner opretter whistleblower-ordninger, hvor elever og kursister kan gøre opmærksom på tilfælde af seksuel chikane på uddannelsesinstitutionen og få råd og vejledning til håndtering. 
Formålet med dialogmødet er at understøtte institutionernes arbejde, videndeling om de foreløbige erfaringer og sparring om institutionernes behov for yderligere information og afklaring. 
NB! Tilmeldingsfristen er i dag fredag d. 15. oktober.

Nærmere teknisk vejledning til indberetning af fraværsdata til STIL 

STIL har givet en række uddybende svar til Danske Gymnasier vedrørende gymnasieskolernes tekniske indberetning af fravær: 

Hvilken dialog er der med udbyderne af de studieadministrative systemer om den tekniske indberetning?
STIL er i dialog med leverandørerne af de studieadministrative systemer. STIL har afholdt et møde med dem og har med input fra dem efterfølgende tilrettet grænsefladebeskrivelsen. Den endelige grænsefladebeskrivelse lægges snarest ud på stil.dk som en selvstændig del af grænsefladebeskrivelsen for gym-indberetningen.

Hvordan skal den tekniske indberetning via de studieadministrative systemer foregå, og er der noget gymnasieskolerne skal være opmærksomme på eller huske at påse?
De studieadministrative systemer skal implementere den tekniske del, så skolerne senest i april kan begynde at indberette elevfravær til STIL. Skolerne har ansvaret for:

Hvis en skole har indberettet fravær til STIL, og der efterfølgende er ændringer til det indberettede fravær eller den undervisning, der er tilbudt, fx pga. sygeundervisning, skal ændringerne indberettes for de pågældende datoer og elever, som en del af den næste månedlige indberetning. 
I forbindelse med opstart på indberetning af fravær og STIL’s opfølgning på datakvaliteten kan det være, at de får brug for at kontakte nogle institutioner for at sikre datakvaliteten.

Fra hvilken dato skal gymnasieskolerne påbegynde indberetningen? Skal indberetningen være foretaget inden en bestemt dato hver måned? Gælder der særlige frister for indberetningen?

  • Senest i april 2022, og gerne før. Der skal ved opstart indberettes data for skoleåret 2021/2022, dvs. fra august 2021 og frem. 
  • I slutningen af maj 2022 forventes fraværsindberetning for alle elever/kursister for uddannelserne stx, hf, hhx, htx, 2-årig stx samt hf-enkeltfag for perioden august 2021- april 2022 at være tilendebragt
  • Fra juni 2022 og frem skal den månedlige fraværsindberetning ske i perioden 2.-7. i hver måned vedr. fravær i den foregående måned og altså køre i normal drift.
  • Jo før skolerne kan begynde at indberette jo bedre, og jo mere tid er der til at teste og få indberetningen til at køre i almindelig drift.

SKI afholder webinarer for gymnasier

I den kommende tid inviterer SKI til en række webinarer, som kan være relevante for gymnasierne.

  • Den 25/10: Hvilke møbler kan købes på aftale 50.31, og hvordan køber du bæredygtige møbler
  • Den 2/11: Få et hurtigt overblik over samtlige it-aftaler i Statens Indkøbsprogram og SKI
  • Den 6/12: Sådan laver du enkle og effektive indkøb i mindre offentlige institutioner

Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig her.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf. 6024 1683

Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser, frist d. 18. november 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort materialet til at ansøge om midler fra den grønne iværksætterpulje til ungdomsuddannelserne. Formålet med puljen er at understøtte den grønne dagsorden og give eleverne indsigt i grønt iværksætteri. Projekterne skal gennemføres i samarbejde med én eller flere virksomheder, videregående uddannelsesinstitutioner eller interesseorganisationer. Ansøgningsfristen er d. 18. november 2021.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf. 6024 1683


Hjælp og sparring til at søge puljepenge 

Tidligere på måneden åbnede Undervisningsministeriet ”Grøn iværksætterpulje for ungdomsuddannelser” (se indlægget herover) på 30 mio. over 3 år, hvor alle ungdomsuddannelser kan søge om midler, der styrker elevernes iværksætteri-kompetencer.
I den forbindelse tilbyder Fonden for Entreprenørskab at hjælpe gymnasierne. Dette glæder bla. sparring og vejledning om at skabe en strategisk og langvarig forankring på uddannelsesinstitutionerne. Desuden vejleder Fonden gerne om de aktiviteter som skaber højest effekt i forhold til at sikre flere grønne iværksættere bland ungdomsuddannelseseleverne.
Fonden har opsamlet en række erfaringer med entreprenørskab, innovation og iværksætteri fra forskning, gennemførte indsatser på videregående uddannelsesinstitutioner og på tværs af ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Se mere om hjælp og puljen her.
Kontakt: Projektleder & Uddannelseskonsulent i Fonden for Entreprenørskab, Lars Frisdahl


Motivationsundersøgelse kan være på vej til din mailboks

I november 2021 vil et udsnit af offentligt ansatte via Digital Post blive inviteret til at deltage i en undersøgelse af offentlige ansattes motivation. Undersøgelsen er igangsat i et samarbejde mellem regeringen, Danske Regioner og KL. 
Formålet med undersøgelsen er at opnå værdifuld viden om, hvad der driver og motiverer de offentligt ansatte. Denne indsigt skal bidrage til at indrette fremtidens offentlige arbejdspladser, der skal sikre, at den offentlige sektor også i fremtiden er kendetegnet ved at være et attraktivt sted at arbejde. 
Spørgsmålene i undersøgelsen vil derfor handle om, hvornår du føler dig motiveret i hverdagen, og hvad der påvirker din motivation. Hver enkelt besvarelse tæller, og organisationerne bag undersøgelsen håber derfor, at du vil deltage, hvis du får muligheden. 
Resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret i 1. halvår 2022. 
Kontakt: Emma Fiona Gintberg-Dees, tlf: 2936 2585

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD


REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261