Nyhedsbrev

13. oktober 2021

Seks gymnasier skal lukke midlertidigt ned for elevopptag

Partierne bag sommerens elevfordelingsaftale har sat navn på de gymnasier, der ikke skal optage nye elever i det kommende skoleår. Det er:

  • Herlev Gymnasium og HF – stx og hf
  • Hvidovre Gymnasium & HF – stx
  • Høje-Taastrup Gymnasium – stx
  • Viby Gymnasium – stx
  • Aarhus Gymnasium, Tilst – stx og hf
  • NEXT – Sydkysten Gymnasium – hhx og stx

Aftalepartierne håber med aftalen at hjælpe de nødlidende gymnasier ved at lukke for deres optag i et år, så de kan overgå til de nye elevfordelingsregler fra skoleåret 2023/24 “med en mere balanceret elevsammensætning”.
Aftalen kan sin helhed læses her.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Nyt fra Det Kgl. Biblioteks licensservice

Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelserne (UNGLI) afholder i den kommende tid en række webinarer om tilmelding til deres licensaftaler. Læs mere her .
UNGLI skriver desuden i sit nyhedsbrev, at institutioner, der benytter sig af Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser, fra 2022 også kan tegne licens til produkterne kongressen.com og turisme.nu fra Willmore Group som er kommerciel partner for medierne. Det gør man her.

Præcisering-honorering af bioteknologi i henhold til GL-overenskomsten § 8, stk. 1 og 2

Sekretariatet havde i sit nyhedsbrev nr. 39/2021 en tekst omhandlende, hvorvidt undervisere i bioteknologi har ret til tillæg efter GL-overenskomsten § 8, stk. 2. Sekretariatet skal præcisere, at bioteknologilærere ikke har ret til tillæg efter hverken § 8, stk. 1 eller stk. 2, da faget bioteknologi ikke fremgår af bestemmelserne. 
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Vær opmærksom på at indberette elever for at modtage henvisningstaxameter

Sekretariatet gør opmærksom på, at henvisningstaxameter ikke udbetales automatisk, men derimod udbetales på baggrund af gymnasiernes egen særskilte indberetning. Taxameteret udløses per elev, der henvises fra stx eller hf til en erhvervsuddannelse. Taxameteret afgrænses til kun at omfatte omvalg, der finder sted i løbet af første år på den gymnasiale uddannelse, og det forudsættes kun udløst til den afgivende institution, hvis eleven er indskrevet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter. Ministeriet opdaterer snart AGV-instruksen med information om indberetningen, og gymnasierne kan indtil da kontakte sekretariatet, som har modtaget en beskrivelse af, hvordan indberetningen foretages.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Ny pulje til grønt iværksætteri på ungdomsuddannelserne

Ministeriet har netop offentliggjort en ny pulje til grønt iværksætteri på ungdomsuddannelserne. Puljens formål er at fremme grønt iværksætteri blandt eleverne, og puljen udmønter 10 mio. kr. årligt i 2021-2023. Bemærk, at ansøgningsfristen er den 18. november 2021. Du kan læse om puljen på ministeriets hjemmeside.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

2 høringssvar fra Danske Gymnasier

Danske Gymnasier har i løbet af ugen indgivet to høringssvar
Det ene høringssvar vedrører en bekendtgørelse fra Kulturministeren, som beskriver mulighederne for, at institutioner kan få straksrefusion for udgifter til børne- og ungdomsteaterforestillinger.
Danske Gymnasier støtter bekendtgørelsen og anbefaler, at der skrives en vejledning til bekendtgørelsen rettet mod institutionerne.
Det andet høringssvar vedrører et udkast til et lovforslag fra Børne- og Undervisningsministeriet, som vil permanentgøre et forsøg med at give efterskoler og frie fagskoler lov til at lade elever alene gå til eksamen i matematik og dansk, med det formål at muliggøre deres optag på erhvervsskoler.
Danske Gymnasier støtter lovforslaget, da det vil hjælpe unge, der ellers ville have haft svært ved at få adgang til en ungdomsuddannelse.

STUK søger ny medarbejder

Kontor for Gymnasier i STUK søger ny medarbejder med viden om og erfaring med de gymnasiale uddannelser (fx som lærer eller leder).
Der er tale om en stilling som fuldmægtig/specialkonsulent og der er ansøgningsfrist mandag den 25. oktober. Læs mere og søg stillingen.

Konference om balancen mellem tillid og kontrol

Over 400 topchefer i staten har i en stor undersøgelse svaret på, hvordan de oplever ministeriernes styring. Undersøgelsen viser, at lederne i styrelser, statsinstitutioner og særligt på de selvejende uddannelsesinstitutioner deler et ønske om mere tillid i styringsrelationerne. Det handler ikke så meget om mere autonomi, men om øget samarbejde, styrket dialog og større anerkendelse.
Men hvad ligger der heri? Og hvordan er det lige man finder balancen mellem tillid og kontrol? 
Det spørgsmål er temaet for en konference den 12. november kl. 13-16 på Københavns Universitet.
Arrangementet er gratis for FORUMs medlemmer og sponsorer. Andre betaler 450 kr + moms.
Læs rapporterne og tilmeld dig her.

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 10. november 2021 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 17.-18. november 2021 på Comwell Portside i København. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261