Nyhedsbrev

26. januar 2024

Husk tilmelding til Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2024

Tilmeldingen til Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2024 er åben.
Ledelsestræffet finder sted den 26.-27. februar 2024 på Hotel Nyborg Strand. 
Bemærk at der er tilmeldingsfrist den 5. februar 2024. Vi glæder os til at se jer.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf. 3318 8261

Folketinget vedtager lov om obligatorisk tidsregistrering 

Den 23. januar vedtog Folketinget lovforslaget om obligatorisk tidsregistrering for alle lønmodtagere i Danmark. Lovforslaget er en udvidelse til Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet
Fra 1. juli 2024 skal alle danske lønmodtagere således registrere deres daglige arbejdstid. Det er arbejdsgivers ansvar at stille et tidsregistreringsværktøj til rådighed, der er både pålideligt, objektivt og tilgængeligt. Lønmodtageren skal altid kunne tilgå sine egne registreringer, og registreringerne skal gemmes i mindst fem år. Der er ikke krav til, at man registrerer tidspunktet for arbejdet, men blot det endelige antal timer, der er arbejdet den pågældende dag. 
Du kan læse mere på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login, eller se nyheden på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.
Kontakt: Nina Andreasen, tlf 3318 8274

Valg til udvalget for pædagogiske ledere

Den 26. februar er der valg til Danske Gymnasiers udvalg for pædagogiske ledere, PL-udvalget. De pædagogiske ledere skal ved Ledelsestræf 2024 vælge nye medlemmer til udvalget og dertilhørende suppleanter. Udvalget består af to repræsentanter fra hver af de tre største regioner Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark, og én repræsentant fra hhv. Region Nordjylland og Region Sjælland. Udvalget består således af otte medlemmer. Valgene, der afholdes til regionsmøderne for alle pædagogiske ledere,  ligger mandag eftermiddag på Ledelsestræffet. 
Der er valg til følgende poster:

 • To repræsentanter og én suppleant fra Region Hovedstaden
  De nuværende repræsentanter Kasper Rolskov (Aurehøj Gymnasium) og Elisabeth Lollike Ørsted (Vestskoven Gymnasium) genopstiller. Ydermere skal der vælges en suppleant. I Region Hovedstaden er der valg i lige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode.
 • En repræsentant fra Region Sjælland og én suppleant. Den nuværende repræsentant Sigrid Egeskov Andersen (Køge Gymnasium) genopstiller. Ydermere skal der vælges en suppleant. I Region Sjælland er der valg i lige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode.
 • To repræsentanter fra Region Syddanmark og én suppleant. Nuværende repræsentant Anne-Mette Krejberg (Aabenraa Statsskole) genopstiller ikke, grundet reglerne for hvor længe det er muligt at sidde i PL-udvalget. Nuværende repræsentant Jeppe Bregenov-Pedersen (Nordfyns Gymnasium) genopstiller. Ydermere skal der vælges en suppleant. I Region Syddanmark er der valg i lige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode.

Kandidater
Hvis man som pædagogisk leder er interesseret i at stille op til valget, kan man sende en mail til Jonas Benzarti. Det er også muligt at melde sit kandidatur på selve regionsmødet.

Om udvalget
Man kan få mere at vide om udvalgets arbejde ved at kontakte udvalgsformand Sigrid Egeskov Andersen eller læse mere på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Jonas Benzarti, tlf: 2869 4849 

STUK inviterer til temadag om seksualundervisning

I uge 6 lanceres styrelsens inspirationsmateriale til seksualundervisning. I den sammenhæng inviteres de gymnasiale uddannelsesinstitutioner til en temadag om planlægning og gennemførelse af den obligatoriske seksualundervisning. 
Temadagen afholdes to steder i landet:

 • På Viby Gymnasium, i Aarhus, den 11. marts 2024 kl. 09.30-15.00
   Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J
 • På Tårnby Gymnasium & HF, i Kastrup, den 12. marts 2024 kl. 09.30-15.00
  Tejn Allé 5, 2770 Kastrup

