Nyhedsbrev

29. september 2023

Fejl i takstkataloget for FFL24 og opdatering af regneark til budgetoverslag

Grundet en fejl i regnearket til budgetoverslag i beregningen af færdiggørelsestaxameteret, er regnearket blevet opdateret under Skoledrift
Derudover har Børne- og undervisningsministeriet den 28. september udsendt en orientering om, at der er fejl i færdiggørelsestaxameteret på FFL24. Taksten vil blive opjusteret med 0,18 pct. grundet en regnefejl fra ministeriets side. 
Takstkataloget på ministeriets hjemmeside opdateres først med ændringsforslaget til finansloven. Regnearket til budgetoverslag på Danske Gymnasiers hjemmeside vil ligeledes først blive opdateret igen med de endelige takster for FL24, når denne er vedtaget. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

Få tilskud til elevophold, efteruddannelse og samarbejdsprojekter i Europa

Det fælles europæiske Erasmus+ program er åbent for næste runde af ansøgninger. Det betyder, at

  • grupper af grundskole- og gymnasieelever kan deltage i jævnaldrende europæeres undervisning fra 2-30 dage 
  • elever kan rejse enkeltvis på kortere eller længere ophold fra 10 dage og op til 1 år 
  • pædagoger, grundskole- og gymnasielærere, ledere og andre medarbejdere kan tage på efteruddannelsesophold i form af kurser, gæsteundervisning eller ’jobshadowing’

Læs mere om de forskellige programmer her og bemærk at nogle af dem allerede har ansøgningsfrist den 4. oktober kl. 12

Konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)

I samarbejde med VIA University College, Københavns Professionshøjskole, UNESCO-ASP og RCE-Denmark afholdes igen i år konferencen UBU.NU som handler om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Årets konference foregår på Københavns Professionshøjskole den 23. november og årets tema er Didaktiske inspirationer og skitser – inspiration til undervisning for bæredygtig udvikling. Programmet rummer to keynote-oplæg og man vil få mulighed for at deltage i to workshops.
Læs mere på www.ubu.nu, hvor der også er link til tilmelding. 
Konferencen er for alle, der arbejder med uddannelse og bæredygtighed på tværs af uddannelsessektoren – fra dagtilbud til videregående uddannelser, VEU og folkeoplysning. Målgruppen for dette års konference er i særlig grad lærere, undervisere og pædagoger, der søger inspiration og konkrete værktøjer, de kan bruge i praksis. 
Kontakt: Andy Højholt, projektleder og grøn ambassadør på KP, hvis I har praktiske spørgsmål til konferencen, tlf: 5163 2697

Skal du med på en af Notas Alle kan læse-konferencer i efteråret 2023?

Konferencerne henvender sig til undervisere, læsevejledere, SPS-vejledere og andre fagpersoner i udskolingen og på ungdomsuddannelser og afholdes i Aalborg den 15. november, i Odense den 28. november og i Roskilde den 29. november.
Konferencerne fokuserer på, hvordan man kan arbejde med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for elever med ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder. Programmet byder på faglige perspektiver og erfaringer fra praksis fra både grundskole, erhvervsuddannelse og gymnasium. Du kan også glæde dig til at se forestillingen GI’ MIG LI’ EN PAUSE, hvor unge fra FGU deler fortællinger om at møde udfordringer i uddannelsessystemet.
Du finder det fulde program og link til tilmelding her: Det koster 500 kr. at deltage.

Danske Gymnasier i medierne

Klimahandledagen, som blev afviklet på 46 gymnasier, fik også stor mediebevågenhed

KOMMENDE KURSER

Realisering af strategien
– Tilmeldingsfrist 3. oktober 2023

Kurset afholdes den 2.-3. november 2023 Comwell Copenhagen Portside. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Kursus i ”svære samtaler”
-Tilmeldingsfrist 6. oktober 2023

Kurset består af 2 dagskurser, som afholdes den 15. november 2023 og 23. januar 2024 hos MBK kursuscenter i København.
Formålet med dette kursus er at give metoder til og træning i at forberede og gennemføre vanskelige samtaler – om emner som samarbejdsproblemer og kvalitetsproblemer. Deltagerne får metoder – både i form at principper og strukturer – til at gå empatisk og struktureret til samtalerne. Der vil være træning og reflektion over, hvad der skaber gode dialoger om svære emner. Kurset henvender sig til gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere – som til dagligt arbejder med personaleledelse.

Webinar om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser 
– Tilmeldingsfrist 10. oktober 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til 
webinarer om forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser. Der afholdes i løbet af efteråret 2023 fire webinarer. Tredje webinar afholdes den 10. oktober 2023, kl. 15.00-16.15
På dette webinar ligger det primære fokus på fakta om lovgivning og viden om ubalancer og stressforebyggelse på gymnasiale uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner samt viden og inspiration til fælles strategier til at forebygge og håndtere ubalancer og stress kollektivt på jeres arbejdsplads. 

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
– Tilmeldingsfrist 12. oktober 2023

Kurset afholdes 16.-17. november 2023 på Comwell Copenhagen Portside.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager
-Tilmeldingsfrist 15. oktober 2023

Kurset afholdes den 16. november 2023 i IDA mødecenter i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261