Nyhedsbrev

24. september 2021

Information om genberegning af eksamensgennemsnit ved supplering

BUVM har i denne uge udsendt brevet til alle vejledere på gymnasierne og alle elever, hvor de informerer om de regler, der nu er implementeret om mulig genberegning af eksamensgennemsnittet, når elever tager adgangsgivende fag ved gymnasial supplering efter afsluttet studentereksamen.
BUVM opfordrer vejlederne til at informere eleverne om reglerne, inden der træffes valg af studieretninger og valgfag, og ligeledes får eleverne besked om, at det er vigtigt, at de er opmærksomme på reglerne, inden de træffer valg, der kan påvirke deres studiemuligheder.
BUVM inviterer samtidig til et webinar for ledere og vejledere, hvor reglerne gennemgås. Webinaret er åbent for deltagelse uden tilmelding via dette link
Meeting ID: 681 7685 9625 
Passcode: 876267
Kontakt: STUK Anders Broholm Andersen, tlf: 5172 9832

Nyt gratis webinar om SPS på de gymnasiale uddannelser 27.september

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en god løftestang for unge, der går i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse, og som er ordblinde eller har psykiske vanskeligheder. Støtten betyder, at de unge i mange henseender klarer sig lige så godt som de øvrige elever.
EVA afholder webinar om SPS, hvor du får viden om, hvordan dette kan styrkes på de gymnasiale uddannelser. EVA’s konsulenter og praktikere vil gennem oplæg give nye perspektiver på og inspiration til gymnasiets praksis på området. 
Webinaret afholdes 27. september 14-16, og tilmeldingen sker her. Du vil efterfølgende modtage et zoom-link til webinaret i kvitteringsmailen, når du har tilmeldt dig. 
Kontakt: Tanja Pedersen Holt, juniorkonsulent i EVA, tlf: 3525 4630

Gratis webinar d. 26. oktober: Hvordan klarer studerende fra stx, hf, htx og hhx sig på de videregående uddannelser?

De gymnasiale uddannelser giver alle adgang til de videregående uddannelser. Men der er forskel på, hvordan elever med stx-, htx-, hhx- og hf-baggrund klarer sig, når de starter på en videregående uddannelse. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut fra før sommerferien, som EVA nu holder et webinar om. 
På webinaret præsenterer projektleder Bjarke Tarpgaard Hartkopf undersøgelsens resultater, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål til undersøgelsen.
Webinaret afholdes tirsdag den 26. oktober kl. 10.30-11.10.
Du kan tilmelde dig webinaret her. Dagen inden webinaret modtager du en mail med link og praktisk info om teknik. 
Læs undersøgelsen her.
Kontakt: Mathias Tolstrup Wester, seniorkonsulent i EVA, tlf: 3525 5675

Verdensmålskonference i uge 47 

Gymnasieskolernes Klimaalliance har sammen med flere andre organisationer planlagt en større konference om bæredygtighed, læring og verdensmål. Den hedder Verdensmål 4.7 i uge 47.
Konferencen finder sted i DGI Byen. Tietgensgade 65 i København. Torsdag den 24. november 2021 kl. 9.30-15.50.
Det koster 1350 kr. at deltage – for elever dog kun 500 kr.
Læs mere og tilmeld jer her.

 

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 1. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 2.-3. november 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 10. november 2021 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 17.-18. november 2021 på Comwell Portside i København. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261