Nyhedsbrev

30. september 2022

Ny evaluering af ASF-klasser og andre særligt tilrettelagte klasser på det gymnasiale område

EVA har udarbejdet en evaluering af ASF-klasser og særligt tilrettelagte klasser (STK) på det gymnasiale område. Evalueringen blev igangsat med den politiske aftale om en samlet indsats for elever og studerende med handicap på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser, som regeringen og en række partier indgik i maj 2021. 
ASF-klasserne er særlige gymnasieklasser, som er målrettet elever med en dokumenteret ASF-diagnose. Der findes pt. 14 klasser på landsplan, hvoraf den ene klasse er midlertidig. Andre særligt tilrettelagte klasser (STK) har en bredere målgruppe end ASF-elever og dækker bl.a. angst, ADHD, OCD, ADD, depression og fysiske funktionsnedsættelser. Hovedparten er treårige (forlængede) hf-forløb, tilrettelagt ud fra § 61 stk. 2, i gymnasieloven.
Evalueringen viser blandt andet: 

 • På nuværende tidspunkt matcher udbud af ASF-klasser efterspørgslen. På sigt kan der komme til at mangle klasser.
 • Der er stor efterspørgsel på STK. Efterspørgslen er størst på Fyn og i Jylland.
 • Elever i ASF-klasser og STK får højere eksamensgennemsnit end elever i ordinære klasser (hhv. 7,2 og 7,5 mod 6,9). 
 • Der er større sandsynlighed for, at en ASF-elev gennemfører gymnasiet i en ASF-klasse end i en ordinær klasse (70 pct. mod 58 pct.). Der er samtidig lavere sandsynlighed for frafald blandt ASF-elever i 1.g/hf i ASF-klasserne end i ordinære klasser (16 pct. mod 24 pct.).
 • Der er højere sandsynlighed for, at elever i ASF-klasser påbegynder en videregående uddannelse inden for to år, sammenlignet med elever i ordinære klasser (75 pct. mod 53 pct.). 
 • Ledere, lærere og mentorer i ASF-klasserne påpeger, at det vil være uhensigtsmæssigt med en ordinær klassenorm i ASF-klasserne. Derudover udtaler en ekspertgruppe, at en forøgelse af elevtallet til over 12-14 vil få negativ betydning for frafald og fravær blandt ASF-eleverne.
 • Det vurderes uhensigtsmæssigt at udvide målgruppen i ASF-klasserne. Det kan øge frafaldet at lade ASF-elever gå i klasse med elever med diagnoser som fx ADHD.

Kontakt: Konsulent i EVA, Kristian Quistgaard Steensen

Kursus for elevrepræsentanter i bestyrelsen 

Elev- og Studenterkooperativet afholder igen kurser for elevrepræsentanter i bestyrelserne på ungdomsuddannelserne. Det er et kursus, hvor oplæg omkring bl.a. økonomi og jura klæder eleverne godt på til deres rolle i bestyrelsen. Kurset er udformet i øjenhøjde med deltagerne for at sikre, at indhold matcher behov og forventninger, ligesom de erfarne oplægsholdere formidler deres viden på en måde, så alle kan være med.
Læs mere her.
Kurset foregår i:

 • Aarhus: 10. oktober 2022
 • København: 14. november 2022

Kontakt og tilmelding: Elev- og Studenterkooperativet

Eventkursus for elevsociale aktiviteter – Fællesskab for trivsel

På samme dato vil der blive afholdt kursus for elever, der er aktive i at skabe liv på skolerne gennem fest-, fredagscafé-, musical-, teater-, hyggeudvalg mm.
På kurset er der fokus på projektstyring, frivillighed & rekruttering, eventplanlægning, inspiration til at få gang i det sociale liv på skolen samt at møde andre aktive elever i sociale udvalg fra hele landet. Deltagerne bliver også klædt på til at skabe en god stemning internt i udvalget, og der er også fokus på, hvordan der skabes en tryg kultur.
Læs mere her.
Kurset foregår i:

 • Aarhus: 10. oktober 2022
 • København: 14. november 2022

Kontakt og tilmelding: Elev- og Studenterkooperativet 


Kommende kurser


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.


REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261