Nyhedsbrev

22. februar 2023

Høringssvar vedr. ændringsforslag om afstandszoner for skoleåret 2023/24

På baggrund af SVM-regeringens ønske om at fjerne forældreindkomst som fordelingskriterium i den nye model for elevfordeling, er der netop fremsat et ændringsforslag til loven, som lægger op til at indføre afstandszoner i hele Danmark for skoleåret 2023/24. 
Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til ændringsforslaget.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622


Danske Gymnasier og LIFE Fonden indgår samarbejde om at løfte den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse

Danske Gymnasier og LIFE Fonden søsætter i fællesskab et pilotprojekt, som skal afdække, hvordan vi bedst styrker undervisningen i STEM (Science, Technology, Engineering og Mathemathics) på gymnasierne. 
Derfor afholdes der i efteråret 2023 fem workshops – en i hver af de fem regioner, for rektorer, naturvidenskabskoordinatorer og naturvidenskabelige gymnasielærere på DG’s medlemsgymnasier
De fem regionale workshops afholdes på følgende datoer

Tanken er, at input fra de fem workshops skal give inspiration til, hvordan gymnasier, Danske Gymnasier og LIFE Fonden kan arbejde tættere sammen om at styrke og forankre lokale STEM-indsatser på gymnasierne. 
Du tilmelder dig en af de fem workshops ved at klikke på den.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

 Ny håndbog til eksamensplanlægning 

Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet en håndbog i eksamensplanlægning. Den indeholder en række eksempler og forklaringer. 
Det er hensigten, at håndbogen opdateres forud for hvert skoleår. 
Kontakt: Fuldmægtig i STUK, Andreas Jeff Ter-Borch, tlf: 2342 9121

P3-missionen Hvad gør dig glad afvikler trivselsdag den 9.3

P3 Danmarks Radio planlægger en trivselsdag på gymnasierne den 9. marts 2023. Baggrunden er, at P3 har besluttet sig for at gennemføre en mission, der sætter fokus på unges mentale trivsel. Fremfor kun at fokusere på årsagerne til mistrivsel vil P3 igennem 2023 vende den om og tale med unge om, hvad et godt liv er for dem, og hvordan vi sammen kan skabe bedre mental trivsel for os selv og hinanden – gennem forebyggelse og med små og store forandringer i unges hverdag.  
Alle skoler har modtaget et introbrev fra P3 missionen, der beskriver initiativet.
P3-Missionen løber igennem hele 2023 med forskellige nedslagspunkter, hvoraf trivselsdagen den 9.3 er det første store initiativ ude i virkeligheden. P3 vil på dagen sende fra kl. 10-14 og håber, at en række gymnasier vil afsætte tid til at være med og evt. åbne deres døre for nogle af stationens journalister. 
Dagen skydes officielt i gang kl. 10 med en kick off-video fra P3, der kan afspilles i alle klasserne. Her vil flere af P3’s værter byde velkommen og sætte rammen for dagen og de samtaler, de unge skal have med hinanden. Forslaget er, at de deltagende gymnasier afsætter minimum 2 timer i klassen til en faciliteret samtale, der tager udgangspunkt i 3 niveauer (skole-, klasse- og samfundsniveau) og tilhørende spørgsmål. 
Kontakt: P3-Missionen.

Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2024/25

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udmeldt ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2024/25. Ved ansøgning om flytning af udbud, skal samme ansøgningsprocedure anvendes. Fristen for ansøgninger er 1. august 2023. Nærmere informationer findes på ministeriets hjemmeside.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Kommende kurser

SIDSTE CHANCE- PSYKISK ARBEJDSMILJØ – DEN RETLIGE REGULERING OG HÅNDTERING AF KONKRETE SAGER
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 28. februar 2023 fra kl. 09.30-14.00 på Tivoli Hotel i København.
På kurset sætter vi fokus på den retlige ramme og konkretiserer problemstillingerne ved inddragelse af sager, hvor domstolene har taget stilling til arbejdsgiveres erstatningsansvar, afskedigelsessager mv. begrundet i mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere. Det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

UDSOLGT – PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 22. marts 2023 fra kl. 09.30-16.30 hos IDA mødecenter i København
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasialinstitution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.
Kurset er pt. udsolgt. For at komme på venteliste kan man sende en mail til mail@danskegymnasier.dk

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261