Nyhedsbrev

28. september 2022

Høringssvar til bekendtgørelsesudkast til ansøgning til gymnasiale uddannelser og forrang til visse ansøgere

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til den anden ud af i alt tre delbekendtgørelser, der udmønter de nye regler for elevfordeling og kapacitetsstyring
Foreningen er bekymret for, at forrang generelt set risikerer at medføre et nyt konkurrencefelt mellem gymnasierne, og rejser blandt andet en række spørgsmål til håndteringen af dette. Konkret foreslår foreningen, at gymnasiesamarbejderne fremover får kompetence til – på samme måde som fordelingsudvalgene hidtil har haft – at træffe beslutning om sjældne studieretninger i stedet for Børne- og Undervisningsministeriet, da foreningen finder, at det vil bidrage til at styrke samarbejdet på tværs af institutionerne.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622


Parter på tværs af folkeskole- og ungdomsuddannelsesområdet præsenterer fælles anbefalinger til et stærkere fundament for unges valg af ungdomsuddannelse

Eleverne i folkeskolen skal have et bedre grundlag for at vælge ungdomsuddannelse. Det er parter på tværs af folkeskole- og ungdomsuddannelsesområdet, herunder Danske Gymnasier, enige om. Sammen har parterne formuleret en række anbefalinger til børne- og undervisningsministeren.
Parterne anbefaler bl.a. at styrke rammerne for:

  • at elever gennem hele deres skoleforløb får bedre erfaringer med uddannelsesmuligheder, arbejdsmarked og de valg, livet rummer
  • at skolen – ved at åbne sig mod sin omverden, og gennem praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning – bidrager til elevernes forståelse af verden uden for skolen og efter skolen
  • et styrket makkerskab mellem lærere og vejledere om at koble undervisning og vejledning, så eleverne oplever sammenhængende forløb
  • en tydelig prioritering på beslutningsniveau af systematiske og tværgående samarbejder mellem skole, kommune, ungdomsuddannelser, virksomheder og regioner

Læs rapporten med de samlede anbefalinger her.
Læs faktaarket til anbefalingsrapporten her.
Find inspiration til arbejdet med at give eleverne et grundlag for deres valg af ungdomsuddannelse her
Kontakt: Kontorchef i STUK, Christine Lindrum Iversen  


APVU holder landsmøde

Den 7.-8. november afholder administrativt personale ved uddannelsesinstitutioner (apvu) landsmøde på hotel Nyborg Strand. 
Det overordnede tema for mødet er Work/Life balance – det hele menneske. Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig her .


Kommende kurser

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.-2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261