Styrelsen anbefaler, at udvalgte ledelsesrepræsentanter, 1-2 elevrepræsentanter og koordinatorer, som deltager i gymnasiets arbejde med at varetage og tilrettelægge seksualundervisning, tilmelder sig temadagen.  
Deadline for tilmelding er den 28. februar 2024. Det koster 400 kr. at deltage.
Du tilmelder dig her.
Kontakt: Jonas Benzarti, tlf: 2869 4849 

Censormødet afvikles fysisk i en række fag i 2024

I 2023 blev censormødet afviklet virtuelt, men grundet udfordringer med leverandøren, herunder tekniske udfordringer, har de valgt, at censormødet afholdes fysisk i år. STUK har også sendt et informationsbrev til alle institutionerne med information om, og en opfordring til, at blive skriftlig censor.
Mødet afvikles den 17. og 18. juni hos Messe C i Fredericia. 
Der afholdes et fysisk censormøde for følgende fag på stx:
Biologi, Bioteknologi, Dansk og dsa, Engelsk, Fransk, Fysik, Italiensk, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Spansk og Tysk. 
Eventuelle henvendelser vedr. censormødet kan sendes hertil.
Kontakt: Jonas Benzarti, tlf: 2869 4849
 

Konvertering af seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag

Sekretariatet skrev i sit nyhedsbrev nr. 2 om medarbejderes adgang til at konvertere seniorbonus til ekstraordinær pensionsindbetaling. Af teksten fremgik, at vi havde været i dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som blandt andet havde oplyst følgende: ”Styrelsen forstår cirkulærebemærkningen således, at medarbejdere kan anmode om at få den optjente seniorbonus indbetalt som et ekstraordinært pensionsbidrag i stedet for at få seniorbonussen udbetalt”.
Sekretariatet har efterfølgende modtaget en række henvendelser fra medlemsskoler på baggrund af et udsendt nyhedsbrev fra Silkeborg Data, som fastslår, at konvertering ikke er muligt på baggrund af rådgivning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST). Sekretariatet har derfor været i dialog med STUK, som nu har oplyst følgende:  ”Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vurderer, at seniorbonussen rent lønteknisk ikke kan konverteres til et ekstraordinært pensionsbidrag efter cirkulæret, hvorfor der kan ses bort fra de dele af den tidligere besvarelse, som ikke stemmer overens hermed”. Det skal derfor præciseres, at det ikke er muligt at konvertere seniorbonussen, hvilket ellers fremgår af sekretariatets tidligere nyhedsbrev. 
STUK har yderligere oplyst, at de vil afdække med MEDST, hvorvidt det er muligt at få (et beløb svarende til) den udbetalte seniorbonus, f.eks. fra den forudgående måned, indbetalt som et ekstraordinært pensionsbidrag i den efterfølgende måned, hvilket vil medføre, at den løbende indbetaling af ekstraordinære pensionsbidrag svarer til seniorbonussen, mens der ligeledes indbetales pension af selve seniorbonussen.  
Sekretariatet orienterer om sagen i Danske Gymnasiers nyhedsbrev, så snart vi har fået en tilbagemelding fra styrelsen.”
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Skrivecafe for ansøgere til samarbejdsprojekter i Erasmus+

Ønsker du at ansøge om tilskud til et samarbejdsprojekt via programmet Erasmus+ (Cooperation Partnership eller Small-scale Partnership)? Så tag din computer under armen og mød op til skrivecafé i Horsens eller København. Her vil medarbejdere fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen være til stede for at besvare spørgsmål og vejlede dig undervejs i skriveprocessen.

DG i medierne:

Kommende kurser


PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 19. FEBRUAR 2024

Kurset afholdes den 20. marts 2024 fra kl. 09.30-16.30 I MBK Kursuscenter i København.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution. Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 9. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 24. september 2024 fra kl. 09.30-16.30 på Comwell Middelfart.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution. Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2024

Kurset i foråret afholdes den 16.-18. april 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE – EFTERÅR
– TILMELDINGSFRIST 5. SEPTEMBER 2024

Kurset i efteråret afholdes den 8.-10. oktober 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf. 3318 8261